Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

NĚMECKO - VELKÝ OKRUH

KRÁLOVSKÁ A HANZOVNÍ MĚSTA

ÚDOLÍ MOSELY A RÝNA

Kód zájezdu: D660-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Poznávací zájezd do Německa, do měst, kde se nachází četné památky a muzea světového významu. Navštívíme Berlín, Hamburg, Cáchy, staré hanzovní přístavy, například Lübeck, německé hrady v hlubokých lesích, nezapomenutelné romantické údolí Rýna ale i bavorský Regensburg, oblast ve které místní dodnes rádi dodržují tradice. Postupim - Sanssouci - Berlín - Schwerin - Lübeck - Travemünde - Hamburg - Brémy - Cáchy - Kolín n. Rýnem – Eltz – Bernkastel - údolí Mosely - Trevír - Koblenz - Mohuč -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
2x polopenze
D660-23-1 od: 24.07.2023
do: 01.08.2023
zobrazit 7 15 990 Kč Odjeto
KódD660-23-1
Termínod: 24.07.2023 do: 01.08.2023
Nástupní místa Praha, Pardubice, Hradec Králové
Počet nocí7
Dospělá osoba - 2x polopenze15 990 Kč
Odjeto

Anotace

Poznávací zájezd do Německa, do měst, kde se nachází četné památky a muzea světového významu. Navštívíme Berlín, Hamburg, Cáchy, staré hanzovní přístavy, například Lübeck, německé hrady v hlubokých lesích, nezapomenutelné romantické údolí Rýna ale i bavorský Regensburg, oblast ve které místní dodnes rádi dodržují tradice.

Postupim - Sanssouci - Berlín - Schwerin - Lübeck - Travemünde - Hamburg - Brémy - Cáchy - Kolín n. Rýnem – Eltz – Bernkastel - údolí Mosely - Trevír - Koblenz - Mohuč - Heidelberg - Baden-Baden - Ludwigsburg - Regensburg

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Z Moravy a východních Čech odjedeme v pozdních večerních hodinách.

2. den zájezdu:
Odjezd z Prahy těsně po půlnoci z 24.7. na 25.7. Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zahrad zámku SANSSOUCI (UNESCO), letního sídla německých císařů. BERLÍN (UNESCO), návštěva zajímavých míst německé metropole (třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).

3. den zájezdu:
SCHWERIN
, město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. sv. válku bez újmy. Schwerinu se též přezdívá „Florencie severu“, jelikož se v minulosti stal Mekkou umělců. LÜBECK (UNESCO), ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE, výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.

4. den zájezdu:
HAMBURG
, město různých stavebních slohů. Historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť Sankt Pauli. BRÉMY (UNESCO), centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí s renesančním průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.

5. den zájezdu:
CÁCHY
(UNESCO), město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále ve městě můžeme vidět gotickou radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO), město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem a množstvím dochovaných románských kostelů, malebnými domy na Fischmarktu, radnicí, velkým výstavištěm, muzei a dalšími zajímavostmi.

6. den zájezdu:
Romantické ÚDOLÍ MOSELY - ELTZ
, zde se nachází jeden z nejkrásnějších hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. BERNKASTEL, městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. Romantické ÚDOLÍ MOSELY – město TREVÍR, jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších.

7. den zájezdu:
PORÝNÍ
: Možnost plavby lodí z KOBLENZE, města položeného na soutoku Mosely a Rýna. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a vesničky. Celému údolí Rýna (UNESCO) dominují mohutné hrady, např. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, „Kočka“ a „Myš“. Lodí připlujeme i k proslulé SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském stylu.

8. den zájezdu:
HEIDELBERG
, patřící k nejkrásnějším německým městům. V 18. století byl vybudován v barokním slohu. Z impozantního starého mostu je krásný výhled na Heidelberský zámek, který dominuje městu. Celý komplex obepínají obranné hradby s věžemi. BADEN-BADEN, elegantní lázeňské středisko s kolonádou, parky, novými lázněmi i zříceninami římských lázní.

9. den zájezdu:
Zámek LUDWIGSBURG, situován v blízkosti Stuttgartu, „švábské Versailles“. K procházkám zde lákají zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. REGENSBURG, významné historické město, jehož Dóm je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka centra s řadou gotických i renesančních městských domů, kostelů a muzeí. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

Zámek Sanssouci - 12 €
Bildergalerie – 8 €

Berlín
Fernsehturm - 13 €
Berliner Dome - 7 €
Pergamonmuseum - 12 €
Neues Museum – 12 €
Altes Museum – 10 €
Alte Nationalgalerie – 10 €

Zámek Schwerin – 8,5 €
věž kostela - výtah - 3 €

Lübeck
věž kostela sv. Petra - 3 € (výtah)
kostel P. Marie – 2 €

Hamburg
věž kostela sv. Mikuláše – dokumentační výstava k bývalé kryptě - 5 €

Cáchy
Klenotnice - 5 €
Radnice – 5 €

Kolín
věž dómu - 4 €
Římsko-germ. muzeum – 9 €

Bonn
Beethovenovo muzeum - 6 €
Plavba po Rýnu - 2 hod. z Boppard do Oberwesel – skup. nad 30 os. 14,2 €
Hrad Eltz – 10 + 2 € za přibližovací autobus

Heidelberg
zámek – vstupné na nádvoří, lékárna, obří sud, pekárna + lanovka k zámku - 7 €
Klášter Maulbronn – 7,5 €

Ludwigsburg
zámek – 9 €
Barokní zahrada - 9 €

Regensburg
Reichstagsmuseum - 7,5 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 110 €

Nástupní místa

24.07. - 01.08. Odjezd Pardubice, Hradec Králové, Praha Přehled nástupních míst najdete ZDE

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací