Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

FRANCIE - OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX

ZA VÍNEM A POZNÁNÍM

DO NEJVĚTŠÍHO VINAŘSKÉHO KRAJE FRANCIE

Kód zájezdu: FR546-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Náš tip

Oblíbený zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky… Celý popis


Anotace

Oblíbený zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky, romantické výhledy a seznámíme se s historií „největšího Brňana 17. století“, narozeného v La Rochelle.

Zájezd provází Mgr. Jana Amadou

La Rochelle – ostrov Aix – ostrov Île de Ré: Saint Martin de Ré, La Flotte – La Rochelle – Rochefort – Talmont Sur Gironde – Blaye – Saint-Emillion – Dune du Pilat – Bordeaux

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do Paříže a přejezd vlakem TGV PARIS do LA ROCHELLE, ubytování. Dle časových možností společná procházka podvečerním přístavem.

2. den zájezdu:
Relax a koupání na ostrově Aix. Na putování po Akvitánii a naladění se na prázdninový režim nejdříve nabereme síly na nedalekém ostrově. Společná plavba na ostrov AIX, jejíž cesta vede kolem známé pevnosti BOYARD. Čeká nás celodenní odpočinek s vyhlášenou oázou klidu na rozsáhlých plážích, bez aut, bez bankomatů. 3 km dlouhý ostrov ve tvaru "croissantu" lze obejít i pěšky cca za 3-4 hodiny. Návštěva Napoleonského muzea, připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu. Předměty a obrazy pocházejí z doby, kdy byl ještě mladým konzulem či naopak nemocí sužovaným císařem na ostrově. Uvidíme např. jeho posmrtnou masku nebo si můžeme zakoupit jeho oblíbený parfém, na jehož výrobě se na Sv. Heleně sám podílel. Na ostrově se nachází i jedna z Vaubanových pevností, Muzeum a butik s perletí a africké muzeum, ale zejména rozsáhlé pláže na koupání. Navečer návrat lodí do La Rochelle.

3. den zájezdu:
Po snídaní se busem přepravíme po 3 km dlouhém mostě na OSTROV ÎLE DE RÉ, ostrov květin, rybářů, bílých domků a zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci. Kosmetické produkty z oslího mléka, z jehož blahodárných účinků se těšila např. již princezna Kleopatra, se dají v místních obchůdcích zakoupit. Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení "nejkrásnější vesnice Francie"/ les plus beaux villages de France". Navštívíme SAINT MARTIN DE RÉ, historické hl. město ostrova s pevností UNESCO od slavného stavitele Ludvíka XIV. Vaubana, jehož stavby se nacházejí po celé Francii. Centrum obce tvoří malebný přístav se spoustou obchůdků, míst k posezení a křivolaké pestré uličky, které si nás svým šarmem podmaní. Z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov. Odpoledne se přesuneme do další malebné obce na ostrově LA FLOTTE s kostelem sv. Kateřiny. Středověký trh, uličky vyzdobené květinami, přístav a nedaleká pláž s téměř středomořskou promenádou nabídnou příjemné zakončení dne. Společný návrat na hotel do La Rochelle.

4. den zájezdu:
Prohlídka hl. města departmánu Charente-Maritime LA ROCHELLE, starobylý přístav s věžemi St. Nicolas a tzv. De La Chaine, které přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí kardinálem Richelieu 1628. Historické jádro se středověkými domy, renesančními arkádami, paláce z 18. století či původní dláždění ulic si vysloužilo přezdívku „muzeum pod širým nebem“. Dopoledne prohlídka centra města se zachovalou bránou, tzv. Grosse Horloge, renesanční radnicí, kostelem Sv. Saveur a přes místní tržnici dojdeme až ke katolické katedrále sv. Ludvíka, která byla dříve protestanským chrámem. Zastavíme se na kávu ve vyhlášené stylové kavárně Café de la paix, oblíbené místo George Simenona a dalších hvězd. Neopomeneme projít kolem rodného domu Raduit de Souches a společně navštívíme Protestantské muzeum, kde je hrdinnému obránci Brna věnována od r. 2018 menší vitrína. V odpoledních hodinách individuální program k návštěvě dalších místních muzeí např. Akvária, Mořského muzea, Muzea Nového světa, Muzea automatů aj. v případě přílivu návštěva městské pláže.

5. den zájezdu:
Zastávka u spojovacího mostu PASSERELLE, jenž ponese jméno po Raduit de Souches, a jehož inaugurace je plánována na podzim 2019. Poté definitivně opustíme La Rochelle a budeme směrovat na jih. První zastávkou bude přístav ROCHEFORT při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní velikosti zvaná Hermiéna, která na konci 18. stol. vyplula s markýzem La Faeyettem pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie TALMONT SUR GIRONDE, do rybářské vesničky na skalnatém výběžku s výhledem na ústí řeky Gironde. Místu dominuje románský kostel sv. Radegondy (11. stol.), ležící na Svatojakubské cestě. Slézová růže, malebné domečky s galeriemi umění, romantické výhledy na oceán a malebná zákoutí na posezení. Genius loci místa je nepopiratelný. Směrem na jih budou přibývat zelenající se vinice a zámecké vinárny tzv. chateaux, kde se vyrábí víno. Třetí zastávkou bude obec BLAYE s velmi rozsáhlou a monumentální VAUBANOVOU PEVNOSTÍ (UNESCO), která tvoří s dalšími dvěma pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. U soutoku řek Garonne a Dordogne nás čeká ochutnávka vína v Chateaux Tayac, s krásnou balustrádovou terasou a jedinečným výhledem těsně nad soutokem obou řek a s možností nákupu. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování v Bordeaux.

6. den zájezdu:
Cesta do jedné z hlavních oblastí pěstování a výroby červeného vína v regionu Bordeaux, do vinařského městečka SAINT-EMILLION (UNESCO) přeplněného historickými památkami a výhledy na okolní vinice. Začneme výhledem na horní i dolní město z 68 m vysoké zvonice monolitického kostela vytesaného do vápencového útesu v podzemí mnichy již ve 12. stol. Zážitek z prohlídky obrovských podzemních prostor kostela, jenž je oprávněně na seznamu UNESCO, je ojedinělý a stojí rozhodně za návštěvu. Možnost projížďky městečkem koňskou drožkou či vláčkem. Odpoledne se přesuneme k největší duně v Evropě u obce DUNE DU PILAT (cca 111 m) v BISKAJSKÉM ZÁLIVU. Nezapomenutelné dobrodružství osvěžené koupáním v oceánu pod dunou zakončíme výhledem z velké panoramatické terasy nedalekého luxusního hotelu, kde si budeme připadat jako ve Středomoří. Ve večerních hodinách návrat na hotel v Bordeaux.

7. den zájezdu:
Návštěva hl. města největšího regionu Francie BORDEAUX (UNESCO), město se širokými bulváry, historickými branami a nažloutlými domy. Prohlídka dominanty města katedrály St. André, sídlo arcibiskupství s přiléhající 66 m vysokou zvonicí, palác Rohan, nyní radnice, a dříve císařský palác Napoleona Bonaparte, Muzeum výtvarného umění s obrazy známých mistrů, pomník girondínů. Tramvají přejedeme k muzeu vína Cité du Vin, jehož neobvyklá zlatavá budova je viditelná už z dálky a evokuje vinný list či točící se víno ve sklenici. Kolem kostela St. Pierre, kde to žije, si vychutnáme atmosféru nejstarší části města a v přilehlé čtvrti St. Michel s bazilikou sv. Michala, záhadnou kryptou a jednou z nejvyšších věží Francie (114 m), se pokocháme výhledem na celé město. Nenecháme si ujít ani tzv. vodní zrcadlo, kde si můžeme osvěžit nohy či si vychutnávat atmosféru u nábřeží. S Bordeaux se rozloučíme fakult. vyhlídkovou plavbou po řece Garonně.

8. den zájezdu:
Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet z Bordeaux do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

Ostrov Aix
Napoleonské muzeum 4,50 €
pevnost Liédot 4€
pronájem kol na ostrově - 1 hod 7€ až den 12 €

Ostrov Ré
výstup na vyhlídkovou zvonici kostela Sainte-Marie-de-Ré 3€
Vaubanovo opevnění zdarma
Museum Ernest Cognacq (historie ostrova, sbírky námořní, Vaubanovy makety.) - 4€

La Rochelle
Věže La Rochelle - jedna 6 €, dvě 7 €
Protestanské muzeum (s vitrínou "největšího Brňana") - 5 €
Akvárium La Rochelle - od 16,50 €
Bunkr de La Rochelle (2.svět. válka) 8 €
Námořní muzeum 9 €
Muzeum automatů - 12 €
Muzeum nového světa 6 €
Muzeum přírodních věd 6 €

Rochefort
návštěva arsenálu včetně lodi Hermione - 18,50 €

Chateau Tayac
degustace vína s možností nákupu cca 7 € (předpokládá se aspoň min. nákup)

Blaye
citadela - zdarma

St. Emillion
Monolitický kostel ve skále - 9 €
královská věž 2 €
turistický vláček 7eur, s degustací 11 €
tuk tuk městem či vinicemi 12 €, s degustací 25 €
klášterní sklepy v tuk tuk s degustací 20 €
pronájem kola - den 18€, půlden 9 € /dle dispozice

Bordeaux

místní doprava cca 5-7 € /1 lístek a 1,70 €, denní 4,70 €/
hodinová plavba po Garonně 12,50 € (nutná rezervace předem v CK)
Cité du Vin - od 8 - 20 €
Muzeum výtvarných umění 5 €
Věž Pey Berland u katedrály St. André- 6€
Věž St. Michala s kryptou - 5 €
Muzeum přírodních věd - 5-7 € dle výstav
Národní celní muzeum - 3 €
Muzeum moderního umění - 7 €
Mořské námořní muzeum - 14 €
zvonice monolitického kostela 2 €

Kapesné

Na vstupné doporučujeme částku ve výši 200-250 €. Není podmínkou všechny památky navštívit.

Doporučujeme

  • toulky jedinečným La Rochelle
  • jedna z nejkrásnějších vesnic Francie Talmont sur Gironde
  • Dune du Pilat v Biskajském zálivu
  • pláže a koupání na ostrově Aix
  • vodní zrcadlo v Bordeaux
  • Rochefort a replika plachetnice Hermiéna
  • ostrov květin a rybářů Île de Ré

Nástupní místa

17.07. - 24.07. Odjezd L2, L3
 

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací