Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

MALTA A GOZO - TO NEJLEPŠÍ Z OSTROVŮ

OPEVNĚNÁ MĚSTA, TAJEMNÉ HYPOGEUM + MOŘE

POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - DOVOLENÁ MALTA 2023

Kód zájezdu: M620-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Vlak Možnost doobsazení

Úspěšný zájezd na ostrov Malta pro milovníky historie všeho druhu s kvalifikovanou průvodkyní, pro kterou je Malta druhý domov. Čeká nás starobylá atmosféra umocněna mohutně opevněnými městy jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a megalitické chrámové areály soupeřící stářím s egyptskými pyramidami. Působivě je na Maltě podávána i tradice řádu Maltézkých rytířů, kde se rytířská historie dme hrdostí a bohatstvím. Pokud vás přitahují artefakty minulosti, budete nadšeni, co vše víra a lidské… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
M620-23-1 od: 27.05.2023
do: 03.06.2023
zobrazit 7 20 990 Kč Odjeto
M620-23-2 od: 01.07.2023
do: 08.07.2023
zobrazit 7 25 390 Kč Odjeto
M620-23-3 od: 30.09.2023
do: 07.10.2023
zobrazit 7 21 390 Kč Odjeto
M620-23-4 od: 07.10.2023
do: 14.10.2023
zobrazit 7 20 990 Kč Odjeto
KódM620-23-1
Termínod: 27.05.2023 do: 03.06.2023
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Dospělá osoba - snídaně20 990 Kč
Odjeto
KódM620-23-2
Termínod: 01.07.2023 do: 08.07.2023
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Dospělá osoba - snídaně25 390 Kč
Odjeto
KódM620-23-3
Termínod: 30.09.2023 do: 07.10.2023
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Dospělá osoba - snídaně21 390 Kč
Odjeto
KódM620-23-4
Termínod: 07.10.2023 do: 14.10.2023
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Dospělá osoba - snídaně20 990 Kč
Odjeto

Anotace

Úspěšný zájezd na ostrov Malta pro milovníky historie všeho druhu s kvalifikovanou průvodkyní, pro kterou je Malta druhý domov. Čeká nás starobylá atmosféra umocněna mohutně opevněnými městy jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a megalitické chrámové areály soupeřící stářím s egyptskými pyramidami. Působivě je na Maltě podávána i tradice řádu Maltézkých rytířů, kde se rytířská historie dme hrdostí a bohatstvím. Pokud vás přitahují artefakty minulosti, budete nadšeni, co vše víra a lidské snažení na tak malém místě dokázaly vybudovat. Málokterý ostrov ve Středozemí toho může nabídnout tolik jako Malta. Pojďme tedy s naší místní průvodkyní navštívit to nejlepší z Malty, objevit místa, kde zanechaly svůj otisk všechny důležité kultury Středomoří a právě koncem května a začátkem října je na poznávání nejlepší čas, nejsou letní horka a denní teplota se pohybuje průměrně u příjemných 22 - 24 °C.

Garance malé skupiny cca 20 osob.

ostrov Gozo - Victoria - chrám Ta Pinu - Dwerja bay - Inland sea - Ggantija - Valletta – Modrá jeskyně - Hagar Quim - Mnajdra - útesy Dingli - Mdina – Mosta - Marsaxlokk – Tarxien - Hypogeum Ħal Saflieni - Vittoriosa

LETENKY NA VYŽÁDÁNÍ A ZPĚTNÉ POTVRZENÍ.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet z Prahy na ostrov MALTA, transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu
Pobyt u moře, odpočinek na blízkých plážích např: Fond Għadir, Balluta Bay, ostrov Manel, Qui-Si-Sana, individuální volno.

3. den zájezdu
Fakultativní výlet lodí na sousední zelený ostrov GOZO. Hlavní město VICTORIA (Rabat), dominantou je na kopci se tyčící Cittadella s výhledy na celý ostrov, malá náměstí, úzké uličky a kostely. Solné pláně na severu ostrova, procházka v bezprostřední blízkosti solných pánví, které jsou staré více než 300 let. Severovýchodně od Victorie bazilika TA PINU, významné poutní místo vynikající svou polohou v otevřeném prostoru, vesnička Dwejra – Dwejra bay, oblast kde se nacházelo slavné Azurové okno a i dnes je oblíbenou lokací vč. INLAND SEA, laguny obklopené skalami a propojené s mořem přírodním tunelem, vyhlídky na útesové pláže. ĠGANTIJA (UNESCO) neboli také „Věž obrů“, významný prehistorický chrám, který se řadí mezi nejstarší stavby na celém světě. Stavba chrámu je datována do období okolo 3500 let před n.l. Individuálně lze místo výletu navštívit slavná muzea Valletty např: Muzeum výtvarného umění, Námořní muzeum, Národní archeologické muzeum, které dá nahlédnout do prehistorie Malty, jak kulturní, přírodní i geografické nebo nasát atmosféru jedinečného barokního města, volný program.

4. den zájezdu
VALLETTA (UNESCO), město, které je doslova protkáno historickými památkami, procházka městem řádových rytířů s odkazy na jejich hrdou minulost. Téměř celá Valletta v současné podobě byla vybudována po roce 1565 právě řádem Maltézských rytířů. Prohlídka katedrály sv. Jana, v oratoři k vidění slavné Carravaggiovy obrazy, bazilika Panny Marie Karmelské - nejznámější a jedna z největších památek Malty, impozantní městské hradby, Velmistrovský palác se zbrojnicí, Horní zahrady, kontrast nové architektury Renza Piana – vstupní brána, Parlament a středověká historie, masivní pevnost St. Elmo a další pamětihodnosti.

5. den zájezdu
Okruh po ostrově. Nejnavštěvovanější přírodní zajímavost na Maltě BLUE GROTTO neboli Modrá jeskyně, zastávka na vyhlídce nad jeskyní, v případě klidného moře možnost vplout do jeskyně na loďce, fascinující hra světel, stínů a barev. Návštěva impozantního megalitického chrámového okrsku HAGAR QUIM a MNAJDRA (UNESCO) s výhledem na neobydlený ostrov Filfla. V přilehlém muzeu lze shlédnout působivé 5D edukační video. Přírodní zajímavost ÚTESY DINGLI na západním pobřeží Malty, majestátní hradba bílých skal tyčící se kolmo z moře do výšky 253 metrů - nejvyšší bod celého ostrova. Středověké opevněné vnitrozemské městečko MDINA tzv. „Tiché město“, právem považováno za nejkrásnější na Maltě, malebné tiché uličky, jedinečná atmosféra. Zastávka ve městě MOSTA, kostel s 60 m. vysokou kupolí, kterou proletěla za války nevybuchlá bomba. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Malebný přístav MARSAXLOKK plný pestrobarevných rybářských člunů „luzzu“ s malovanýma očima na přídi, pobřežní promenáda Xatt is-Sajjieda s trhy a hospůdkami. Přejezd k archeologickému areálu megalitického chrámu TARXIEN (UNESCO), největšího na ostrově. Odpoledne výběžek s rytířskou historií TROJMĚSTÍ. Prohlídka megalitické stavby, podzemního posvátného prostoru HYPOGENEUM ĦAL SAFLIENI (UNESCO), k němuž se váží legendy o ztracených podzemních civilizacích, pocházející z doby 3800 až 2500 př. n. l. Civilizace, která postavila hypogeum i ostatní maltské chrámy, po sobě nezanechala žádné další stopy a dodnes se archeologům nepodařilo rozluštit kdo byli tito obyvatelé a odkud přišli. Závěrem idylická čtvrť s barevnými domy a fotogenickými zákoutími VITTORIOSA, bývalé hlavní sídlo Maltézských rytířů, z hradeb se nám naskytne pompézní výhled na Valettu a Sengleu.

7. den zájezdu
Pobyt u moře, odpočinek na blízkých plážích nebo VALLETTA, individuální volno, atmosféra jedinečného města variantně bohaté možnosti fakultativních výletů dle aktuální nabídky. K výletům na Maltě je využívána i hustá síť místní hromadné dopravy (bližší info o výletech vč. doporučení podá průvodkyně na místě).

8. den zájezdu
Snídaně, individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště a odlet domů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

27.05. - 03.06. odjezd L1, L2
01.07. - 08.07. odjezd L1, L2
30.09. - 07.10. odjezd L1, L2
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

letecky Praha - Malta - Praha, po destinaci se budeme pohybovat minibusem či místní dopravou.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (Valletta – Sliema)

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2023) – ceny v EUR (€)
Pevnost St. Elmo - National War Museum 10 €, senioři a studenti 7,50 €
Modrá jeskyně (Blue Grotto) – loďka cca 8 €
Hagar Qim + Mnajdra + návštěvnické centrum 10 €, senioři a studenti 7,50 €
Chrám Tarxien 6 €, senioři a studenti 4,50 €

Valletta:
Spolukatedrála sv. Jana + muzeum 15 €, senioři a studenti 7,50 €
Velmistrovský palác + Zbrojnice 10 €, senioři a studenti 7,50 €
Národní archeologické muzeum 5 €, senioři a studenti 3,50 €

Gozo:
Viktoria - Citadel sites + Citadel Visitor Centre 5 €, senioři a studenti 3,50 € (old Prison Archeologické muzeum, Gran Castello – Folklorní muzeum, Nature Museum)
Chrám Ggantija 10 €, senioři a studenti 8 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 120 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme turistickou obuv a turistické oblečení.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách koluje napětí 240 V / 50 Hz, zásuvky jsou britského typu. Zástrčky jsou tvořeny trojicí kolíků s obdélníkovým průřezem 4 x 6,5 mm pro fázový a nulový kolík a 4 x 8 mm pro zemnicí kolík. Budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu nebo se většinou dá zapůjčit na recepcích hotelů.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Malta - Velvyslanectví Řím - Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Telefon: +39 06 360 95 71-3
Fax: +39 06 324 44 66
Nouzová linka +39 335 310 450
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: Consulate_Rome@mzv.cz
Diplomatická působnost: pro Italskou republiku a Maltskou republiku
Konzulární působnost: pro Italskou republiku, Maltskou republiku a Republiku San Marino
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +356
Policie: 112
Hasiči: 199
První pomoc/nemocnice: 196

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Bezcelně lze na Maltu dovézt tyto věci osobní potřeby:
200 ks cigaret nebo 100 ks cigaret o váze 3 g na jeden kus, nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku,
1 litr alkoholických nápojů s obsahem 22 % alkoholu nebo 2 litry likéru nebo šumivého vína s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22 % nebo 2 litry lehkých vín (vždy platí jen pro osoby starší 17 let),
60 g parfému, 250 ml toaletní vody, 500 g kávy, 200 g kávového extraktu, 100 g čaje.
Dovoz benzínu v kanystru je zakázán.
Dovoz valut není omezen, avšak v případě dovozu velké částky finančních prostředků se doporučuje přihlásit tyto valuty při příjezdu celním úředníkům, zejména tehdy, budou-li tyto peníze opět vyváženy z Malty.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů

11.10.2021
Děkujeme za krásný zájezd, opravdu se vše vydařilo. Paní průvodkyně perfektní, škoda že nejsou všichni tak mluvní a zkušení. Nám by vyhovoval ještě jeden den volný na konci pobytu, kde si každý bude užívat krás Malty po svém.
Zdraví Alena B.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací