Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

KOKOŘÍNSKO, LUŽICE

FRÝDLANTSKO A ČESKÝ RÁJ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V ČESKU 2021

Kód zájezdu: CZ706-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Zájezd za poznáním čtyř koutů naší země, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Během poznávacího zájezdu navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, navštívíme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku, Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory.hrad Kokořín –… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CZ706-21-1 od: 22.08.2021
do: 27.08.2021
zobrazit 5 7 790 Kč Odjeto
KódCZ706-21-1
Termínod: 22.08.2021 do: 27.08.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě
Počet nocí5
Dospělá osoba - polopenze7 790 Kč
Odjeto

Anotace

Zájezd za poznáním čtyř koutů naší země, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Během poznávacího zájezdu navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, navštívíme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku, Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory.

hrad Kokořín – Pokličky - zámek Zákupy – Liberec – Ještěd – Jablonné v Podještědí – hrad Oybin – Zhořelec – hrad a zámek Frýdlant – Hejnice – Budyšín – Český ráj – Hruboskalsko - hrad Kost

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjezd k prohlídce romantického hradu KOKOŘÍN, který je obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí. V minulosti často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. Údolím Kokořínský důl se dostaneme k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY, sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Odjezd do Liberce na ubytování.

2. den zájezdu:
Poznávání města LIBEREC, jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nejstarší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1012 m), za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo fantastickým výhledem na město a okolní Jizerské hory.

3. den zájezdu:
Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ, postavena podle baziliky sv. Petra v Římě, místo posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN. Historie hradu je spojována se jmény jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GÖRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě z Kyjeva do Santiaga de Compostela.

4. den zájezdu:
Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT který zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patřící k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího honosného chrámu Navštívení Panny Marie se ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. Návrat na hotel, individuální volno v Liberci (ZOO, Botanická zahrada aj.)

5. den zájezdu:
Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN), hl. centrum slovanské menšiny Lužických Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami se sedmnácti středověkými baštami. Zvyky, kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. Večer návrat na hotel.

6. den zájezdu:
Poznávání ČESKÉHO RÁJE, procházka skalním městem HRUBOSKALSKO k zámku Hrubá Skála. Cestou hrad Valdštejn, kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, Adamovo lože. Odpoledne navštívíme krásný gotický hrad KOST ze 14. stol. a po prohlídce odjedeme domů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Doporučujeme

  • skalní město Hruboskalsko
  • výjezd lanovkou na Ještěd
  • romantika hradu Kokořín

Nástupní místa

22.08. - 27.08. odjezd A,B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

Ubytování
2 lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování
polopenze

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů 2020:
- hrad Kokořín – 90 Kč; senioři 65+ a studenti 15-26 let 60 Kč; děti 6-15 let 50 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- zámek Zákupy základní okruhy "zámek za císaře Ferdinada" a "zámek za císaře Františka Josefa – 140 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 100 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Liberec - lanovka na Ještěd a zpět – 149 Kč; děti 74 Kč
- Jablonné v Podještědí - bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – 50 Kč; snížené 30 Kč
- Německo - zřícenina gotického hradu a kláštera Oybin  7 €; děti 2,50 €
- Frýdlant v Čechách - komplex hradu a zámku – 180 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 130 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Český ráj - hrad Valdštejn – 100 Kč; a studenti 15-26 let; děti 6-15 let 60 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Český ráj - hrad Kost – 120 Kč; senioři 65+ 90 Kč; studenti a děti 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1000 Kč a cca 10 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).
Studenti se studentským průkazem (ISIC), senioři nad 65 let mají nárok na zlevněné vstupné.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.
V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění léčebných výloh při výletu do Německa.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK doobjednali pojištění storna zájezdu, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat.
Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 a Rámcovou pojistnou smlouvou.

Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví České republiky v Německu - Botschaft der Tschechischen Republik
Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Tel: 004930/226380
Fax: 004930/2294033
Nouzová linka: 0049/170/2479956
Úřední hodiny: pondělí - pátek 08.30 - 11.00

Honorární konzulát České republiky v Německu
Parkstrasse 23, 22605 Hamburg - Othmarschen
Tel: 004940/41352496
Fax: 004940/4107355
Úřední hodiny: po předchozí domluvě

Generální konzulát České republiky v Německu - Generalkonsulat der Tschechischen Republik
Erna-Berger-Strasse 1, 01097 Dresden
Tel: 0049351/655670
Fax: 0049351/8032500
Nouzová linka: 0049171/7672601
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 08.30 - 11.00

Důležitá telefonní čísla Německa
Policie: 110
Hasiči, první pomoc: 112
Lékařská pohotovost pro děti i dospělé: 310031
Zubní pohotovost: 89004333
Toxikologická pohotovost: 19240
Směrové číslo z Německa do ČR: 00420 / Směrové číslo z ČR do Německa: 0049

Důležitá telefonní čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112

Důležitá upozornění
• Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací