Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI

OSTROVY CAPRI A PROCIDA

Kód zájezdu: IT604-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je termín podzimních prázdnin, vám nabízí vše nejzajímavější této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida. Zájezd provází Mgr.… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
IT604-19-1 od: 25.10.2019
do: 30.10.2019
zobrazit 3 7 790 Kč Odjeto
KódIT604-19-1
Termínod: 25.10.2019 do: 30.10.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Náchod, Havířov, Jaroměř, Zábřeh na Moravě
Počet nocí3
dospělá osoba - polopenze7 790 Kč
Odjeto

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je termín podzimních prázdnin, vám nabízí vše nejzajímavější této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Neapol – ostrov Procida - Pompeje - Herculaneum – Vesuv – ostrov Capri – Sorrento - Salerno - Amalfi – Atrani - Ravello


1. den zájezdu
Odjezd z republiky v poledních hodinách.

2. den zájezdu  
Ráno příjezd do NEAPOLE. Dopoledne si z jeho přístavu uděláme fakult. výlet na třetí největší ostrov Neapolského zálivu – PROCIDA. Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Historické centrum NEAPOLE, čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů. Ubytování v hotelu a večeře.

3. den zájezdu  
Po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.

4. den zájezdu  
Fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na ostrov a Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách. Večer prohlídka malebného SORRENTA, města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.

5. den zájezdu  
Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR. 

6. den zájezdu 
Předpokládaný návrat do ČR v poledních hodinách. 


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco
  • 3x polopenzi
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety, pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Nástupní místa

25.10. - 30.10. Odjezd A, B, G

Orientační ceny vstupného

Neapol - Královský palác 6€
Neapol - Caserta – kočár 10€
Pompeje 24€
Herculaneum 11€
Vesuv 27€
Capri - plavba, přístavní taxa, vstupné do Augustových zahrad, minibus po ostrově, místní průvodce) cca 60€
Capri - lanovka na Monte Solaro 11€
Capri - Výlet člunem kolem ostrova 16€
Capri - Grotta Azzura 30€
Amalfi - San´t Andrea 3€
Amalfi - lodní výlet (dle počtu účastníků) cca 15/ skupina
Sorrento - fakultativně Sorrento vlakem 8€
Ravello 10€
Ravello - zahrady 6€
Torre del Greco 2 lehátka a slunečník 15€Neapol - Královský palác 6 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o prohlídku památek doporučujeme na vstupy 100 €

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací