Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

KRÁSY ŠVÝCARSKA A ALPSKÝCH VELIKÁNŮ

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALPSKÝCH OKRUHŮ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ŠVÝCARSKA, DOVOLENÁ V ALPÁCH 2023

Kód zájezdu: CH648-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Náš tip

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp – Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, užijte si Švýcarsko s námi!Zájezdy provází Milena Škorpilová, Dana Kelblová.Chamonix - Mont Blanc -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
CH648-23-1 od: 03.07.2023
do: 09.07.2023
4 12 790 Kč Odjeto
CH648-23-2 od: 14.08.2023
do: 20.08.2023
zobrazit 4 12 790 Kč Odjeto
KódCH648-23-1
Termínod: 03.07.2023 do: 09.07.2023
Nástupní místa -
Počet nocí4
Dospělá osoba - snídaně12 790 Kč
Odjeto
KódCH648-23-2
Termínod: 14.08.2023 do: 20.08.2023
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc
Počet nocí4
Dospělá osoba - snídaně12 790 Kč
Odjeto

Anotace

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp – Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, užijte si Švýcarsko s námi!
Zájezdy provází Milena Škorpilová, Dana Kelblová.

Chamonix - Mont Blanc - Ženevské jezero - Ženeva - Montreux - Chillon - Sion - kanton Wallis - Zermatt - Matterhorn - Gornergratt - Aletsch - Jungfrauregion - Fiescheralp - Egishorn - Grimselpass - Luzern


Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (cca v 22:30 hod. překročení hranic z ČR) do Německa.

2. den zájezdu

Ráno příjezd do CHAMONIX, moderního střediska Savojských Alp, pod nejvyšší horou Evropy MONT BLANC (4809 m n.m.). Vyjedeme lanovkami na okolní vrcholy AIGUILLE DU MIDI (3842 m n. m) nebo LE BRÉVENT (2526 m n. m) s neopakovatelnými výhledy na nejvyšší evropský masiv.
K večeru příjezd na ubytování, které se nachází v Ženevě a okolí.

3. den zájezdu
Dnešní den strávíme v okolí Ženevského jezera. ŽENEVA, prohlídka města s proslulou fontánou Jet d´Eau. MONTREUX, město vína, přírody a slavných osobností – pobýval zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury, procházka po promenádě, připomínající botanickou zahradu, pokračujeme k legendárnímu hradu CHILLON, vystavěného na skále u břehů jezera. V případě hezkého počasí možnost koupání v Ženevském jezeře. Navštívíme historický SION jehož dominantou jsou dva hrady - Valére a ruiny hradu Tourbillon. Odjezd na ubytování do oblasti horských velikánů - Fiesch, hotel 3*.


4. den zájezdu
Navštívíme kanton WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů začneme v ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.

5. den zájezdu
„Švýcarský bonbónek“ - nádherný celodenní výlet do oblasti horských čtyřtisícovek ALETSCH – JUNGFRAUREGION, lanovkou z městečka Fiesch na FIESCHERALP a na EGGISHORN (2869 m n. m), odkud jsou překrásné výhledy na Aletschský ledovec (UNESCO), dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají až na vrchol EGISHORNU (2962 m n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispozic nebo průvodce na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na ubytování do Fiesche.

6. den zájezdu
Cesta přes vysokohorské sedlo GRIMSELPASS a horské průsmyky do historického centra země LUZERNU, „brána do Centrálního Švýcarska“ i takto je někdy město označováno. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou na PILATUS – lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se sklonem 48°). Odjezd do republiky.

7. den zájezdu
Příjezd do ČR v ranních hodinách, Praha cca 6:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • 3. lůžko na pokoji 700 kč (týká se pouze 3 nocí v hotelu ve Fieschi)

Na co se můžete těšit

výlety do oblasti horských čtyřtisícovek
švýcarský bonbónek Aletsch – Jungfrauregion
legendární hrad Chillon
kanton Wallis a Matterhorn
Chamonix a nejvyšší hora Evropy Mont Blanc
výjezd zubačkou na Pilatus

Nástupní místa

03.07. - 09.07. odjezd A, B + Plzeň
14.08. - 20.08. odjezd A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi,1x v oblasti Ženevy na pomezí Švýcarska s Francií)

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně - z toho 3x formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v CHF a €
Hrad Chillon 13,50 CHF
Chamonix: Aiguille Du Midi 75 €/zpáteční
Chamonix: Le Brévent: 38 €/zpáteční
Zermatt: Klein Matterhorn 120 CHF/zpáteční
Zermatt: Gornergratt 126 CHF/zpáteční
Pilatus (zlatý okruh): 112 CHF, 79 CHF skupina od 10 osob
Fiesch – Eggishorn 51 CHF/zpáteční

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 430 CHF a cca 120 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Švýcarský frank (značení CHF), 1 CHF = cca 23 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/CHF-svycarsky-frank/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2006, je nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem ČR. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok, mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí prokázat těmito doklady. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 230 V, frekvence: 50 Hz. Zástrčky jsou stejné jako v České republice (typy F, E/F, C) a mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bern - Ambassade de la République Tcheque
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg), 3000 Bern 31
P.O.Box 1304
Telefon: +41/ 313 504 070, sekretariát -504 071,72, konzulární úsek-504 091,92
Fax: +41/313 504 098, KO-+41/313 504 097
Nouzová linka: +41/796 413 300
E-mail: bern@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 7.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba +41
Policie - tísňové volání 117
Hasiči 118
Autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě) 140
První pomoc 144
Záchranná služba Rega (vrtulník) 1414
Záchranná služba Air Glaciers 1415
Informace o telefonních číslech 111
Informace o počasí 162
Dopravní informace 163
Lavinové nebezpečí 187

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Švýcarsko má přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží (např. určité druhy potravin, alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty). Dovoz vybraných druhů zboží (např. zbraně, pyrotechnika, kulturní předměty, některé druhy léků, určité druhy zvířat a rostlin a produkty z nich) je zakázán nebo podléhá velmi přísným omezením. Více informací zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svycarsko/cestovani/duty.html. V zásadě platí, že při vstupu do Švýcarska jsou od cla a daní osvobozeny věci osobní spotřeby cestujících (oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní spotřebu/doporučuje se mít potvrzení od ošetřujícího lékaře o předepsaných medikamentech/, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci, pohonné hmoty v nádrži vozidla + max. 25 litrů v kanystru).

Veškeré další předměty, určené ke spotřebě cestujícími nebo jako dar, jsou osvobozeny od daně a cel, pokud splňují dva základní předpoklady:
- jejich celková hodnota (bez daně) nepřevyšuje částku CHF 300,-
- nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.
Je-li překročen některý ze stanovených množstevních limitů u vybraných druhů zboží, je nutno uhradit clo.
Níže se uvádí vybrané druhy zboží s tzv. bezcelními objemy.

Množstevní limity u zboží podléhajícímu clu:
Maso a masné výrobky, s výjimkou divočiny
Bezcelní dovoz na osobu a den: 1 kg
Máslo a smetana
Bezcelní objem na osobu a den: 1 kg/litr
Oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům
Bezcelní objem na osobu a den: 5kg/litrů
Alkoholické nápoje (týká se pouze osob starších 17 let)
Bezcelní objem na osobu a den:
u nápojů do 18% obsahu alkoholu: celkem 5 litrů
u nápojů s obsahem nad 18% alkoholu: celkem 1 litr
Tabákové výrobky (týká se pouze osob starších 17 let)
Bezcelní objem na osobu a den:
cigarety/doutníky/ jiné tabákové výrobky: celkem 250 ks/g

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


Ohlasy klientů

11.7.2022
Chtěla bych Vám chtěla poděkovat - potažmo CK Redok za nádherný zájezd Krásy Švýcarska a Alpských velikánů v termínu 4.7.-10.7.2022. Zájezd předčil naše očekávání, přivezli jsme si spoustu krásných vzpomínek a dojmů.
Naše spokojenost je umocněna i tím, že paní průvodkyně - Milena Škorpilová se o nás velmi dobře starala, byla velice vstřícná, starostlivá, její znalosti byly na vysoké úrovni.
Přeji CK Redok jen samé spokojené zákazníky!
S pozdravem a přáním krásného léta
manželé Hana a Ladislav S.

6.9.2021
Přeji pěkný den.
Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost se zúčastnit zájezdu „Krásy Švýcarska a Alpských velikánů“ ve dnech 23. až 29. srpna Vaší cestovní kanceláří, dovolte mi, prosím, poděkovat za perfektně organizovaný zájezd.
Zároveň bych Vás rád požádal o předání mého díku Vaší paní průvodkyni Mileně Škorpilové za dokonalou organizaci průběhu zájezdu, kdy vše fungovalo „jak dobře seřízené švýcarské hodinky“, avšak nic nebylo ve spěchu, za spoustu zajímavých informací během cesty i na navštívených místech, za návrhy možných variant prohlídky navštívených míst dle fyzické kondice či zájmu účastníka a v neposlední řadě i za obětavý servis na místech ubytování. (o takřka labužnické gastronomii při ubytování ve Fieschi nemluvě).
Prostě zážitek, který se svým dokonalým průběhem vymyká z obvyklého standardu poznávacích zájezdů a na který se jen tak nezapomíná.

S pozdravem
Zbyňa K.

6.7.2021
Dobrý den,
ráda bych se vyjádřila k zájezdu "Krásy Alpských velikánů", z kterého jsem se vrátila 05.07.2021.
Moje očekávání od tohoto zájezdu bylo veliké, ale realita je ještě předčila, a to rozsahem i kvalitou poskytnutých služeb.
Chtěla bych pochválit výkon šoférů, protože jízda v náročném terénu švýcarských Alp je skutečná výzva.
Ale především cítím potřebu pochválit pracovní výkon naší turistické průvodkyně Mgr. Dany Kelblové. Zájezd s ní je úžasný zážitek, ze začátku mi připadala až moc "akční" ale rychle jsem pochopila, že ona je zkušená, na akci dobře připravená, má připravený časový itinerář a dělá to výborně. Výklad byl zajímavý, častokrát čerpala z vlastních zážitků a zkušeností. V průběhu zájezdu řešila celou řadu provozních záležitosti, všude bylo všechno zabezpečené na výbornou. Navíc se v zájezdu vyskytla i mimořádná zdravotní událost, kterou zabezpečovala s maximální pečlivostí. K účastníkům zájezdu měla osobní přístup až člověk si odnesl dojem, že v paní průvodkyní našel příjemného člověka, s kterým by rád absolvoval i další zájezdy a patří ji velké poděkování.

S pozdravem K. a Ladislav B.

01. 09. 2019
Dobrý den,
chtěla jsem moc poděkovat. Před týdnem jsem přijela z poznávacího zájezdu Krásy Švýcarska a Alpských velikánů. Naše PRŮVODKYNE Milena Škorpilova byla velice příjemná, má zajímavé a užitečné informace, které nám poskytovala během celého zájezdu.
Jsem velice spokojena. Mám úžasné vzpomínky! A děkuji i řidičům.
Jindriška K.
 
26. 08. 2019
Dobrý den,
s kamarádkou jsme se vrátily ze zájezdu do Švýcarska /19.8. - 25.8./ , obě jsme byly nadšené programem a celým průběhem zájezdu. Milena Škorpilová se o nás vzorně starala, vše bylo pečlivě připravené a zorganizované, takže ji patří velké díky, stejně tak řidiči, kvalitní bylo i ubytování. Takže obě děkujeme za velmi vydařený zájezd.
S pozdravem
JUDr. Zuzana V.
 
 
03. 08. 2019
Dobry vecer prajem,
splnil som si svoj 30 ročny sen z rodinou o svojej vysnivanej dovolenke.
Nebola to lahka volba zažit švajčiarsko cena, vykon. Teraz už viem, že som si vybral spravne. Pani sprievodkyna p. DANKA bola fantastická. Má obrovský prehlad.
Mikro minus zajazdu, ubytovanie prvú noc.  Z celého srdca uprimne dakujem z celou rodinou za tento fantasticky poznávací zájazd.
P. S. Počasie vyšlo , dakujeme REDOK...
 
 
08. 07. 2019
Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat za nádherný pobyt ve Švýcarsku za skvělého vedení vaší průvodkyně Mileny Škorpilové. Jaké byly přednosti tohoto zájezdu Za krásami Švýcarska - perfektně sestavený program, kdy jsme minimum času strávili v autobuse a většinu času v krásné přírodě (bylo to samozřejmě umocněno i tím, že nám maximálně přálo počasí), perfektní organizace a profesionální, vstřícné a empatické chování průvodkyně.
Ještě jednou moc děkuji a těším se snad někdy na shledanou při dalších cestovních zážitcích.
Eliška Š.
 
07. 07. 2019
Hezký den,
touto cestou bych Vám i Vaší CK chtěl poděkovat za úžasný zájezd "Krásy Švýcarska", kterého jsem se zúčastnil od 1.-7. 7. Zájezd byl perfektně naplánován, vše bylo zajištěno a vyšlo i počasí. Chtěl bych poděkovat i paní průvodkyni - Milena Škorpilová, která se o nás starala, měla vynikající informace a vždy nám vyšla vstříc, poradila. Pánové řidiči byli také velice spolehlivý, milí, vždy nám vyhověli s malým občerstvením.
Přeji Vám hodně takových spokojených klientů a ještě jednou velmi děkuji.
S pozdravem Zdeněk F.
 
04. 08. 2018
Pekný deň,
týmto by sme sa Vám s manželom chceli poďakovať za nádherný zájazd do Švajčiarska a Francúzska. Všetko fungovalo ako "švajčiarske hodinky" aj vďaka výbornej sprievodkyni Mgr. Danke Kelblovej.
S pozdravom
Ing. Zuzana R.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací