Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

MAĎARSKO, RUMUNSKO - VELIKONOCE A "CIBULOVÉ LÁZNĚ"

KRAJEM PAPRIKY DO HLAVNÍHO MĚSTA BANÁTU

TEMEŠVÁR – KULTURNÍ POKLADNICE RUMUNSKA, ZÁJEZD TERMÁLY MAĎARSKO 2025

Kód zájezdu: HU683-25 Počet nocí: 3 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena od 7 259 Kč 7 890 Kč

Náš tip

Poznávací zájezd do Maďarska v době Velikonoc s návštěvou Temešváru „perly“ Banátu a do vod zdejších termálních lázní. Zahřejte své tělo i duši v malebných koutech střední Evropy! Naše dobrodružství začne v Röszke, pohraničním městě na maďarsko-rumunské hranici. Pokračujeme do Szegedu, krásného města s bohatou historií a majestátní synagogou. V Oroshaze se ponoříme do termálních vod Gyopáros. Následuje Temešvár, multikulturní město s impozantní katedrálou Tři hierarchů a historickým centrem. Do… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
3.osoba na přistýlce
snídaně
HU683-25-1 od: 17.04.2025
do: 21.04.2025
zobrazit 3 7 890 Kč
7 259 Kč
7 390 Kč Rezervovat místa
KódHU683-25-1
Termínod: 17.04.2025 do: 21.04.2025
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc
Počet nocí3
Dospělá osoba - snídaně7 259 Kč
3.osoba na přistýlce - snídaně7 390 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Poznávací zájezd do Maďarska v době Velikonoc s návštěvou Temešváru „perly“ Banátu a do vod zdejších termálních lázní. Zahřejte své tělo i duši v malebných koutech střední Evropy!
Naše dobrodružství začne v Röszke, pohraničním městě na maďarsko-rumunské hranici. Pokračujeme do Szegedu, krásného města s bohatou historií a majestátní synagogou. V Oroshaze se ponoříme do termálních vod Gyopáros. Následuje Temešvár, multikulturní město s impozantní katedrálou Tři hierarchů a historickým centrem. Do historie Banátu nás zavede skanzen Banátské vesnice, kde se seznámíte s tradičním životem v regionu. V Makó se těšte na další porci relaxu v termálních „cibulových“ lázní, unikátní památku s léčivou vodou. Cestu zakončíme v Martonvásár, malebném městě s barokním zámkem a krásnou zahradou. Vaše cesta za relaxací a poznáním začíná právě teď.

Röszke – Szeged – Oroshaza – termální lázně Gyopáros – Temešvár – skanzen Banátské vesnice – Makó – termální „cibulové“ lázně – Martonvásár

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ve večerních hodinách odjezd z ČR (Praha cca 21:00 hod) a dále po trase HK, Brno do Maďarska.

2. den zájezdu
Ráno na jihu Maďarska navštívíme RÖSZKE, kde si prohlédneme mlýn na mletí papriky a muzeum tohoto typického maďarského produktu s možností nákupu. Pokračujeme do nedalekého města SZEGED, známého jako Segedín. Jedno z nejživějších a kulturně nejbohatších měst v Maďarsku, které je proslulé svým slunečným podnebím a působivou architekturou. Procházka historickým centrem s mnoha památkami, majestátní synagoga (druhá největší v Maďarsku), místní Radnice, Reök palace až na Dómske náměstí k samotnému Szegedi Dómu (UNESCO). Pozornost turistů si zaslouží i typické segedínské potraviny. Kromě segedínského guláše zde vznikl také uherský salám. Lázeňské městečko OROSHAZA, oáza klidu a relaxace. Zde se ubytujeme a budeme si užívat relax v termálních vodách LÁZNÍ GYOPÁROS v lesoparku na břehu stejnojmenného jezera. Zdejší voda se čerpá ze dvou horkých pramenů (40-50 °C), obsahuje alkalické uhličitany a účinně napomáhá k rekonvalescenci po zraněních.

3. den zájezdu
Dnes nás čeká kulturní pokladnice Banátu město TEMEŠVÁR (Timisoara) které láká svým bohatým kulturním dědictvím. Prohlídka a cesta časem ve SKANZENU BANÁTSKE VESNICE. Objevte tradiční architekturu, řemesla, zvyky a historii tohoto regionu. Pro zájemce bude připraven i typický banátský oběd. Odpoledne návštěva historických památek města – katedrální chrám Tří hierarchů, Opera a přes Deštníkovou ulici dojdeme k mnoha zajímavým měšťanským domům na živém náměstí Piața Victoriei. Vyzkoušejte místní speciality a užijte si pohled na krásné budovy z 19. století. Návrat na hotel.

4.den zájezdu:
MAKÓ, pobyt a relaxace v dnes již legendárních „cibulových lázníchHagymatikum (z maď. Hagyma = cibule). Lázně postavené okolo lázeňské vody města Makó, Cibulova architektura celého moderního areálu, budova zvenčí i zevnitř krásně symbolizuje znaky města – cibule. Jedinečná je i termální voda díky mírně radioaktivnímu léčivému bahnu Maros se speciálním složením, které má příznivé účinky mezi jinými na pohybová a revmatická onemocnění (41-62 °C). Nabídne se nám i možnost navštívit jednu z prvních stezek v korunách stromů v Evropě, která se svým provedením naprosto liší od ostatních svou nenásilnou architekturou. Návrat na hotel.

5. den zájezdu
Po snídani odjezd z hotelu k zámku a do zámeckých zahrad MARTONVÁSÁR – barokní zámek z 18. století, původně sídlo hraběcí rodiny Brunswicků. Zámek byl centrem kulturního a společenského života v regionu a navštěvovali ho mnozí slavní umělci a intelektuálové. Nejznámějším hostem zámku byl Ludwig van Beethoven, který zde v roce 1804 strávil několik měsíců. Během svého pobytu složil Beethoven několik skladeb, včetně Symfonie č. 6 "Pastýřská". Procházka anglickým parkem s rybníky, oranžerií a prohlídka malého muzea věnovaného životu a dílu L. van Beethovena – rukopisy skladeb, dopisy a osobní předměty umělce. Odjezd do ČR dle míst nástupů. Předpokládaný příjezd do Prahy v cca 23:30 hod.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • 3. os. v pokoji 500 Kč

Na co se můžete těšit

  • Historické památky a kulturní zážitky
  • Relaxace v legendárních „cibulových“ lázních
  • Pokladnice Banátu město Temešvár
  • Röszke a mlýn papriky
  • Ochutnávka místní kuchyně

Nástupní místa


Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** – 2lůž. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 230 V, Frekvence: 50 Hz. Zástrčka typu C je tvořena 2 hroty (tzv. eurozástrčka). Tyto zástrčky jdou kromě Velké Británie a Irska použít v celé Evropě. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Budapešť - Cseh Köztársaság Nagykövetsége
Rózsa utca 61., 1064 Budapest
Telefon: +361/4625010,11, sekret.-4625013, 12, KO-4625014, 25, 26, konzul-4625024, OEÚ-4625038,15, hospodář-4625020 účetní 4625021
Nouzová linka: +36/309247081
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 11.00

Konzulární oddělení velvyslanectví Budapešť
Szegfú utca 4, 1063 Budapest VI., 1064 Budapest
Telefon: sekretariát +361/4625014, vízový úsek-4625025, 4625026, 4625027, konzul-4625024
Fax: +361/3519189
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 11.00

České centrum Budapešť
Szegfű utca 4., 1063 Budapest
Telefon: +361/4625066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/budapest
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 09.00 - 17.00, pátek 09.00 - 14.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105
Informace o telefonních číslech v Maďarsku: 198

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU ( Srbsko, Ukrajina) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let) v silniční, železniční a lodní dopravě
40 ks cigaret
nebo 20 ks doutníčků
nebo 10 ks doutníků
nebo 50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
- celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
- celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
- celkem 4 litry nešumivého vína
- 16 litrů piva

Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku
a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.

Jiné zboží
Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě.
Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR.

Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby:
- dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),
- sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,
- jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací