Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

IZRAEL

ZA HISTORICKÝMI POKLADY ZEMĚ + MRTVÉ MOŘE

POZNÁVACÍ ZÁJEZD IZRAEL 2023

Kód zájezdu: ISR317-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip

Zájezd Izrael 2023, to je oblíbený zájezd do země Blízkého východu za poznáním po nesčetných biblických památkách. Podíváme se do Jeruzaléma, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona. Navštívíme Betlém, Tel Aviv, Haifu i Mrtvé moře a další místa, obklopena nezaměnitelnou přírodou. Izrael se každoročně stává místem poutních cest, ozdravných pobytů i dovolených. Pojďte s námi objevovat nejen historii dávnou minulou, ale i moderní současnost dnešního Izraele. Tel Aviv – Haifa – hora… Celý popis


Anotace


Zájezd Izrael 2023, to je oblíbený zájezd do země Blízkého východu za poznáním po nesčetných biblických památkách. Podíváme se do Jeruzaléma, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona. Navštívíme Betlém, Tel Aviv, Haifu i Mrtvé moře a další místa, obklopena nezaměnitelnou přírodou. Izrael se každoročně stává místem poutních cest, ozdravných pobytů i dovolených. Pojďte s námi objevovat nejen historii dávnou minulou, ale i moderní současnost dnešního Izraele.

Tel Aviv – Haifa – hora Tabor – Galilejské Jezero – Jeruzalém – Olivová hora – Západní zeď – Betlém – Menora – Sion – Massada – Wadi Kelt – Mrtvé moře


Zájezd provází Petr Horák, garance malé skupiny.

Program zájezdu

1.den: Odlet z Prahy v pozdních večerních hodinách s průvodcem.

2. den: Přílet v brzkých hodinách na letiště do Tel Avivu, uložení zavazadel na hotelu s následnou prohlídkou města TEL AVIVU. Druhého největšího město Izraele, ležícího na pobřeží Středozemního moře. Tel Aviv je významným kosmopolitním, kulturním a finančním centrem a také oblíbenou přímořskou destinací. Vzhledem ke své poloze se Tel Aviv stal také vyhledávaným přímořským letoviskem, které láká návštěvníky na dlouhou písečnou pláž, příjemně teplé moře a stálé slunečné počasí.

3. den: Dnes navštívíme HAIFU, severoizraelské přístavní město, které se rozkládá na několika úrovních od Středozemního moře až po severní svah hory Karmel. Město je zapsané na seznamu UNESCO díky Světovému centru Bahá'í. Kromě starého historického centra je Haifa moderním tepajícím městem s množstvím průmyslu, výškových budov a je také domovem největšího izraelského přístavu. Poté se přesuneme k HOŘE TABOR, která je významná jako biblické místo ze Starého i Nového zákona a dnes je to místo pro volný čas s úžasnými turistickými stezkami. Pro zájemce možnost ochutnávky místního vína. Nachází se na samém východě údolí Jezrel (jinak známého jako Údolí Armagedonu). I přes svou relativně malou výšku (asi 600 m) je obzvláště nápadná a svým charakteristickým tvarem se zvedá z plochého a úrodného údolí.

4. den: Po snídani zavítáme na sever Izraele, kde se v Severním distriktu u Golanských výšin nachází největší izraelské sladkovodní jezero – GALILEJSKÉ JEZERO, které leží 212 metrů pod úrovní světového oceánu. Je dlouhé 21 km a široké 12 km. Ve starověku bylo proslulé hojností ryb a poskytovalo obyvatelstvu obživu i výdělek. Není proto divu, že první Ježíšovi učedníci byli rybáři. Každý rok navštíví tuto oblast několik milionů turistů, kteří touží poznat historická místa, která jsou spojena s příběhem o Ježíši Kristu. Jsou tu však také pláže, možnost vyjížďky na člunech a v tamních restauracích si lze objednat velmi chutnou „rybu sv. Petra“.

5. den: Celodenní prohlídka JERUZALÉMA, který je svou rozlohou s téměř 800 tisíci obyvateli největším a také nejlidnatějším městem Izraele. Město je poseto spoustou úchvatných památek a jeho historie sahá více než 3000 let do minulosti. K významným křesťanským místům patří Křížová cesta Via Dolorosa směřující na Golgotu. Právě Golgota by měla být místem Ježíšova ukřižování. Dnes na ní stojí Chrám Božího hrobu. Na východě města se zvedá OLIVOVÁ HORA s kostelem Nanebevzetí Páně, kde Ježíš vstoupil do nebe. Projdeme si Židovskou čtvrť, kde se nachází Západní zeď, nejdůležitější místo judaismu a poslední pozůstatek biblického Chrámu.

6. den: Asi 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma leží 30tisícové město BETLÉM, město kontrastů, které je také označováno jako město Davidovo, kde byl David korunován izraelským králem. Přesto, že je převážně muslimským městem, sídlí v něm jedna z nejstarších křesťanských komunit. Navštívíme Menoru, která stojí na prostranství před branami Knesetu. Pokračujeme návštěvou hory Sion. Právě tady se měla odehrávat poslední večeře Páně. Nachází se tu kostel Zesnutí Panny Marie a také hrob izraelského krále Davida. Po návratu do Jeruzaléma je pro zájemce možná prohlídka Izraelského muzea, největší a nejvýznamnější izraelská kulturní instituce a jedno z předních encyklopedických muzeí na světě. Prohlídku zakončíme v Arménské Čtvrti, jednou ze čtyř čtvrtí ve Starém Městě v Jeruzalémě. Jedná se o nejmenší ze všech čtyř čtvrtí.

7. den: Náš poslední den bude směřovat do Národního parku MASSADA, ležícího jen kousek od Tel Avivu. Tato historická památka je součástí světového dědictví UNESCO a patří k hlavním turistickým atrakcím celého Izraele. Starobylá pevnost na vrcholu skalnaté plošiny byla poslední pevností během první římsko-židovské války. Jízda lanovkou je skvělou volbou v horkých dnech, kdy se chcete rychle dostat na vrchol. Odtud budeme pokračovat přes KUMRÁN k ÚDOLÍ WADI KELT, které nás zaujme svoji panenskou přírodou. Poté přejedeme k MRTVÉMU MOŘI, to patří k nejstarším přírodním lázním na světě. Voda obsahuje celkem 21 minerálů a blahodárně působí na celý organismus. Zde den zakončíme koupáním a relaxací.

8. den: Ráno transfer na letiště do Tel Avivu a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Vstupní vízum

pro Izrael platí bezvízový styk

Nástupní místa

13.10. - 20.10. Odjezd L1, L2
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Ubytování a stravování

polopenze

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Důležité upozornění: Při vstupu na území státu Izrael musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců ode dne vstupu. Od ledna 2013 Izrael přistoupil k vydávání vstupních kartiček (s čárkovým kódem, osobními údaji a dobou platnosti pobytu), které nahrazují vstupní razítko v pasu. Kartičku byste měli uschovat až do odjezdu ze země, jelikož můžete být požádáni o její předložení, zejména při překračování izraelských kontrolních stanovišť.

Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon, SAE nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země. V případě pochybností ohledně Vašeho předchozího pobytu v arabské/islámské zemi se obraťte na Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
Podle nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 sb., skončilo dnem 1. Července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. Června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
Pro Izrael platí bezvízový styk.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací