Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

KRÉTA – OSTROV ZAPOMENUTÝCH CIVILIZACÍ

MÍNOJSKÁ KULTURA + MOŘE, LAGUNA BALOS, OSTROV SPINALONGA

DOVOLENÁ KRÉTA 2022

Kód zájezdu: GR447-22 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip Oblíbené Vlak Možnost doobsazení

Poznejte s námi Krétu, místo bohů a hrdinských postav, největší, nejhornatější a nejjižnější řecký ostrov, který omývají hned čtyři moře – Libyjské, Krétské, Myrtoanské a Karpatské. Málokterá krajina má tak bohatou historii, jako právě tento ostrov, na němž se zrodila zhruba před 3000 lety př. n. l. Minojská civilizace a zanechala po sobě obrovské stavební komplexy, nástroje, umělecká díla, nové písmo a královské paláce, z nichž ty nejvýznamnější navštívíme – Knossos, Festos, Malia. Kréta je… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
GR447-22-1 od: 28.08.2022
do: 07.09.2022
zobrazit 10 31 590 Kč Odjeto
KódGR447-22-1
Termínod: 28.08.2022 do: 07.09.2022
Nástupní místa Praha
Počet nocí10
Dospělá osoba - polopenze31 590 Kč
Odjeto

Anotace

Poznejte s námi Krétu, místo bohů a hrdinských postav, největší, nejhornatější a nejjižnější řecký ostrov, který omývají hned čtyři moře – Libyjské, Krétské, Myrtoanské a Karpatské. Málokterá krajina má tak bohatou historii, jako právě tento ostrov, na němž se zrodila zhruba před 3000 lety př. n. l. Minojská civilizace a zanechala po sobě obrovské stavební komplexy, nástroje, umělecká díla, nové písmo a královské paláce, z nichž ty nejvýznamnější navštívíme – Knossos, Festos, Malia. Kréta je silně spojena i s Diem, nejvyšším z řeckých bohů. Málokterá krajina má tak bohatou historii, jak tento ostrov, na kterém každý z jeho pozdějších dobyvatelů zanechal nepřehlédnutelnou stopu.
Kréta nás okouzlí i krásnou přírodou, tyrkysovým mořem a jedinečnými plážemi. Přesvědčíme se na vlastní oči, že laguna Balons patří jednoznačně k nejkrásnějším plážím ostrova a že soutěska Samaria v Bílých horách je přírodní skvost Kréty. Poznejte s námi ostrov v oblíbené kombinaci odpočinku na plážích a poznávacích výletů.


Heraklion - Knóssos - Malia - Elouda - ostrov Spinalonga - náhorní plošina Lassithi - Festós - Górtys - Mátala - Rethymnon - klášter Moni Arkadi - NP Samaria - Chora Sfakion – Chánia – laguna Balos


Zájezd provází Vlasta Necudová, garance skupiny max. 20 osob

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odlet s průvodcem na ostrov Kréta, do Heraklionu, transfer na hotel.

2. den zájezdu:
Dopoledne prohlídka archeologického areálu v KNÓSSU, nejnavštěvovanější památka na ostrově Kréta a jedna z nejvýznamnějších v celém Řecku, správní centrum mínojské civilizace. Odpoledne návštěva archeologického muzea v HERAKLIONU, které překvapí svou velikostí a sbírkami artefaktů, především z období mínojské civilizace ale i celé historie Kréty. Procházka po městě, prohlídka fotogenické benátské pevnosti Koules u starého přístavu, katedrála Agios Minas – nejvýznamnější svatostánek Heraklionu.

3. den zájezdu:
Pobyt u moře.

4. den zájezdu:
Prohlídka archeologického areálu MALIA s vykopávkami minójského města. Pokračujeme do letoviska ELOUDA, odtud lodí na OSTROV SPINALONGA (kdysi ostrov malomocných). Malý ostrov s bohatou historií z dob Benátské republiky se nachází v zálivu Elounda a patří k nejnavštěvovanějším místům východní Kréty. Zdejší pevnost z konce 16. století chránila záliv a blízký přístav před osmanskými nájezdníky. Na hotel se vrátíme přes náhorní plošinu LASSITHI s tisíci větrnými mlýny.

5. den zájezdu:
Výlet na jih ostrova. FESTÓS - jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Krétě, pochází odtud slavný a záhadný "disk z Faistu", významné centrum mínojské civilizace, palác Festós.  GÓRTYS, bývalé hlavní město tehdejší římské provincie. Odpoledne možnost koupání v Libyjském moři a návštěva rybářské vesnice MÁTALA s unikátním jeskynním komplexem a krásnou pláží, která se pravidelně umisťuje v první desítce nejkrásnějších pláží na Krétě. Svůj půvab získala především monumentálním skalním masivem, který pláž obklopuje. A právě zde najdeme desítky malých jeskyní, které pocházejí zhruba z období kolem roku 2000 př. n. l.

6. den zájezdu:
Výlet do města RETHYMNO, pyšnící se nádherným starým přístavem s korzem a majákem vystavěným Egypťany v 19. stol., malým historickým centrem s úzkými uličkami, masivní pevností Fortezza z dob Benátské republiky, jež se tyčí na ostrohu nad městem a mořem a dalších staveb z období benátské nadvlády. Při zpáteční cestě na hotel zastávka v klášteře MONI ARKADI, pocházející z konce tzv. benátského období, krásná ukázka krétské renesanční architektury. 

7. den zájezdu:
Celodenní výlet do NP SAMARIA, který se rozkládá v pohoří Lefka Ori (Bílé hory).  Túra nejznámější a nejkrásnější stejnojmennou horskou SOUTĚSKOU SAMARIA. Během výletu na vás čekají úchvatné výhledy na okolní hory dosahující výšek i přes 2000 metrů, úzké kaňony, vysoké skály. průchod tzv. Železnými vraty s průrvou ne širší než 2-5 m. Na závěr cca 1 hod. plavba lodí z AGHIA ROUMELI do CHORA SFAKION a zpět autobusem na hotel.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře.

9. den zájezdu:
Prohlídka kdysi hlavního města ostrova CHÁNIA, přezdívaného „Řecké Benátky“, které patří k nejhezčím na Krétě a chlubí se úzkými uličkami ve svém starém centru, které odkazuje právě na minulost Benátské republiky. Styl staveb i atmosféra jsou italskému městu velmi podobné. Poté přejezd na severozápadní cíp Kréty k tyrkysové LAGUNĚ BALOS, procházka s nádhernými výhledy na lagunu, možnost koupání na jedné z nejkrásnějších pláží s bílorůžovým pískem. Nádherná pláž Balos patří k nejfotogeničtějším místům na Krétě a poskytuje ideální místo pro koupání mimo ruch letovisek a měst. Vytváří ji písečná duna spojující poloostrov Gramvousa s malým skalnatým ostrovem Tigani.

10. den zájezdu:
Dle let. řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

28.08. - 04.09. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

letecky, po destinaci se budeme pohybovat mikrobusem

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu*** ve 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x polopenze
Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích hotelů.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Athény - Embassy of the Czech Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, 154 52 Athens
Telefon: +30/210 671 3755, 210 672 5332, přímá provolba +30/210 672 99 + linka, KO +30/21 0672 9912
Fax: +30/ 210 671 0675
Nouzová linka: +30/694 473 3769
E-mail: athens@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.30 - 17.00, úterý - pátek 09.00 - 12.00

Honorární konzulát Soluň
57, Leoforos Nikis Ave., 54622 Thessaloniki
Telefon: 0030/ 2310 222 376
Fax: 0030/ 2310 224 116
E-mail: info@czconsulate.gr
Konzulární působnost: kraje Makedonie a Thrákie
Poznámka: Žádáme žadatele, aby si předem telefonicky nebo e-mailem sjednali schůzku

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +30
Tísňové volání: 112
První pomoc: 166
Lékařská pohotovost: 1016
Informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách: 14944
Centrum pro otravy: 210-779 3777
Policie 100
Turistická policie 171
Přístavní policie 108
Hasiči 199
ELPA - silniční asistence 10400

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu):

Množstevní limity:

- 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
- 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
- 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
- 110 litrů piva
- 800 ks cigaret
- 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
- 200 ks ostatních doutníků
- 1 kg tabáku.

Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin. Mimo palivovou nádrž lze v kovovém kanystru převážet maximálně 10 litrů pohonných hmot. V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací