Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

KRÁSY ŠUMAVY

A BAVORSKÉHO LESA

Kód zájezdu: CZ676-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené přírody a je lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s námi procházet mělkými údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, stejně tak Bavorského lesa s okouzlující panenskou přírodou. Prožijte dovolenou v údolích ztracených na konci světa, v romantickém prostředí Národního parku Šumava a Bavorského lesa. Zájezd provází Michaela BencováVelhartice - Slunečná -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
CZ676-19-1 od: 11.08.2019
do: 17.08.2019
zobrazit 6 7 650 Kč Odjeto
KódCZ676-19-1
Termínod: 11.08.2019 do: 17.08.2019
Nástupní místa Praha, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě, Svitavy
Počet nocí6
dospělá osoba - polopenze7 650 Kč
Odjeto

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené přírody a je lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s námi procházet mělkými údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, stejně tak Bavorského lesa s okouzlující panenskou přírodou. Prožijte dovolenou v údolích ztracených na konci světa, v romantickém prostředí Národního parku Šumava a Bavorského lesa.

Zájezd provází Michaela Bencová

Velhartice - Slunečná - Prášilské jezero - Poledník - NP Šumava: Kvilda - Modrava - Antýgl - Srní – Pancíř - Černé a Čertovo jezero –NP Bavorský les: Velké a Malé jezero - Velký Javor - Bodenmais - Kašperské Hory - Královský Kámen - Javorník - Sušice - Rabí


1. den zájezdu
Odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šumavy navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most.

2. den zájezdu
Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.

Turistická trasa: Prášily – Prášilské jezero – Poledník - 18 km; kratší varianta Prášily – Prášilské jezero a zpět - 5 km

3. den zájezdu
NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová šumavská stavení, roztroušená po stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ, horská obec založena dřevaři r. 1720.

Turistická trasa: Modrava – Antýgl – Čeňkova pila – 15 km; kratší varianta Antýgl – Čeňkova pila – 7,5 km

4. den zájezdu
Ze Špičáku vyjedeme lanovkou na PANCÍŘ, rozhledna na vrcholu Pancíře nad Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračujeme k slavným jezerům - ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem území - Národní přírodní rezervace od r. 1933.

Turistická trasa: Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero – Čertovo jezero – Železná Ruda – 15 km; kratší varianta Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero - Špičácké sedlo – 12 km

5. den zájezdu
NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920 km2), VELKÉ JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka sklárny v BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské místo Bavorského lesa.

Turistická trasa: Velké jezero – okruh 2 km – 10 km dle vlastního výběru

6. den zájezdu
Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, založený císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1058 m n. m., opředené řadou pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.

Turistická trasa: Kašperk – Javorník – 14 km, kratší varianta obec Javorník – rozhledna Javorník a zpět – 5 km

7. den zájezdu
Po snídani navštívíme "bránu Šumavy" SUŠICE, bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách.


Poznámka: u turistických tras je možné volit mezi lehčí a těžší variantouCena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • 6x ubytování v penzionu*** v Železné Rudě - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)
 • pobytovou taxu
 • pojištění léčebných výloh do Německa
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • lanovky
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2 250 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Nástupní místa

11.08. - 17.08. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Hrad Velhartice 100 Kč/ senioři 65+ 70 Kč

Lanovka Špičák – Pancíř 80 Kč/ senioři 65+ 70 Kč

Lanovka na Velký Javor 11 EUR

Kašperské hory
   - Muzeum hraček 20 Kč
   - Muzeum motocyklů 50 Kč
   - Expozice pivovarnictví 40 Kč
Hrad Kašperk 100 Kč/ senioři 65+ 75 Kč

Sušice muzeum 80 Kč
Hrad Rabí 100 Kč
Hrad Rabí podzemí 30 Kč

Poledník vyhlídková věž 30 Kč
Javorník Klostermannova rozhledna 30 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 800 Kč a cca 20 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací