Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

NÁRODNÍ PARKY POBALTÍ

A ESTONSKÉ OSTROVY SAAREMAA + MUHU

POZNÁVACÍ ZÁJEZD POBALTÍ 2021

Kód zájezdu: LT515-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Sleva 55+

Poznávací zájezd do Pobaltí a na estonské ostrovy, za přírodním kouzlem krásných národních parků a malých států ležících u Baltského moře. Poznáme a navštívíme zajímavosti Pobaltí - největší estonský park Lahemaa, pohyblivé duny NP Kurská kosa, krásné údolní scenérie lotyšského NP Gauja a NP Trakai. Projdeme se po dlážděných ulicích středověkých měst a navštívíme kdysi zapovězené estonské ostrovy Saaremaa a Muhu.Poznávací zájezd Národní parky Pobaltí a ostrovy Saaremaa a Muhu provází Ing. Jana… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
LT515-21-2 od: 31.07.2021
do: 08.08.2021
zobrazit 6 15 490 Kč Odjeto
KódLT515-21-2
Termínod: 31.07.2021 do: 08.08.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice
Počet nocí6
Dospělá osoba - snídaně15 490 Kč
Odjeto

Anotace

Poznávací zájezd do Pobaltí a na estonské ostrovy, za přírodním kouzlem krásných národních parků a malých států ležících u Baltského moře. Poznáme a navštívíme zajímavosti Pobaltí - největší estonský park Lahemaa, pohyblivé duny NP Kurská kosa, krásné údolní scenérie lotyšského NP Gauja a NP Trakai. Projdeme se po dlážděných ulicích středověkých měst a navštívíme kdysi zapovězené estonské ostrovy Saaremaa a Muhu.

Poznávací zájezd Národní parky Pobaltí a ostrovy Saaremaa a Muhu provází Ing. Jana Křížová.

Vilnius – Trakai – Rumšiškés – NP Klaipéda – NP Kurská kosa – NP Neringa – Smiltynė – Šiauliai – NP Gauja – Sigulda – NP Lahemaa – Tallin – ostrov Saaremaa - Kuressaare – Kaali – ostrov Muhu - Koguva – Riga

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Olomouc a Ostravu (cca 20 hod.) do Polska a Litvy.

2. den zájezdu 
Ráno příjezd do Vilniusu, dle možností hotelu ubytování a prohlídka nejstaršího evropského barokního města VILNIUS (UNESCO), barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Město, z něhož vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého města, Katedrální a Radniční náměstí, věž na vrchu Gediminas, dlážděné uličky Starého města aj. individuální volno.

3. den zájezdu 
Dopoledne TRAKAI, bývalé hlavní město Litvy, dnes malé a tiché městečko v půvabné oblasti jezer a ostrovů, centrum NP TRAKAI. Návštěva stejnojmenného vodního hradu na jezeře Galvė, dávné sídlo litevských knížat a modlitebny a muzeum tajemného etnika Karaimů. Zpět v čase se vrátíme ve skanzenu RUMŠIŠKÉS. Čtyři vesnice tu představují čtyři kraje země, kdy jsou k vidění celé zemědělské statky, dílny s tradičními řemesly. Nocleh v hotelu v přístavním městě KLAIPEDĚ, brána ke krásné přírodě NP Kurská kosa.

4. den zájezdu
Krátkým trajektem odjedeme do NP KURSKÁ KOSA, 100 km dlouhý úzký poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně Neringa, kde se na místní pláže vyplavují kusy jantaru z paláce vládce moří Neptuna. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou jinde nenajdeme. Na litevské části se rozkládá NP NERINGA, tento cenný přírodní poklad je křehký, tvoří ho miliony zrnek neustále se pohybujícího písku, pohyblivé písečné duny vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, husté borové lesy, pitoreskní rybářské vesnice, dřevěné sochy, Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v NP ukončíme v krásné SMILTYNĖ, jednom z nejhezčích míst s plážemi, s vysokými dunami. Koupání a relaxace u moře. Odjezd na ubytování u města Šiauliai.

5. den zájezdu
Ráno HORA KŘÍŽŮ u města ŠIAULIAI. Místo tisíců křížů - „litevská Mekka“ vypovídá o staletém útlaku litevského lidu ze strany Ruska. Odpoledne strávíme v nejrozsáhlejším lotyšském NP GAUJA, v údolí stejnojmenné řeky. Krásné údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Vstupní bránou do parku je městečko SIGULDA „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi – Gütmaņisova a Viktorova jeskyně, středověkými Siguldskými hrady a strmými skalními stěnami. Čeká nás tu lehká pěší turistika, projdeme se v legendami opředené Turaidské rezervaci s hradem a legendou o Turaidské růži. Večer ubytování v hotelu v estonském TALLINU.

6. den zájezdu
Ráno odjedeme ke břehům finského zálivu, do NP LAHEMAA, ráje přírodovědců a prvního estonského NP. Najdeme tu velké statky z 18. stol., malebné řeky, jezera a poloostrovy. Vydáme se na naučnou stezku s bludnými kameny (cca 2 hodiny). Cestou se zastavíme u zámku Kadriorg, bývalé letní rezidence cara Petra Velikého a vedle stojícího prezidentského paláce. Odpoledne návrat do TALLINU, společná prohlídka jednoho z nejkouzelnějších měst Evropy – historické středověké jádro Starého města (UNESCO), obehnané mohutnými hradbami s věžemi a baštami. Učaruje nám tu Radniční náměstí, kouzelné uličky Vene, Pikk a Lai se směsicí kostelních věží a věžiček. Nocleh v hotelu Pärnu a okolí.

7. den zájezdu
Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude ostrov SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI, prohlídka 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“. ANGLA, kopec větrných mlýnů s etnograficko – zemědělským muzeem. Návrat na pevninu na ubytování.

8. den zájezdu
Kosmopolitní RIGA, úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého města (UNESCO), mimo jiné navštívíme Rižský dóm, prohlédneme si středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, gotický dům Černohlavců aj. Individuální volno ve městě a večer odjezd do ČR.

9. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách (cca 12 hod.).

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Zajímavosti

Doporučujeme

  • Jedinečné NP a památky UNESCO
  • Estonské ostrovy Saaremaa a Muhu
  • Kouzlo středověkého Tallinu a secesní Rigy

Nástupní místa

19.06. - 27.06. Odjezd A, B*
31.07. - 08.08. Odjezd A, B*
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelech *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020 - ceny v €
Litva:
Vilnius – Gediminasův hrad (dnes muzeum) - stará část 4 €, nová část 4 €, věž 5 €, lanovka 1 € / 1 jízda
Vilnius – muzeum KGB 6 €, studenti a senioři 3 €
Trakai – hrad 12 €, studenti a senioři 6 €
Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 3 €, studenti a senioři 1,50 €
Rumšiskes skanzen 6 €, studenti a senioři 3 €
Turaida Museum Reserve 6 €, senioři 4,30 €, studenti 3 €

Estonsko:
Tallinn – Městské muzeum 6 €, studenti a senioři 4 €
Combo ticket 20 €, zahrnuje vstup do muzeí: Tallinn City Museum, Kiek in de Kök Fortifications Museum, Museum of Photography, Tallinn Russian Museum, Museum in Kalamaja
Tallinn – věž radnice 4 €, do 18 let 2 €
Tallinn – věž sv. Olafa cca 2 €
Kaali – Meteor crater museum 2 €
Kuressaare – hrad (Saarema muzeum) 10 €, studenti a senioři 8 €; skupinové od 10 os. 8 €, studenti a senioři 6 €
Koguva – vesnice/muzeum 4 €, skupinové od 20 os. 3 €
Angla – větrné mlýny 6 €, děti a studenti 2 €

Lotyšsko:
Riga – Národní galerie 6 €
Riga – věž sv. Petra 9 €, studenti 7 €
Riga – vyhlídková plavba Rīga - Jūrmala - Rīga (jeden směr trvá 2,5h) 20 €, studenti 12 €
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 150 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Euro (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Ve všech pobaltských státech je oproti ČR +1 hodina.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Estonsku: 230V/50Hz, v Litvě je, jako v České republice 220V/50Hz. Zástrčky jsou stejné jako v České republice. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Estonsko:
Velvyslanectví Tallinn

Lahe 4, 101 50 Tallinn
Telefon: +372/6274400, sekretariát-6274401, KO-6274404,03
Fax: +372/6314716
Nouzová linka: +372/56679029
E-mail: tallinn@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.30 - 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00

Litva:
Velvyslanectví Vilnius - Čekijos Respublikos Ambasada

Birutes g. 16, Žverynas, LT-08117 Vilnius
Telefon hlasový strom: +370/5/2661040, sekretariát vv -2661054, KO-2661063
Fax: +3705/2661066
Nouzová linka: +370/69941596
E-mail: vilnius@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí-pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Estonsko:
Tel. předvolba: +372
Rychlá zdravotnická pomoc a požární pohotovost: 112
Dětská pohotovost: 1599
Policie: 110

Litva:
Tel. předvolba: +370
Společná krizová telefonní linka: 112
Policie: 02
Zdravotnická pomoc: 03
Hasiči: 01

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Estonsko:
Občan EU může při své cestě do Estonska dovézt:
1) tabákové výrobky: 800 cigaret, 400 cigár (do 3g/ kus), 200 doutníků, 1 kg tabáku ke kouření, 50 mililitrů tabákového roztoku, 360 g pevné tabákové náhražky, 50 gr jiného alternativního tabákového produktu, max. 10 balení (= max. 500g) bezdýmného tabáku (vč. žvýkacího tabáku)
2) alkohol: maximálně 90 litrů vína včetně 60 litrů sektu, 110 litrů piva, max. 10 litrů destilátů s obsahem alkoholu nad 22%, 20 litrů dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 22%
3) palivo: je možné dovézt plnou nádrž vozidla + palivo navíc pro vlastní spotřebu (ne pro komerční účely).
Občané (věková hranice od 18 let), kteří přijíždějí do Estonska z jiných zemí než EU (pozn. ZÚ Tallinn: např. při návratu českých turistů do ČR z RF přes Estonsko) mohou dovézt do země:
1) tabákové výrobky: 40 cigaret (v případě cestujícího letadlem do 200 cigaret), nebo 100 cigár, nebo 50 doutníků, nebo 50 gr cigaretového tabáku (v případě cestujícího letadlem do 250 gr cigaretového tabáku), nebo 20 mililitrů tabákového roztoku, nebo 120 gr pevné tabákové náhražky, nebo 1 balení (= max. 50 gr) bezdýmného tabáku (vč. žvýkacího tabáku).
2) alkohol: maximálně 4 litry vína, 16 litrů piva, 2 litry alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 22% (včetně šumivých vín a likérů), nebo 1 litr destilátu s obsahem alkoholu vyšším 22%.

Litva:
Osoby přijíždějící do Litvy z jiného členského státu EU mají na základě platné směrnice EU právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, a to maximálně (vybrané položky): 800 ks cigaret; 200 ks doutníků; 1 kg tabáku; 10 litrů destilátů; 20 litrů vermutu; 90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého); 110 litrů piva. Omezení týkající se dovozu a vývozu peněz z Litvy bylo pro občany EU zrušeno, při převážení hotovosti ve výši převyšující 10 000 EUR je nutno pouze vyplnit deklaraci o množství převážených peněz.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


Ohlasy klientů

21.6.2019
Dobrý den, zúčastnila jsem se se sestrou výše uvedeného zájezdu do Pobaltí s Vaší cestovní kanceláří.
Vrátily jsme se s nejlepšími dojmy. Průvodkyně Jana Křížová je neuvěřitelně schopná, dostávali jsme přesné a vyčerpávající informace, každý bod programu přesně navazoval, nikde na nic nebylo potřeba čekat - vše perfektně zvládnuté včetně profesionálně korektního jednání s klienty. Velmi užitečné byly detailní praktické informace např. kde si večer po příjezdu do hotelu nakoupit, jak mají obchody otevřeno, kde jsou cestou k dispozici toalety, na nic jsme se nemuseli ptát, vše bylo automaticky součástí výkladu. To vše bylo jako bonus k perfektním informacím o historii navštívených zemí, jejich politické a demografické situaci, zvycích, kuchyni atd. Rovněž řidiči byli perfektní a ochotní.

V. a L.


11.6.2019
Dobrý den,
chtěli bychom Vám poděkovat za moc pěkný zájezd do Pobaltí 1.6-9.6.2019 s průvodkyní Janou Křížovou.Jsme moc spokojeni! Ty země jsou krásné, mají krásnou přírodu i města, jsou to takové ještě moc neobjevené perly!
Úžasné bylo i to, že tam dosud nebyly záplavy turistů jako jinde, přitom tyto země jsou na turisty připravené, ubytování bylo pěkné a snídaně vynikající. A průvodkyně Jana Křížová je velká profesionálka, neměli jsme s ničím žádný problém. No prostě, říkali jsme si s ostatními v buse, že zájezd je skvělý a že nemá chybu!
Takže moc a moc děkujeme!
S pozdravem

Libuše a Jan


10.6.2019
Dobrý den,
poznávací zájezd Národní parky Pobaltí od 01.06. do 09.06.2019 byl skvěle naplánován. Paní průvodkyně pí. Jana Křížová byla studnice informací, které podávala se zaujetím a při jednotlivých prohlídkách nechávala i dostatečný prostor pro volný program. Nezapomněla doporučit, kde se dá dobře najíst, co by ještě stálo za vidění. Na cokoliv se člověk potřeboval zeptat s úsměvem odpovídala. Byla velmi vstřícná a milá. Páni řidiči byli také úžasní.
Děkuji za krásný zážitek

Mariana a Michal

2.7.2018
Od 9.6. do 17.6. tohoto roku jsme se s našimi přáteli zúčastnili poznávacího zájezdu do Pobaltí. Chtěli bychom vám a zvláště naší průvodkyni ing. Janě Křížové poděkovat za perfektní organizaci a velmi příjemnou atmosféru během celého zájezdu. Poděkování patří i oběma pánům řidičům. Celý zájezd neměl chybu a rádi s vaší cestovkou pojedeme příště zas.
Zdraví vás
Ludmila, František, Eva a Evžen

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací