Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

MALAJSIE – BALI – SINGAPUR

KOMBINACE POZNÁNÍ A ODPOČINKU

Kód zájezdu: MAL315-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Navštivte s námi ostrov Bali, Malajsii a Singapur. Jedinečná kombinace poznání a odpočinku. Čeká nás mix malajských, čínských a indických chutí, moderní, výstavná zářící velkoměsta Kuala Lumpur a Singapur. Na ostrově Bali budeme odpočívat na bílých plážích Sanuru, navštívíme proslulý chrám Tanah Lot i proslulý opičí chrám uprostřed pralesa v Ubudu. Kuala Lumpur – Batu Caves – Bali – Sanur – Ubudu – chrám Tanah Lot – Singapur Celý popis


Anotace

Navštivte s námi ostrov Bali, Malajsii a Singapur. Jedinečná kombinace poznání a odpočinku. Čeká nás mix malajských, čínských a indických chutí, moderní, výstavná zářící velkoměsta Kuala Lumpur a Singapur. Na ostrově Bali budeme odpočívat na bílých plážích Sanuru, navštívíme proslulý chrám Tanah Lot i proslulý opičí chrám uprostřed pralesa v Ubudu.

Kuala Lumpur – Batu Caves – Bali – Sanur – Ubudu – chrám Tanah Lot – Singapur

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odlet z Prahy do Kuala Lumpur.

2. den zájezdu
Odpoledne přílet do KUALA LUMPUR. Transfer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu v centru Kuala Lumpur. Večer kulinářský zážitek v některé z místních restaurací.

3. den zájezdu 
Dopoledne se vypravíme do hinduistické svatyně BATU CAVES, komplex tří jeskynních hinduistických svatyní. K největší jeskyni nás dovede 272 schodů, vchod do jeskyně hlídá zlatá socha boha Murgy (43 m vysoká, největší na světě). Odpoledne se vydáme do centra Kuala Lumpur, k proslulým věžím Petronas Tower. Obdivovat můžeme světelnou fontánu nebo si prohlédnout město z nejvyšších pater tohoto mrakodrapu.

4. den zájezdu
Dopoledne transfer na letiště, odlet z Kuala Lumpur na BALI. Po příletu transfer do hotelu v letovisku SANUR, které patří mezi přední letoviska na jihovýchodním pobřeží ostrova Bali. Letovisko nabízí ca 5 km dlouhou písečnou pláž se spoustu restaurací a obchodů.

5. - 7. den zájezdu 
Pobyt u moře, relaxace a odpočinek na plážích v Sanuru. Během pobytu na Bali se uskuteční dva celodenní výlety:
Celodenní výlet do centrální části ostrova UBUD. Ubud je centrem kulturního a duchovního života na Bali. Během cesty si prohlédnete terasovitá rýžová pole a kávové plantáže. Především vás však uchvátí proslulý Opičí chrám uprostřed deštného pralesa v Ubudu.
Celodenní výlet na západní pobřeží ostrova k proslulému CHRÁMU TANAH LOT, jeden z nejkrásnějších hinduistických chrámů na ostrově. Jedná se o celý komplex staveb, z nichž část je umístěna na skalnatém ostrůvku, který je v době odlivu dosažitelný i (skoro) suchou nohou. Při zpáteční cestě se pak zastavíte na jedné z proslulých pláží této části ostrova.

8. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet z Bali do Singapuru. Přílet do SINGAPURU v odpoledních hodinách. Transfer z letiště do hotelu v centru Singapuru. Podvečerní procházka centrem města (Orchad Road s luxusními nákupními centry), seznámení se Singapurem.

9. den zájezdu 
SINGAPUR, prohlídka jednoho z nejčistších a nejzajímavějších měst světa s úchvatnou kosmopolitní atmosférou. Návštěva centra města s koloniální čtvrtí a křesťanskými kostely (katedrála sv. Ondřeje, Arménský kostel aj.), barevné čínské čtvrti s malebnými chrámy (např. Buddha Tooth Relic Temple, Thian Hock Keng Temple), čtvrti Little India (malá Indie) se zajímavými chrámy (Sri Srinivasa Perumal, Sri Vadapathira Kaliamman aj.) i muslimské části s mešitou Sultan Masjid.

10. den zájezdu
Dopoledne návštěva proslulé botanické zahrady s pestrou paletou koření a orchideí. Odpoledne transfer z hotelu na letiště. Ve večerních hodinách odlet ze Singapuru zpět do Prahy.

11. den zájezdu 
V odpoledních hodinách přílet do Prahy. 

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

  • Batu Caves 2.6 RM
  • Dark Cave 35 RM
  • Cave Villa 15 RM
  • Ramayana Cave 5 RM
  • Petronas Tower 80 RM
  • Monkey forest Ubud 80 Rp
  • Tanah Lot 60 Rp

Nástupní místa

17.05. - 27.05. Odlet Praha
24.09. - 04.10. Odlet Praha

Doprava

Letecky na trase Praha - Kuala Lumpur - Denpasar - Singapur - Praha. Na výlety budeme jezdit klim. autobusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje
 
STRAVOVÁNÍ
8x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v MYR, IDR a SGD
(Aktualizujeme)
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ MYR, __ IDR a cca __ SGD, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení, na jídlo a pití mějte cca 500 Kč/os./den. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Spropitné se nijak nevyžaduje, ale bude vřele vítáno - kromě Malajsie, kde je spropitné v restauracích již zahrnuto v ceně a jinak se dává jen ve výjimečných případech. V Indonésii lze v krámcích a na tržnicích smlouvat o ceně.

MĚNA A KURZ
Malajsijský ringgit (značení MYR)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/MYR-malajsijsky-ringgit/
Indonéská rupie (značení IDR). Na Bali se dají vyměnit, jak € tak $ za IDR.
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/prevodnik-men/IDR-CZK/
Singapurský dolar (SGD)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/SGD-singapursky-dolar/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Malajsie, Indonésie i Singapuru musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VÍZUM
Pro občany ČR platí bezvízový styk.

OČKOVÁNÍ
Doporučuje se očkování proti břišnímu tyfu a žloutence typu A i B, ale není vyžadováno. Zkontrolujte si platnost očkování proti tetanu.
Žlutá zimnice se zde nevyskytuje. Může být vyžadováno potvrzení o platném očkování proti žluté zimnici po osobách přijíždějící ze zemí s výskytem této nemoci. Požadavky země na povinnost očkování žluté zimnice se mohou měnit na základě uvážení místních orgánů. Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.
 
POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
 
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Malajsie: +6 hod v době letního času, +7 hod v době zimního času
Indonésie - Bali: +6 hod v době letního času, +7 hod v době zimního času
Singapur: +6 hod v době letního času, +7 hod v době zimního času

PODNEBÍ
Tropický podnebný pás s klasickým střídáním období sucha (duben - říjen) a období monzunových dešťů (listopad - březen). Teplota se celoročně pohybuje kolem 27°C. Vlhkost vzduchu je poměrně vysoká, až 80-90%.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Malajsie: Napětí: 240 V, frekvence: 50 Hz. Zástrčky jsou tvořeny trojicí obdélníkových kolíků, na které je potřeba adaptér.
Indonésie: Napětí: 230 V (127 V), frekvence: 50 Hz. Nejčastější jsou zásuvky stejné jako v ČR - na dvojici kulatých kolíků, na které nepotřebujete adaptér. Velmi výjimečně se v Indonésii vyskytují i zásuvky na trojici obdélníkových kolíků, na které je potřeba adaptér. Většinou lze adaptér zapůjčit na recepcích hotelů.
Singapur: Napětí: 230 V, frekvence: 50 Hz. Zástrčky jsou tvořeny trojicí obdélníkových kolíků, na které je potřeba adaptér.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
 
Malajsie:
Velvyslanectví Kuala Lumpur - Embassy of the Czech Republic

42/B The Intermark Vista Tower, 348 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Telefon recepce: +603 216 62 900, +603 216 61 900, sekretariát: +603 216 62 300
Fax sekretariát: +603/21665700
Nouzová linka: +6 012 2927790
E-mail: kualalumpur@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 17.30, pondělí 09.00 - 12.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: středa 09.00 - 12.00
 
Indonésie:
Velvyslanectví Jakarta - Embassy of the Czech Republic
Jalan Gereja Theresia No. 20, Menteng, Jakarta
Telefon: +628(0) 811 924 56 63 nebo +628 (0) 811 924 56 64
Nouzová linka: +62/ 811 1941 251 - linka je pouze pro telefonní hovory a nikoliv pro textové zprávy
E-mail: jakarta@embassy.mzv.cz
Časový posun: + 5 hod v době letního času, + 6 hod v době zimního času
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 12.00

Honorární konzulát Bali
Jalan Pengembak 17, 80228 Sanur - Bali
Telefon: +62/361 286465
Fax: +62/361 286408
E-mail: bali@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: provincie Bali, Západní Nusa Tenggara (ostrov Lombok)
Časový posun: + 6 hod v době letního času, + 7 hod v době zimního času
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
 
Singapur:
Velvyslanectví Singapur - Embassy of the Czech Republic

1 Temasek Avenue #41- 00 Millenia Tower, 039192 Singapore
Telefon: +65 9011 3231
Nouzová linka: +65 9011 3231, +65 8181 5530
E-mail: singapore@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: consulate_singapore@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.30 - 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 9.00 - 12 00
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Malajsie:
Tel. předvolba: +60
Policie: 999
Ambulance: 999
Hasiči: 994
Civilní obrana: 991
Zdravotnická zařízení jsou v Malajsii obecně na velmi dobré úrovni, soukromé kliniky odpovídají kvalitou západním standardům. Zdravotnické poplatky se hradí hned po ošetření; lékaři hovoří dobře anglicky, léky jsou dostupné na lékařský předpis nebo některé jsou běžném prodeji.


Indonésie:
Tel. předvolba: +62
Policie: 110
Hasiči: 113
Lékařská záchranná služba: 118, 119
Předvolba pro volání do Indonésie je + 62. Následuje oblastní kód např. 21 (bez nuly) v Jakartě.

Singapur:
Tel. předvolba: +65
Policie - tísňové volání: 999
Záchranná služba a hasiči: 995
Lékařská služba: 6311 1111, 6321 4311
24-hodinová linka pro turisty: 1800 736 2000
Singapore Tourist Board Feedback Hotline: 1800 736 3366 („turistická policie“)
Zdravotní péče i první pomoc je v Singapuru poskytována vždy za finanční úhradu (vysoké částky). Státní nemocnice jsou levnější než soukromé. Úroveň lékařské péče je vysoká.
 
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Malajsie:
Malajsie patří mezi politicky stabilní země jihovýchodní Asie. Je zemí umírněného islámu s velkými komunitami malajského, čínského a indického etnika a také zajímavého původního obyvatelstva. Respektujte jejich zvyky a obyčeje. Obyvatelé jsou obecně přátelští, od návštěvníků očekávají totéž. Ve větších městech se vyskytuje drobná pouliční kriminalita.
 
Indonésie:
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména kapesním krádežím a turisté by si tak měli řádně hlídat své osobní věci (hlavně peníze, pasy, letenky). Na bezpečnost je třeba dbát i při využití bankomatů nebo platbě kartou v obchodech (v minulosti byly zaznamenány případy podvodného využití kreditních karet). Indonésie se nachází na okrajích lomu tří tektonických desek (Pacifické, Euroasijské a Australské), díky čemuž je na jejím území přibližně 150 aktivních sopek a dochází zde k častým zemětřesením. Indonésie je převážně muslimská země a islám má tradičně na většině jejího území umírněnou a tolerantní podobu. Ve většině turistických oblastí se turistky nemusí oblékat podle specifických pravidel.

Singapur:
Singapur je pro cizince bezpečný. Je možno se bez problémů pohybovat po ulici ve dne i v noci, riziko přepadení nebo kapesní krádeže je menší než v ČR. Přesto se doporučuje bezpečnostní rizika nepodceňovat. V Singapuru jsou přísně uplatňována některá omezení: vysokými pokutami může být trestáno odhazování žvýkaček, odpadků i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování včetně opalování se bez oděvu apod. Za vandalismus může být udělen fyzický trest. Lidé jsou zde čistotní, dbají o své město a od turistů očekávají totéž. Turisty vřele vítají a snaží se jim pobyt co nejvíce zpříjemnit, všude jsou turistické informační kanceláře, mapky a prospekty k destinaci. Zdravotnictví je na vysoké úrovni, bez problémů se domluvíte anglicky, všechny dopravní prostředky jsou klimatizovány.

JAZYK
Malajsie:
Malajština. Domluvíte se i anglicky.

Indonésie:
Oficiálním jazykem Indonésie je indonéština, avšak Indonésie má až na 700 jazyků. Na Bali je rozšířená balijština. V turistických centrech se domluvíte i anglicky.
 
Singapur:
Malajština, angličtina.
 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Malajsie:
Nutná je obezřetnost při konzumaci potravin a vody, k pití se hodí pouze balená voda, nikoli voda z vodovodní sítě. Dbejte zvýšené opatrnosti při konzumaci nápojů s ledem, ovoce a zeleniny omyté pod tekoucí vodou, masa, vajec a mléčných výrobků.
 
Indonésie:

Nutná je obezřetnost při konzumaci potravin a vody, k pití se hodí pouze balená voda, nikoli voda z vodovodní sítě. Dbejte zvýšené opatrnosti při konzumaci nápojů s ledem, ovoce a zeleniny omyté pod tekoucí vodou, masa, vajec a mléčných výrobků. Požívání místního destilátu – araku – nebo z něj míchaných nápojů může být životu nebezpečné. Na některých místech se nabízí arak destilovaný za velmi primitivních podmínek bez náležité technologické kontroly, obsahující metanol. Vyvarujte se jakéhokoliv kontaktu s potulnými psy, kočkami a opicemi, mezi nimiž je častý výskyt vztekliny.

Singapur:
Pitná voda v Singapuru je zdravotně nezávadná. Běžně k dostání je také voda balená. Konzumace jídel v místních stáncích (tzv. “hawker’s stalls” nebo „food courts“) je bezpečná. Podle úrovně hygienického zabezpečení jsou stánky viditelně označeny stupněm A (nejlepší kvalita) až D.

OSOBNÍ VĚCI
Doporučujeme: Vezměte s sebou kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované, doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz uloženou odděleně.
Nezapomeňte plavky, klobouk a brýle proti slunci, repelent, krém na opalování, boty do vody. Je dobré mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či toaletní papír.
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…).
S ohledem na nemoci přenášené komáry je vhodné používat repelent (je možné zakoupit na místě, bývají účinnější).

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Malajsie:
Zakazuje se dovážet /vyvážet: drogy a omamné látky, pornografický materiál, symboly s židovskou tématikou a výrobky z Izraele, předměty nesoucí potisk nebo reprodukci Koránu, sečné zbraně, rozhlasové přijímače pracující v zakázaných MHz pásmech, všechna vývojová stádia ryb Piranna, veškeré zboží podobající se injekčním stříkačkám, živé či mrtvé korály, želví vejce.
Do Malajsie je cizincům bez trvalého pobytu povoleno přivážet a z Malajsie odvážet malajsijskou měnu - Malaysian Ringgit (MYR) - do celkové hodnoty nepřesahující 10 000,- USD (1 USD = cca 3,60 MYR) na osobu. Cestující, kteří nemají trvalý pobyt v Malajsii, mohou vyvážet i dovážet cizí měnu (včetně cestovních šeků) bez omezení. Při příjezdu jsou povinni uvést vyšší částky cizí měny, které přesahují ekvivalent 10 000,- USD v deklaračním formuláři (TDF - travel declaration form).
 
Indonésie:
Při příjezdu do země je zapotřebí odevzdat vyplněné celní prohlášení; formulář je k dispozici na palubě letadla nebo na letišti.
Bezcelně lze dovézt věci pro osobní potřebu do hodnoty 250,- USD na osobu nebo 1000,- USD na rodinu. Zboží nad uvedené limity podléhá dovoznímu clu. Clo se neplatí z přivezených fotoaparátů, videokamer, rozhlasových přijímačů, dalekohledů, laptopů, mobilních telefonů apod. v případě, že budou užívány během pobytu v Indonésii a při odjezdu z Indonésie vyvezeny.
Je povoleno dovézt 200 ks cigaret, 50 ks doutníků nebo 200 g tabáku a 1 litr alkoholu na dospělého cestovatele. Dovoz živých zvířat a ryb, rostlin a výrobků tohoto původu podléhá inspekci, případně karanténě. Je zakázán dovoz narkotik, léků jiných než pro osobní užívání, palných a jiných zbraní, munice, výbušnin, pornografie. Dovoz nahraných videokazet, DVD a jiných nahrávek podléhá cenzuře.
Za pašování narkotik se ukládají vysoké tresty včetně trestu smrti.
Dovoz a vývoz valut není omezen, částky nad hodnotu 100 mil. rupií (asi 200 000 Kč) je nutno deklarovat.

Singapur:
Cestující do země nejsou limitováni při dovozu a vývozu singapurské měny ani valut, avšak částky přesahující hodnotu 30.000,- SGD musí být deklarovány.
Celní předpisy nedovolují dovoz drog a dalších omamných látek, žvýkaček, erotického zboží jakékoliv povahy, masných výrobků, hraček a zapalovačů napodobujících zbraně, cigaret, žvýkacího tabáku a imitací výrobků tabákového průmyslu, alkoholu (pouze 1l destilátu), zbraní (včetně např. vystřelovacích nožů), petard, kopií publikací, videokazet, kompaktních disků a dalších výrobků podléhajících cenzuře a zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Cestujícím přivážejícím do země léky pro svou osobní potřebu, které lze získat v Singapuru pouze na zvláštní předpis (především prášky na spaní, antidepresiva a další stimulanty), se doporučuje mít při sobě potvrzení od lékaře, že daný lék je určen výhradně pro jejich osobní potřebu z důvodu jejich zdravotního stavu. Potvrzení by mělo být v anglickém jazyce. Osoby, které do Singapuru přicestují na dobu delší než 48 hod (ne z Malajsie), mohou do země bezcelně dovézt pro svou osobní potřebu: 1 litr tvrdého alkoholu, 1 litr vína, 1 litr piva.
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY - DROZD
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací