Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

MADRID – TOLEDO – SEGOVIA

ZA PAMÁTKAMI UNESCO

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŠPANĚLSKO – KASTILIE 2023

Kód zájezdu: E637-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Vydejte se s námi do Madridu, pulzující španělské metropole, v níž se elegantní architektura snoubí se španělským temperamentem, do města věhlasných muzeí a galerií i širokých, rušných bulvárů, kde se moderní výškové budovy střídají s impozantními stavbami období belle époque. Zavítáme také do Toleda, živoucího muzea tří odlišných kultur a náboženství, které učinil nesmrtelným malíř El Greco či román „Židovka z Toleda“, do malebné Segovie s pohádkovým Alcázarem a jedinečným římským akvaduktem,… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
E637-23-1 od: 09.05.2023
do: 14.05.2023
zobrazit 5 19 990 Kč Odjeto
KódE637-23-1
Termínod: 09.05.2023 do: 14.05.2023
Nástupní místa Praha
Počet nocí5
Dospělá osoba - snídaně19 990 Kč
Odjeto

Anotace

Vydejte se s námi do Madridu, pulzující španělské metropole, v níž se elegantní architektura snoubí se španělským temperamentem, do města věhlasných muzeí a galerií i širokých, rušných bulvárů, kde se moderní výškové budovy střídají s impozantními stavbami období belle époque. Zavítáme také do Toleda, živoucího muzea tří odlišných kultur a náboženství, které učinil nesmrtelným malíř El Greco či román „Židovka z Toleda“, do malebné Segovie s pohádkovým Alcázarem a jedinečným římským akvaduktem, naší pozornosti neujde ani královský palác a klášter El Escorial, jehož majestátnost doslova bere dech.

Garance skupiny do 20 osob.

Program zájezdu

1. den:
Dle let. řádu odlet s průvodcem do MADRIDU. Transfer na ubytování a dle časových možností krátká procházka centrem města, možnost večeře. Nocleh.

2. den:
Celodenní prohlídka Madridu. Náměstí Puerta del Sol (Brána slunce) v samém srdci města, kde najdeme nejslavnější symbol Madridu „El Oso y Madroño“. Odtud dojdeme po pěší zóně a po nejslavnějším madridském bulváru Gran Vía na náměstí Plaza España s dominantními výškovými budovami. V jeho středu stojí slavný Cervantesův památník s bronzovými jezdeckými sochami dona Quijota a Sancha Panzy. Nevynecháme ani Královské divadlo na náměstí Plaza de Oriente s množstvím záhonů a soch, které byly původně určeny pro nedaleký královský palác. Zavítáme do novodobé madridské katedrály Panny Marie Almudenské, jež je pestrou směsicí architektonických stylů. Možnost návštěvy Královského paláce postaveného na místě někdejší maurské pevnosti (alcázar), který se řadí mezi nejrozsáhlejší stavby svého druhu v Evropě. Vrcholem prohlídky celé řady luxusních komnat a sálů je trůnní sál (Salon del Trono). Společně pak budeme pokračovat uličkami nejstarší části města, známé jako Madrid de los Austrias neboli habsburský Madrid, kde na návštěvníky dodnes dýchá duch starých časů. Centrum tvoří úchvatné obdélníkové náměstí Plaza Mayor s tradiční habsburskou architekturou, které bylo v minulosti svědkem rytířských soubojů, poprav i inkvizičních procesů (autodafé). Na náměstí i v okolních uličkách množství kaváren, barů a obchůdků se suvenýry. V závěru dne osobitá čtvrť v okolí náměstí Plaza de Santa Ana, známá jako Barrio de las Letras.

3. den:
Ráno po snídani fakult. výlet rychlovlakem do TOLEDA (UNESCO). Tento středověký klenot vypínající se na skále obklopené téměř ze všech stran řekou Tajo býval hlavním městem Kastilie, kde vedle sebe pokojně žili křesťané, muslimové a Židé. Všechny tyto kultury zde zanechaly nesmazatelné stopy. Středověké opevnění, úzké kamenné uličky, poklidná náměstí, paláce i nesčetné svatostánky doslova dýchají historií a uchvacují návštěvníky ze všech koutů světa svojí neopakovatelnou atmosférou. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se společně vydáme k dominantě města, Alcázaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Pokračovat budeme k monumentální katedrále, perle španělské gotiky a kolem radnice dojdeme ke kostelu Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného malíře El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Možnost návštěvy Domu-muzea El Greca, kde je vystavena jedinečná sbírka děl tohoto slavného umělce, který ve městě prožil řadu plodných let. Pokračovat budeme židovskou čtvrtí Judería, kde si prohlédneme jednu z místních synagog a společnou procházku zakončíme u kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit Jejich Katolická Veličenstva, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Návrat do Madridu, osobitá atmosféra města.

4. den:
Dnes se vydáme příměstským vlakem na úpatí nedalekého pohoří Sierra de Guadarrama, kde se majestátně tyčí královský palác-klášter Filipa II. EL ESCORIAL (UNESCO) jako symbol moci a slávy habsburské monarchie. Tato monumentální stavba je ztělesněním královy oddanosti katolické víře a byla postavena jako místo důstojného odpočinku Filipova otce, španělského krále a německého císaře Karla V. Habsburského. Součástí prohlídky paláce je královská knihovna s jedinečnými freskami, bazilika, královské komnaty Filipa II. a jeho nástupců a královský pantheon, nejnádhernější a nejpyšnější evropské mauzoleum, kde odpočívají téměř všichni španělští monarchové a jejich manželky od Karla V. až po Alfonsa XIII. Po návratu do MADRIDU se vydáme na Paseo del Prado, třídu umění světového významu postavenou za vlády Karla III. jako zóna odpočinku a vzdělanosti. Na pár stech metrech zde stojí trojice věhlasných muzeí, jimž dominuje skvělé Museo del Prado s největší kolekcí španělských mistrů na světě (obrazy Velázqueze, Goyi, El Greca, Zurbarána, Ribery či Murilla). Na své si přijdou i milovníci starších děl italských, francouzských či vlámských malířů. Především 20. stol. je zastoupeno v Museo de Arte Reina Sofía včetně Picassovy Guernicy, snad vůbec nejslavnějšího obrazu 20.století. Pozadu nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemisza s jednou z nejlepších sbírek výtvarného umění na světě.

5. den:
Ráno po snídani fakultativní výlet rychlovlakem do SEGOVIE (UNESCO), nejkrásněji položeného španělského města, které bylo dávno před tím, než se v 16.stol. Madrid stal metropolí Španělska, jedním z nejvýznamnějších měst v celé zemi. Bývalo to sídlo kastilských panovníků i španělských cortesů (parlamentu). Centrum města představuje náměstí Plaza Mayor s venkovními kavárnami a bary a v pozadí stojící pozdně gotickou katedrálou. Již z dálky upoutá středověká pevnost Alcázar se štíhlými věžičkami a baštami, který se prý stal předlohou pro slavný hrad z pohádek Walta Disneyho. Prohlídku města zakončíme u impozantního římského akvaduktu, který ještě před půl stoletím zajišťoval dodávky vody do města. Po návratu do MADRIDU můžeme ještě zamířit na Plaza Cibeles s proslulou fontánou zdobenou sochou bohyně Kybelé a odtud do jednoho z největších městských parků Parque del Retiro.

6. den:
Dle letového řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

09.05. - 14.05. Odjezd L2

Doprava

let. přeprava Praha – Madrid – Praha

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací