Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

DÁNSKO - VELKÝ OKRUH

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ + JUTSKÝ POLOOSTROV

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V DÁNSKU 2021

Kód zájezdu: DK513-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Zajímavý poznávací zájezd do Dánska, ostrovního království. Navštívíme Kodaň, uvidíme moderní skandinávský design, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.Poznávací zájezd do Dánska provází Lukáš Zedníček.Kodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør -… Celý popis


Anotace

Zajímavý poznávací zájezd do Dánska, ostrovního království. Navštívíme Kodaň, uvidíme moderní skandinávský design, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Poznávací zájezd do Dánska provází Lukáš Zedníček.

Kodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør - Storebæltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors - Aggersborg - Hirtshals - mys Grener - Skagen - Aalborg - Lindholm Høje - Århus - Ribe

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic z ČR). 

2. den zájezdu
V časných ranních hodinách nalodění na trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd do KODANĚ. Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou dávných časů. Návrat na hotel. Večer individuálně možná ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně.

3. den zájezdu
Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do HELSINGØRU, prohlídka hradu Kronborg (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara - Hamlet. Večer fakult. výlet vlakem do jihošvédského MALMÖ, pojedeme přes unikátní technické dílo - Oresundský most, vedoucí z části přes vysuté mosty, z části jako podmořský tunel a z části po umělém ostrově.

4. den zájezdu
Po snídani opustíme oblast Sjællandu a přes VELKÝ BELT (STOREBÆLTSBROEN), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjælland a Fyn pokračujeme do ODENSE, rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA, zátoky a ostrůvky LIMFJORDU, OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.

5. den zájezdu
Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG, jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS, návštěva velkolepého akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER, úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.

6. den zájezdu
Město založené Vikingy AALBORG, dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu vikingskému pohřebišti severu v LINDHOLM HØJE. Odtud do ÅRHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE, bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.

7. den zájezdu
Příjezd v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 05:30 hod).

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

19.07. - 25.07. Odjezd A, B + Teplice
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava lux. klim. busem, trajekt Rostock – Gedser. Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x v Kodani, 1x Skive, 1x Aalborg

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ (z r. 2019)
chleba bochník 1 kg, dle druhu = DKK 10 – 20
žitný chléb (14 krajíců) = DKK 13
houska (8 ks v balení) = DKK 10
máslo 250 g = DKK 15
vejce 10 ks = DKK 24
müsli 1000 g = DKK 25
mléko 1 l = DKK 10
jogurt 0,5 l = DKK 10 – 15
sýr / šunka / salám 100 g = od DKK 15
jablka / pomeranče 1 kg = DKK 15 – 20
okurka 1 ks / rajčata 1 kg = DKK 10 / 15
voda balená / nealko 1,5 l = DKK 10 – 15 / 23
cola 2 l = DKK 25
džus 1 l krabice, dle druhu = od DKK 15
nealko 0,5 l = DKK 8
pivo 0,3 l lahvové = DKK 6
pivo 4,7 % 0,5 l v plechovce = od DKK 10
stolní víno 0,7 l = od DKK 35
káva 1 kg = DKK 59
cigarety (20 ks, dánské) = DKK 33
 
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020)
Královský palác Rosenborg - zvenku bezplatně, vstup 120 DKK, skupina (min.12 os.) 100 DKK, děti 0-17 let zdarma
Amalienborg 95 DKK, skupina (min.12 os.) 80 DKK, děti 0-17 let zdarma
Odense H.CH.Andersen 145 DKK, skupina 135 DKK, děti 0-17 let zdarma
Odense národní železniční muzeum 80 DKK, skupina (min. 15 os.) 60 DKK, děti 0-17 let zdarma
Akvárium Hirsthals 185 DKK, děti 0-2r zdarma, děti 3-11 let 100 DKK
Muzeum vikinských člunů 150 DKK, skupina (min. 25 os.) 125 DKK, děti 0-17 let zdarma
zámek Frederiksborg 75 DKK, skupina (min. 10 os.) 60 DKK, děti 0-5 let zdarma, děti 6-15 let 20 DKK
hrad Kronborg 145 DKK, skupina (min. 10 os.) 135 DKK, děti 0-17 let zdarma
Skanzen Den Gamle By 150 DKK, skupina (min. 20 os.) 120 DKK
MHD základní jízdné metro Kodaň 24 DKK
Židovské muzeum 60 DKK, skupina (min. 15 os.) 50 DKK, děti 0-17 let zdarma
  
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme min. kapesné na vstupné ve výši cca 1200-1300 DKK. Není podmínkou všechny vstupy a výlety absolvovat. Ostatní kapesné na individuálním zvážení.
Vstupné na všechny vstupy dopředu vybere průvodce již v první den pobytu, mějte proto prosím připravenou hotovost již první den!
Vstupné do navštívených objektů, MHD, lodičky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak. Doporučujeme drobné EUR na přejezd přes Německo - WC, občerstvení apod.
 
MĚNA A KURZ
Měna: Dánská koruna (Dkk). 1 Dkk odpovídá přibližně 3,5 Kč.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

V Dánsku je celoročně čas stejný jako v ČR; letní čas je zaváděn od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu. Na Faerských ostrovech je celoročně o jednu hodinu méně než v ČR a v Grónsku o čtyři hodiny méně.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí v elektrické síti je 220V/50Hz, ploché zásuvky s dvěma kulatými kolíky jsou v zásadě kompatibilní s českými; oproti českým však mají větší hloubku, což slouží jako ochrana dětí. Některým síťovým zástrčkám, zejména adaptérům, to může dělat problémy. Dánské kulaté zástrčky mívají dva kolíky kulaté a jeden obdélníkový nebo zploštělý.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví České republiky v Dánsku
Embassy of the Czech Republic
Ryvangs Allé 14-16, 2100 Kobenhavn
tel: +45/39101810, KO: +45/39101819, +45/39101818
fax: +45/39290930, KO: +45/3910 1828
e-mail: copenhagen@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/copenhagen
provozní hodiny: po – pá 07.45 – 16.15
úřední hodiny: po – pá 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
úřední hodiny konzulárního oddělení: po – pá 10.00 – 11.00

Honorární konzulát České republiky v Dánsku
Sosterhojvej 35,
8270 Hojbjerg
tel: +45/87450111
fax: +45/87450111
e-mail: aarhus@honorary.mzv.cz
web: www.nb-group.dk
otevírací hodiny: pondělí – pátek 10.00 – 11.00

Velvyslanectví Dánského království v České republice
Maltézské náměstí 5, P.O.Box 25,
118 01 Praha 1 - Malá Strana
tel: 257 531 600
fax: 257 531 410, konzulární oddělení 257 531 609
e-mail: prgamb@um.dk
web: www.ambprag.um.dk
provozní hodiny úřadu: po – čt 09.00 – 16.00, pá 09.00 – 15.30
návštěvní hodiny: po – pá 09.00 – 12.00
Důležitá telefonní čísla
Policie: 112
První pomoc: 112
Požárníci: 112
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
 
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Do Dánska může dle platných předpisů spotřebitel bez omezení dovézt a vyvézt při turistické cestě jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Výjimkou jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Pro obecné vymezení osobní spotřeby byly stanoveny limity (na osobu):
800 ks cigaret, 400 ks doutníčků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin, 20 l aperitivu, 90 l vína (max. 60 l šumivého), 110 l piva.
Dovezete-li si nějaké zboží z jiné členské země EU do ČR, není už možné si nechat při příští návštěvě vrátit zaplacené DPH. DPH je tak zaplaceno při pořízení zboží v zemi nákupu.
Pro pohyb uvnitř EU není stanoven žádný limit pro převoz finančních prostředků v hotovosti.
Bezcelně lze dovézt zboží do hodnoty 175 eur u cestujícího staršího 15 let nebo 90 eur u cestujícího do 15 let. Dále 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku na kouření. Co se týče alkoholu, můžete dovézt 1 litr tvrdého alkoholu, 2 litry vína nebo šumivého vína, 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací