Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

DÁNSKO - OSTROVNÍ KRÁLOVSTVÍ

KRÁSY JUTSKÉHO POLOOSTROVA

Kód zájezdu: DK512-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.Zájezd provází Lukáš ZedníčekKodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør - Storebæltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
DK512-19-1 od: 22.07.2019
do: 28.07.2019
zobrazit 4 11 990 Kč Odjeto
KódDK512-19-1
Termínod: 22.07.2019 do: 28.07.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě
Počet nocí4
dospělá osoba - snídaně11 990 Kč
Odjeto

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Zájezd provází Lukáš Zedníček

Kodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør - Storebæltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors - Aggersborg - Hirtshals - mys Grener - Skagen - Aalborg - Lindholm Høje - Århus - Ribe


1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu  
V časných ranních hodinách nalodění na trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd do KODANĚ. Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou starých časů. Návrat na hotel.

3. den zájezdu
Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do Helsingøru, prohlídka hradu KRONBORG (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara - Hamlet. Večer individuálně možná ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně.

4. den zájezdu  
Po snídani opustíme oblast Sjællandu a přes VELKÝ BELT (STOREBÆLTSBROEN), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjælland a Fyn pokračujeme do ODENSE, rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA, zátoky a ostrůvky LIMFJORDU, OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.

5. den zájezdu  
Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG, jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS, návštěva jedinečného akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER, úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.

6. den zájezdu  
Město založené Vikingy AALBORG, dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu dánskému pohřebišti v LINDHOLM HØJE. Odtud do ÅRHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE, bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.

7. den zájezdu  
Příjezd v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 05:30 hod.).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • trajekt Rostock – Gedser
  • 4x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3100 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Nástupní místa

22.07. - 28.07. Odjezd A, B + Teplice
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Rosenborg - exteriér zdarma, vstup - 110 DKK
Amalienborg - 90 DKK
Židovské muzeum - 60 DKK
Muzeum vikingských člunů: 130 DKK,
Katedrála Roskilde - 60 DKK
Frederiksborg zámek - 75 DKK
Kronborg - 140 DKK
Den Gamle By (skanzen) - 135 DKK
Hirsthals oceanárium - 165 DKK
Základní jízdenka na metro v Kodaňi - 25 DKK

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné na vstupné ve výši cca 1000 DKK.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací