Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

FLORENCIE S KOUPÁNÍM

A PŘÍRODNÍ PARK GARFAGNANA

Kód zájezdu: IT576-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Renesanční Florencie, atmosféra městečka Vinci, kouzlo středověkého San Gimignana i majestátnost Pisy, zájezd zpestřený o přírodní park Garfagnana s jeskyní, bílé carrarské lomy a hlavně s časem na koupání v moři s výhledy na Apuánské Alpy.Florencie – Montecatini Terme – San Gimignano – Pisa – Vinci – Carrara – Lucca Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IT576-19-1 od: 01.07.2019
do: 07.07.2019
zobrazit 4 8 990 Kč Odjeto
KódIT576-19-1
Termínod: 01.07.2019 do: 07.07.2019
Nástupní místa Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové
Počet nocí4
dospělá osoba - snídaně8 990 Kč
Odjeto

Renesanční Florencie, atmosféra městečka Vinci, kouzlo středověkého San Gimignana i majestátnost Pisy, zájezd zpestřený o přírodní park Garfagnana s jeskyní, bílé carrarské lomy a hlavně s časem na koupání v moři s výhledy na Apuánské Alpy.

Florencie – Montecatini Terme – San Gimignano – Pisa – Vinci – Carrara – Lucca


1. den zájezdu 
Odjezd v podvečerních hodinách z republiky (v cca 21:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu
Celodenní FLORENCIE (UNESCO), toskánská metropole, kolébka renesance, prohlídka s místním průvodcem, Santa Maria Novella, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Santa Croce, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila, možnost návštěvy baptisteria a kopule katedrály, kaple Medicejských, ubytování v MONTECATINI TERME, atmosféra oblíbeného lázeňského městečka, možnost fakult. večeře za příplatek.

3. den zájezdu 
Město středověkých rodových věží SAN GIMIGNANO (UNESCO) s nespočetnými architektonickými poklady, možnost ochutnávky místních specialit a vín. PISA (UNESCO), románské památky a šikmá věž. VINCI, městečko na kopci, rodiště Leonarda da Vinci, možnost návštěvy Museo Leonardiano – pocta k 500. výročí úmrtí, návrat do hotelu.

4. den zájezdu 
Údolím GARFAGNANA s překrásnými přírodními scenériemi Apuánských Alp, fakult. cesta místním busem do hor s procházkou a návštěva krápníkové jeskyně. CARRARA, variantně dle počasí: výjezd k mramorovým lomům, výhledy do Apuánských Alp, fakult. exkurze do bývalých dolů - jedinečný zážitek nebo odpolední koupání na plážích.

5. den zájezdu 
LUCCA, město s mohutnými hradbami a historickým jádrem, románská a gotická architektura, krátká prohlídka centra. Možnost volby dalšího programu: 1. skupina - individuální pobyt v LUCCE nebo 2. skupina -odjezd k moři na pláže VIAREGGIO, koupání. V podvečer návrat na ubytování, cestou zastávka v LUCCE a nástup 1. skupiny (v případě nepříznivého počasí odjezd z Luccy dříve, krátká zastávka v PISTOII, starobylé město) a společně návrat na hotel. V případě zájmu celodenní individuální výlet do Florencie vlakem.

6. den zájezdu 
Celodenní prohlídka FLORENCIE, galerie, muzea, atmosféra města, galerie Pitti nebo zahrady Boboli, Ponte Vecchio, kaple Brancacciů, možnost návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace v CK) a dalších muzeí. Večer odjezd do republiky.

7. den zájezdu 
Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.


Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 4x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místního průvodce ve Florencii
 • místní dopravu
 • pobytovou taxu
 • ochutnávky
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč
 • 1x večeře 480 Kč
 • záloha na vstup do galerie Uffizi 700 Kč (nutná rezervace v CK)
 • záloha na vstupné do mramorových dolů 350 Kč (min. 15 os.)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Nástupní místa

01.07. - 07.07. odjezd J
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

FLORENCIE :
galerie Uffizi i s rezervaci předem - záloha za příplatek 480 Kč (studentům po předložení dokladu o studiu se posléze vrací poměrná částka), místní průvodce ve Florencii dle počtu osob 4- 5 €. Upozornění: ceny vstupů bývají automaticky navýšeny o 4 - 5 €, pořádá-li se v galerii momentálně výstava.
FLORENCIE :
kostel Santa Croce 8 €, kostel San Lorenzo + biblioteca Laurenziana 8,50 €, Medicejská kaple 8 €, Dómské muzeum: souhrnná vstupenka - kupole + zvonice Campanila + baptisterium – muzeum – 15 €
Palazzo Vecchio: 10 €, s věží 14 €
Accademia: 10 -11 € dle doby návštěvy
galerie Pitti 8,50 €
kaple Brancacciů : 6 €
muzeum Bargello 4 €
Santa Maria Novella 5 €
PISA :
dóm 2 €, baptistérium 5 €, Camposanto 5 € (dvě památky za 6 €, trojice památek 8 €); Šikmá věž 15 €
SAN GIMIGNANO , Collegiata: 4 € a společná vstupenka s muzeem sakrálního umění 6 €, ochutnávka toskánské gastronomie 5 €
VINCI:
Museo Leonardiano 13 € včetně dopravy místním mikrobusem (vstupenka platí též do rodného Leonardova domku - nutno využít místní mikrobus za 2€/obě cesty)
jeskyně Garfagnana včetně povinné dopravy místním autobusem: od 15 €
CARRARA :
exkurze do lomu 10 €, placená pláž 22 €
MONTECATINI:
lanovka k Montecatini Alto 7 €
Muzea mají vyšší vstup, pokud jsou v nich právě výstavy.

Kapesné

Doporučujeme na vstupné min. 85-120 € dle zájmu o návštěvu objektů a další kapesné dle vlastního uvážení.

Zajímavosti

Galerie Uffizi
Galerie Uffizi je jedním z hlavních světových muzeí umění. Byla postavena v letech 1560-80 pro velkovévodu Cosima I Medicejského podle plánů architekta a sochaře Vasariho, známého především jako životopisce mnoha umělců. Brzy začala sloužit jako galerie – velkovévoda František sem umístil své sbírky umění a jeho nástupci je rozšiřovali. V 19. století bylo muzeum nově uspořádáno, řada děl byla přesunuta do jiných muzeí a zbyly obrazy. I tak jde o skutečně mimořádně rozsáhlou sbírku, na jejíž prohlídku je třeba si vyhradit alespoň půl dne.
Veškeré sbírky se nacházejí v prvním patře rozlehlé budovy. V dlouhých chodbách jsou vystavenyantické sochy. V přilehlých síních si lze pak prohlížet chronologicky řazené obrazy. Najdeme tugotické umění (síně 2-6) – díla Duccia, Cimabua, Lorenzettiho, Giotta a mistrů florentské školy, díla rané renesance (síně 7-14) – Piera della Francesca, Filippa Lippiho a Botticelliho (slavné Zrození Venuše a Primavera), veliké množství děl vrcholné renesance a manýrismu (15-29) - raná díla Leonarda da Vinciho, obrazy od Bronzina, Parmigianina, ale také celou řadu obrazů benátských a severoitalských umělců (Mantegna, Correggio, Bellini, Tizianova Venuše urbinská) i německých a vlámských mistrů a jedno dílo od Michelangela, malbu Svaté rodiny. Následují sály s méně známými obrazy z Benátska a Emilie-Romagni (30-35), v síni 43 lze vidět skvělá Caravaggiova díla (Medusa, Obětování Izáka a Bakchus) a v síni 44 Rembrandtovy obrazy (Podobizna starce a dva autoportréty) a další obrazy zaalpských mistrů. Poslední sály patří malířství 18. století (Tiepolo, Canaletto, ale také Goya).

Bargello - sochařství a užitné umění
Bargello je považováno za druhé nejvýznamnější muzeum umění ve Florencii. Středověká budova z roku 1255 sloužila původně jako radnice, později jako vězení a na jejím nádvoří se až do roku 1786 popravovalo. V 19. století sem byla umístěna veliká sochařská sbírka, která byla dřív v galerii Uffizi.
K nejvýznamnějším exponátům patří Michelangelova díla: socha Opilý Bakchus, busta Brutus a kruhový reliéf Madonny s dítětem. Dále je tu řada bronzových soch od Giamologni vč. známéhoMerkura, Donatellův Svatý Jiří a bronzový David a různá mistrovská bronzová díla Benvenuta Celliniho. Kromě toho je v Bargellu rozsáhlá sbírka užitného umění: koberce, keramika, stříbrné předměty a množství malých bronzových plastik vč. dalších děl Celliniho a Giamologni.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací