Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

MALEDIVY - TROPICKÝ RÁJ A POZNÁNÍ SRÍ LANKY

EXOTIKA SRÍ LANKY A LUXUS MALEDIV

ODPOČINEK I POZNÁNÍ U INDICKÉHO OCEÁNU

Kód zájezdu: CL302-19 Počet nocí: 11 Strava: polopenze Ubytování: hotel***/****

Letecky
Cena od 62 490 Kč 63 990 Kč

Bonus Oblíbené

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí. Zájezd provází Petr Horák Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
CL302-19-1 od: 10.03.2019
do: 23.03.2019
zobrazit 11 65 990 Kč
64 490 Kč
Rezervovat místa
CL302-19-2 od: 24.11.2019
do: 07.12.2019
zobrazit 11 63 990 Kč
62 490 Kč
Rezervovat místa
KódCL302-19-1
Termínod: 10.03.2019 do: 23.03.2019
Nástupní místa Praha
Počet nocí11
dospělá osoba - polopenze64 490 Kč
Rezervovat místa
KódCL302-19-2
Termínod: 24.11.2019 do: 07.12.2019
Nástupní místa Praha
Počet nocí11
dospělá osoba - polopenze62 490 Kč
Rezervovat místa

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí.
Zájezd provází Petr Horák
Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains – Maledivy


1.den zájezdu
Odlet z Prahy z českým průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.

2.den zájezdu
Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.

3.den zájezdu
Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.

4.den zájezdu
Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.

5.den zájezdu
Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.

6.den zájezdu
Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.

7.den zájezdu
Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.

8.den zájezdu
Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.

9.den zájezdu
Koupáni v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti český delegát, transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na ubytování.

10. - 12.den zájezdu
Pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek a strava all inclusive – vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.

13.den zájezdu
Pobyt u moře, koupání a večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení českým delegátem.

13.den zájezdu
Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy
 • letištní taxy
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách
 • dopravu místním klim. busem po Srí Lance
 • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****)
 • 7x polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy
 • českého průvodce na Srí Lance
 • místního průvodce a českého delegáta na Maledivách v den příletu a odletu

Cena nezahrnuje

 • vstupy, fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 13900 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1060 Kč
 • Na vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 130 $
 • Ubytování v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vodních bungalowech za příplatek 12500 Kč/os.

Nástupní místa

10.03. - 23.03. odjezd L2, L3
24.11. - 07.12 .odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.12 2018

Orientační ceny vstupného

Safari se slony + nákup banánů pro slony 25 USD
Safari jeep 50 USD
Horton plains – pěší výlet 40 USD
vstup do národního parku cca 30 USD (Minneriya i Hortonske Plane) a cena za jízdu jeepem cca 40 USD.
variantně v případě dobrého počasí a časových možností Kandy Buddha Muzeum cca 500 Rs.
variantně v případě dobrého počasí a časových možností National Muzeum Colombo cca 600 Rs.

Kapesné

Na fakultativní výlety doporučujeme částku 180 $. Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $/den, na spropitné (řidičům, v hotelu, místnímu průvodci cca 50 USD (částku vybere průvodce na začátku zájezdu). Případně se dá všude platit kartou či v každém hotelu měnit dolary za místní měnu.

Vstupní vízum

 • turistické vízum na Srí Lanku cca 35 $, o aktuální výši budeme informovat

Očkování

 • při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů