Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

CORNWALL – PO STOPÁCH KRÁLE ARTUŠE

A NÁRODNÍ PARK DARTMOOR

Kód zájezdu: GB556-19 Počet nocí: 6 Strava: snídaně Ubytování: hotel

Autokarem
Cena od 16 290 Kč

Oblíbené 55+

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech. Brighton - Portsmouth - hrad Corfe - Exeter - Plymouth - Cornwall: St.Michael´s… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
GB556-19-1 od: 12.07.2019
do: 20.07.2019
zobrazit 6 16 290 Kč Rezervovat místa
KódGB556-19-1
Termínod: 12.07.2019 do: 20.07.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Plzeň, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Náchod, Havířov, Česká Třebová, Jaroměř, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí6
dospělá osoba - snídaně16 290 Kč
Rezervovat místa

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech.

Brighton - Portsmouth - hrad Corfe - Exeter - Plymouth - Cornwall: St.Michael´s Mount - Penzance – Land´s End – St. Ives - Tintagel - Lanhydrock - Bodmin Moor - NP Dartmoor – Princetown – Postbridge - Plymouth - Glastonbury - Wells - Bath - Londýn


1. den zájezdu:
V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR (cca 17:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu:
Ráno přejedeme kanál La Manche do Anglie a pokračujeme na jih k populárnímu a oblíbenému přímořskému letovisku BRIGHTON, který odjakživa přitahoval společenskou smetánku. Majestátní sídlo výstředního pavilonu Royal Pavilion, procházka po Palace Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 1899. Odpoledne příjezd do města PORTSMOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie – prohlídka historické námořní oblasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker Tower, dlážděné nábřeží The Point s množstvím restaurací a možností občerstvení. Ubytování v Portsmouthu.

3. den zájezdu:
Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck a prohlídka hradu CORFE, který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa, pozůstatky hradního opevnění stále působí velkolepým dojmem. Katedrální město EXETER, správní středisko Devonu – jedinečná katedrála sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Anglická riviéra – panoramatická cesta podél pobřeží - krátká návštěva malebných lázeňských městeček PAIGNTON, BRIXHAM. Díky mírnému podnebí, subtropickým zahradám a lux. viktoriánským hotelům si oblast vysloužila název „riviéra“. Příjezd do PLYMOUTHU, města s bohatou historií mořeplavby a tudorovskou přístavní čtvrtí Barbican.

4. den zájezdu:
Celodenní výlet do jižní části CORNWALLU. Navštívíme městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT, městečko PENZANCE, příjemné městečko na okraji zátoky Mount´s Bay, nemineme ani MINACK THEATRE - impozantní divadlo na skalním útesu, možnost koupání na pláži Porthcurno a dojedeme až na nejzápadnější bod Anglie LAND´S END, malebné pobřeží, nekonečné výhledy na Atlantský oceán. Variantně dle horšího počasí bude závěr dne patřit typicky anglickému letovisku ST. IVES, podvečerní prohlídka města s možností povečeřet nejen rybu po anglicku, fotogenický přístav. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu:
Celodenní výlet do západní části CORNWALLU. Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL, obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vypínající se vysoko na návrší. Prohlédneme si známé viktoriánské sídlo a zahrady LANHYDROCKU, naše cesta povede dál do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn z 18. století, kterou proslavila Daphne du Maurierová ve známém milostném příběhu o pašerácích. Dnes se tu nachází restaurace a malé muzeum.

6. den zájezdu:
Výlet do Národního parku DARTMOOR, krajina jakou byste uprostřed země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský. Procházka v národním parku - městečko PRINCETOWN, nejvýše položená osada v celé Anglii (420 m n. m.), miniaturní vesnice POSTBRIGE se známým středověkým žulovým mostem, pokračujeme kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Alternativně v Pymouthu návštěva přístavu a největšího mořského akvária v Británii. Odjezd do PLYMOUTHU, prohlídka města a půvabného přístavu – historický komplex plymoutských doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe, tudorovská přístavní čtvrť Barbican.

7. den zájezdu:
Odjíždíme směrem na GLASTONBURY, město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi, Glastonburské opatství. Procházka na vrch GLASTONBURY TOR, označovaný za bájný ostrov AVALON, kde byl údajně král Artuš pohřben. Pokračujeme do města WELLS, majestátní katedrála a Vicars´Close (zbudovaná pro chór vikářů, náleží k nejstarším zcela zachovalým ulicím v Evropě). Prohlídka historického jádra honosného gregoriánského lázeňského střediska BATH v údolí řeky Avony, možnost návštěvy římských lázní, které patří mezi deset nejnavštěvovanějších v Anglii. Odjezd na ubytování.

8. den zájezdu:
Pěší prohlídka nejvýznamnějších památek LONDÝNA s průvodcem, pro ty z vás, kdo město již navštívili, individuální program. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

9. den zájezdu:
Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách (přejezd hranic v cca 13:00 hod.)


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • přejezd kanálu La Manche
  • 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 6x snídaně
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4200 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Nástupní místa

12.07. – 20.07. odjezd A, B, G, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%

Orientační ceny vstupného

Brighton: Royal pavilon 10,40 GBP
Portsmouth: loď + muzea 16,10 GBP
Winchester: katedrála 5,50 GBP
Winchester: Artušův stůl 1,50 GBP
Exeter: katedrála 3,80 GBP
St. Michael´s Mount skupina 7,50 GBP
Minack: Theatre 4 GBP
Tintagel: hrad krále Artuše 8,55 GBP
Lanhydrock: zahrady + zámek 10 GBP
Jamaica Inn: 2,50 GBP
NP Dartmoor: 5 GBP
Princetown: muzeum 3 GBP
Lydford Gorge: 6,10 GBP
Glastonburské opatství 6 GBP
Wells: katedrála 6 GBP
Wells: biskup.palác 6 GBP
Bath: Římské lázně 10 GBP
Londýn: Westminster Abbey 20 GBP
Londýn: Katedrála Sv. Pavla 18 GBP
Londýn: Tower of London 20 GBP
Londýn: Houses of Parliament 20 GBP
Londýn: metro 8 GBP
Londýn: Buckinghamský palác 20,50 GBP
Londýn: Londýnské oko 26 GBP
Loď po Temži 15 GBP

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150 GBP

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů