Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

NORMANDIE A BRETAŇ

ZAHRADY A STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA S NÁVŠTĚVOU ZÁMKU CHANTILLY

CESTA TAM BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU - UBYTOVÁNÍ V REMEŠI

Kód zájezdu: FR523-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Bonus za včasné přihlášení

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním nejkrásnějších zahrad, hradů a opevněných městeček. Cestou zastavíme v Remeši a budeme pokračovat severně od Paříže, kde navštívíme honosný zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii navštívíme zahrady Bois des Moutiers a Brécy, města Honfleur a Caen, seznámíme se symbolem Francie klášterem Mont-St.-Michel. Dále nás čekají opevněná města Fougères, Vitré a středověké Vannes a navštívíme nejznámější hrad Bretaně Josselin. Užijte si… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
FR523-19-1 od: 01.07.2019
do: 07.07.2019
zobrazit 5 11 590 Kč Odjeto
KódFR523-19-1
Termínod: 01.07.2019 do: 07.07.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Plzeň, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí5
dospělá osoba - snídaně11 590 Kč
Odjeto

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním nejkrásnějších zahrad, hradů a opevněných městeček. Cestou zastavíme v Remeši a budeme pokračovat severně od Paříže, kde navštívíme honosný zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii navštívíme zahrady Bois des Moutiers a Brécy, města Honfleur a Caen, seznámíme se symbolem Francie klášterem Mont-St.-Michel. Dále nás čekají opevněná města Fougères, Vitré a středověké Vannes a navštívíme nejznámější hrad Bretaně Josselin. Užijte si poklidnou atmosféru malých středověkých městeček a toulky zahradami.

Remeš – Senlis - Chantilly – Rouen - Bois des Moutiers - Honfleur – Caen - Brécy - Granville - Mont-St.-Michel – Fougères - Vitré - Josselin - Vannes


1. den zájezdu
Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Průjezd Německem a Francií, večer ubytování v REMEŠI, procházka s průvodcem, večerní město.

2. den zájezdu
Na hranicích Pikardie a Normandie navštívíme středověké městečko SENLIS, dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlídka honosného vodního zámku CHANTILLY, knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady s jezírky a Velkým kanálem, Královské konírny a slavné dostihové dráhy. V podvečerních hodinách pokračujeme na sever Normandie do starobylého ROUENU, dle časových možností ubytování, prohlídka města.

3. den zájezdu
Návštěva BOIS DES MOUTIERS, nádherná anglická zahrada navržena na konci 19. stol. na rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela r. 1970 a ročně ji obdivuje na 30000 návštěvníků. Po květinovém představení přejedeme přes most Normandie do starého pitoreskního přístavního městečka HONFLEUR, atmosféra přístavu nás vrátí do časů, kdy odtud vyplouvali piráti i objevitelé. Večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele, ubytování.

4. den zájezdu
Prohlídka zámku a zahrad BRÉCY. Tato vznešená francouzská zahrada s terasami, schodišti a bazénky pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda. Pokračujeme do GRANVILLE, zde navštívíme dům a zahradu Christiana Diora situovanou na útesu nad mořem. S Normandií se rozloučíme prohlídkou opatství MONT-ST.- MICHEL (UNESCO), impozantním gotickým klášterem na ostrůvku, který je obklopen moře pouze v době přílivu.

5. den zájezdu
Jedinečná atmosféra opevněných měst. FOUGÈRES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem kde se odehrávala i velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky. Oblastí kolem Paimpontského lesa, plné legend o králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian dojedeme k prohlídce monumentálního hradu JOSSELIN, rodové sídlo Rohanů, útočiště mnoha bretaňských vévodů, pohádkové věže, bohaté interiéry, krásné podhradí.

6. den zájezdu
Středověké město VANNES, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, bretaňské kavárničky a restaurace s místními specialitami, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre ze 13 st., francouzská zahradu pod hradbami u zámku Chateau-Gaillard, který je dnes historickým a archeologickým muzeem. Možnost projížďky turistickým vláčkem historickým městem či lodního výletu Morbihanským zálivem k ostrůvkům l’Île d’Arz nebo l’Île-aux-Moines (v případě odlivu nemožné). V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

7. den zájezdu
Návrat do ČR v ranních hodinách.


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 5x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 5x snídani
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Nástupní místa

01.07. - 07.07. odjezd A, B, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

  • Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019

Orientační ceny vstupného

Senlis - katedrála Notre Dame zdarma
Chantilly - zámek + zahrada 17,00 € (skupina 13,50)
Chantilly - park 8,00 €
Chantilly - muzeum koní + jezdecká show 21,00 €
Chantilly - zámek, park, muzeum + show 30,00 €
Bois des Moutiers 11,00 € (skupina 9,00)
Brécy zahrady 8,00 €
Granville - muzeum Gristian Dior 4,00 €
Mont Saint Michel 10,00 € (skupina 8,00)
Fougères - hrad 6,00 € (skupina 5,00)
Josselin zámek + zahrady 9,00 € (skupina 7,30)
Vannes - plavba Morbihanským zálivem 22,50 €
Vannes - plavba na ostrov l’île d’Arz nebo l’Île aux Moines 24,60 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 € 

Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací