Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ITÁLIE - TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, ETRUSKÁ SÍDLA, TYRKYSOVÉ MOŘE

POBYT U MOŘE S VÝLETY ZA POZNÁNÍM SEVERNÍHO I JIŽNÍHO TOSKÁNSKA

Kód zájezdu: IT407-21 Počet nocí: 7 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 13 791 Kč 14 990 Kč

Oblíbené

Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice, kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží, panenskou krajinu přímořského parku Maremma a „Toskánskou oázu“ Monte Argentario.Zájezd provází Mgr. Dana KelblováSan Gimignano – Lucca - Pisa – Florencie - Voltera - Siena - ostrov Elba: Portoferraio… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
IT407-21-1 od: 25.06.2021
do: 04.07.2021
zobrazit 7 14 990 Kč
13 791 Kč
Rezervovat místa
KódIT407-21-1
Termínod: 25.06.2021 do: 04.07.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí7
Dospělá osoba - snídaně13 791 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice, kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží, panenskou krajinu přímořského parku Maremma a „Toskánskou oázu“ Monte Argentario.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano – Lucca - Pisa – Florencie - Voltera - Siena - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Pitigliano – Sovana – Saturnia – Grosseto - Monte Argentario

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do Toskánska. Navštívíme středověké SAN GIMIGNANO, slavná náměstí s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Odjezd k moři na ubytování.

3. den zájezdu:
Pobyt u moře, variantně fakult. výlet do starobylého a podmanivého města LUCCA, rodiště skladatele G. Pucciniho, renesanční opevnění, významné kostely a muzea, katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro. Odpoledne PISA (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto.

4. den zájezdu:
Pobyt u moře
. Pro zájemce fakult. výlet do FLORENCIE (UNESCO), prohlídka města - Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místní gastronomie.

5. den zájezdu:
Pobyt u moře nebo fakult. výlet do středověkého města VOLTERA, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum s uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Následuje kouzelné město SIENA (UNESCO), prohlídka středověkého centra - náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely a paláci.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku jedinečných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.

7. den zájezdu:
Pobyt u moře
, individuální volno na krásných plážích Marina di Cecina.

8. den zájezdu:
Ráno odjedeme do oblasti jižního Toskánska, do oblasti etruských sídel. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana, via cave, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních pramenů. Ubytování v oblasti.

9. den zájezdu:
Navštívíme hl. město stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Zbytek dne strávíme v "Toskánské oáze" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Odpočinek v některé z marín a na zdejších plážích. Večer odjezd do ČR.

10. den zájezdu:
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (6x Marina di Cecina, 1x oblast Grosseta), 
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakultativní výlety
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře 1400 Kč,
 • 3. den výlet Lucca a Pisa 600 Kč,
 • 4. den výlet Florencie 500 Kč,
 • 5. den výlet Voltera a Siena 550 Kč,
 • lodní lístek na Elbu 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč

Nástupní místa

25.06. - 04.07. Odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 100 €

Zajímavosti

Ubytování

 • hotel Il Settebello *** v Marina di Cecina - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klimatizací. Hotel se nachází v srdci Etruského pobřeží, pár kroků od moře a nádherného borovicového lesa. Snídaně je podávána formou bufetu, večeře je 3-chodová servírovaná.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

Hotel Il Settebello *** v Marina di Cecina - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klimatizací. Hotel se nachází v srdci Etruského pobřeží, pár kroků od moře a nádherného borovicového lesa. 

Snídaně – bufetová (na snídaně doporučujeme chodit včas).
Večeře – 3 chodové menu (předkrm, hlavní chod, dezert nebo ovoce) vč. vody
Upozorňujeme, že je přísně zakázáno vynášet jakékoliv jídlo z restaurace hotelu!

Stravování v Itálii
Na rozdíl od nás, kteří máme zažitou zásadu dobře se ráno nasnídat, Italové snídají velmi skromně – dají si jen kávu a případně čerstvé rohlíčky croissant, často jen ve stoje v baru, cestou do práce. Co odbydou u snídaně, o to víc si Italové dopřejí během polední siesty. Oběd - il pranzo - sestává většinou z několika chodů, zvlášť když je slavnostnější: po předkrmu „antipasto“ následují těstoviny „il primo“ (tj. první chod, jen výjimečně se podává místo těstovin polévka). Kromě těstovin je výtečným předkrmem Bruschetta, což je topinka potřená česnekem a olivovým olejem, zdobí jí plátky rajčete, Suppli, malé smažené rýžové kuličky plněné mozzarellou nebo Fiori di zucca e carciofi fritti, cuketa v těstíčku a smažené artyčoky. Hlavním chodem (il secondo) je potom nějaké maso nebo ryby. Uveďme například Filetti di baccala, smažené řezy z tresky nebo Saltimbocca alla Romana, římská specialita, telecí s parmskou šunkou a šalvějí. Potom následuje sladký dezert „dolce“, sýr „formaggio“ nebo ovoce „frutta“ či zmrzlina „gelato“. Pokud se podává k masu příloha, bývají to většinou vařené nebo opečené brambory – patate bollite, patate fritte, naprosto běžnou přílohou je i v Itálii bílý chléb, který se zde jí prakticky všude a ke všemu. Rýže se používá v italské kuchyni většinou jen v podobě rizota. Italové při jídle zásadně nikdy nespěchají, takže oběd se může prodloužit na dvě i více hodin. Oběd se podává později než u nás, obvykle mezi jednou a třetí hodinou odpolední. Většina Italů však obědvá doma, kde se setkává s celou rodinou. Pracovní doba se tím pochopitelně prodlouží až do večerních hodin, ale to Italům nevadí, protože si večer patřičně „natáhnou“.Večeře - la cena - se podává nejdříve od 19:30 hodin a bývá podstatně jednodušší než oběd. Velmi často to bývají ryby, pizza nebo zeleninová jídla.

Kde se rychle a levně najíst?
Spaghetteria - jídelna, ve které se prodává pastasciutta, což je obecný výraz pro těstovinová jídla. Obvykle se jí ve stoje, případně na barových židlích, máte zde výběr z několika jídel včetně špaget, kuřete, pizzy ... Snack bar - občerstvení jako ve všech "šnecích". Paninoteca - nabízí velký výběr obložených bílých chlebů. Mnohem levnější než jednotlivé chody bývají často turistická menu, nabízená za pevnou cenu. Levná pizza -tyto pizzerie mají výhodu také v ceně. Ušetříte také za obsluhu. Pokud jdete do restaurace, platí každý host ještě za usazení k prostřenému místu u stolu.
Cena je různá, většinou 2 eura. Nejdražší jsou v restauracích nápoje. Zpravidla nejlevnější je stolní víno, které nebývá většinou špatné, v kombinaci s obyčejnou vodou, kterou si necháte přinést v karafě. Minerálky a jiné nealkoholické nápoje jsou nesrovnatelně dražší. Je dobré dát si velkou láhev vody, protože při obědě a večeři ji v horkých dnech určitě vypijete. Pokud jdete do restaurace na oběd či večeři, většinou se očekává, že necháte číšníkovi spropitné, ve výši 10% placené částky.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ
San Gimignano:
katedrála 4€
Torre Grossa, radnice, muzeum 9€
kompletní vstup s katedrálou 13€

Elba:
lanovka Monte Capanne 15€
Napoleonova vila 5€
pevnost Stella 2€

Pisa:
šikmá věž 18€
bapristerium 5€

Pitigliano a Sovana:
palác 3,50€
židovské centrum se synagogou 4€
etruská hrobka 3,50€

Siena:
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, krypta) 13€
radnice 9€
zvonice Torre del Mangia 10€

Florencie:
kostely 7-8€
jízdné 3€
baptisterium, kupole 18€
Palazzo Vecchio 10€

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €. Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
Itálie oficiálně k 1. 7. 2014 zrušila seniorské slevy.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. Jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.
Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz, www.redoktravel.cz

Časový posun, počasí

Čas je v Itálii stejný jako v České republice.

Doplňující info k zájezdu

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Od 10. ledna 2005 zakázala Itálie kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách a na všech pracovištích. Výjimka ze zákazu platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické parametry. Za porušení hrozí vysoké pokuty.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Zboží určené pro vlastní potřebu nebo dárky, které byly získány v členské zemi Evropské unie, lze dovážet volně. Bezcelní dovoz dárků: 175 Eur/osoba (děti do 15 let jen 90 Eur). Dovoz alkoholu a tabákových výrobků je možný od 17 let. Za množství pro vlastní potřebu je považováno 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku, 1 litr alkoholu, 2 litry vína nebo 1 litr vína s obsahem alkoholu nad 22 %. Dále je možno dovézt 50 ml parfému, 250 g toaletní vody, 500 g kávy a 100 g čaje. Hotovost nad 10 000 Eur je nutno na hranicích deklarovat. Je zakázán dovoz i vývoz drog a jiných omamných prostředků, střelných zbraní a výbušnin. Je zakázán také dovoz pohonných hmot v kanystrech, jinak hrozí sankce nejméně ve výši 7 746 Euro a trest odnětí svobody v délce 6 měsíců až 3 roky. Bez zvláštního povolení se nesmí vyvážet jakékoliv předměty starší sto let. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů živočichů, rostlin a přírodnin.

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY

Síťové napětí v Itálii je jako v České republice 220 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Římě - Assocata della Repubblica Cecca
Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma
Tel: 0039 06 360 95 71-3
Fax: 0039 06 324 44 66
Nouzová linka: 0039 335 310 450
úřední hodiny: Po - Pá 9.00 - 12.00

Honorární konzulát Miláno
Via G.B. Morgagni 20, 20129 Milano
Tel: 0039/02 87 15 82 81
Fax: 0039 02700559618
Úřední hodiny: úterý 9.00 - 12.00
středa 9.00 - 15.00
čtvrtek 12.00 - 15.00

Honorární konzulát Janov
Piazza della Vittoria 6/9A, 161 21 Genova
Tel: 0039 010 5954574
Fax: 0039 010 5302359
Úřední hodiny: pondělí – pátek 10.00 – 13.00 hodin

Důležitá telefonní čísla
Karabiníci (krádeže, přepadení, vykradení auta...): 112
Záchranná služba: 118
Požárníci: 115
Policie: 113
Směrové číslo z Itálie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Itálie: 0039


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.).
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací