Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

NORSKO - LEGENDÁRNÍ FJORDY A VYHLÍDKY

PREIKESTOLEN A ZLATÁ CESTA SEVERU

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V NORSKU 2024

Kód zájezdu: N502-24 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotely***/1x hostel***/**

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Možnost doobsazení

Oblíbený poznávací zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme bílá městečka na skalnatých zátokách, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s vyhlášenou vyhlídkou Preikestolen, čeká nás atraktivní plavba podél členitého západního pobřeží do Bergenu. Vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
N502-24-1 od: 10.07.2024
do: 20.07.2024
zobrazit 8 29 690 Kč Odjeto
KódN502-24-1
Termínod: 10.07.2024 do: 20.07.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, svoz Brno
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně29 690 Kč
Odjeto

Anotace

Oblíbený poznávací zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme bílá městečka na skalnatých zátokách, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s vyhlášenou vyhlídkou Preikestolen, čeká nás atraktivní plavba podél členitého západního pobřeží do Bergenu. Vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární „Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů. Pro vaše pohodlí jsme zajistili ubytování v ověřených hotelích 3* a jednou v hostelu, vždy 2lůžkové pokoje se soc. zařízením, s bohatou snídaní a součástí ceny jsou i dvě večeře. 

Poznávací zájezd do Norska 2024 - legendární fjordy a vyhlídky provází Ing. Milena Škorpilová.

Hirtshals – Larvik Grimstad – maják Lindesnes – Flekkefjord – Egersund Stavanger – Lysefjord – vyhlídka Preikestolen – Bergen Voss – Tvindefoss – Sognefjord Jostedalsbreen Brigsdalsbreen Dalsnibba Geirangerfjord Orlí stezka – cesta Trollů stěna Trollů – soutěska Romsdalen - údolí Gudbrandsdalen – Lillehammer Oslo

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách přes Německo do Dánska (hrancie ČR – Německo cca v 20:00 hod.).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska, dle časových možností, krátká prohlídka městečka. V poledních hodinách odjezd trajektem do Skandinávie, možnost fakult. oběda formou bufetu na  lodi (plavba cca 3,5 hod.), vylodění v norském LARVIKU, ubytování v příjemném hotelu v blízkosti Larviksfjordu.

3. den zájezdu
Poznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech. Město GRIMSTAD, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják LINDESNES najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu SKAGERRAK, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město FLEKKEFJORD se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů pokračujeme do STAVANGERU, kde se na 2 noci ubytujeme v hotelu.

4. den zájezdu
Poznávání krásy LYSEJFORDU. Supermoderním podmořským tunelem RYFAST odjezd ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině PREIKESTOLEN Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne prohlídka historického centra města STAVANGER s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.

5. den zájezdu
Brzy ráno opustíme hotel a již v 7:00 hod. budeme odplouvat trajektem podél členitého západního pobřeží Norska do BERGENU, kde se vylodíme krátce po poledni. Odpoledne pak máme možnost výšlapu (možný i výjezd lanovkou) na horu ULRIKEN (643 m), za což nám bude odměnou fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy. Večer ubytování v hotelu.

6. den zájezdu 
Po snídani se vydáme za poznáním historického centra města BERGEN (UNESCO). Zažijeme neopakovatelnou atmosféru trhu, uvidíme unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO), středověké kostely, starou čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, máme možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen s výhledem na centrum města. Rovněž můžeme navštívit zdejší známé akvárium. Odpoledne opustíme Bergen, abychom se večer ubytovali v okolí města Voss.

7. den zájezdu 
Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km). Toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Horským údolím pak podnikneme výšlap k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. Ubytování v hotelu a večeře v ceně zájezdu.

8. den zájezdu
Dnes nás čeká tzv. ZLATÁ CESTA SEVERU. Po snídani vyjedeme do horského sedla s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m). Při dobré viditelnosti se nám otevřou úchvatné výhledy na FJORD GEIRANGER, z jehož strmých stěn padají desítky mohutných vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Přijedeme do městečka Geiranger, ležícího na břehu romantického GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe oceníme během vyhlídkové plavby. Poté budeme autobusem pokračovat ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a budeme pokračovat k věhlasné CESTĚ TROLLŮ – Trollstigveien, která úchvatnými přírodními scenériemi překonává 11 serpentinami výškový rozdíl 800 m. Příjezd na ubytování do hotelu, večeře v ceně zájezdu.

9. den zájezdu 
Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA, podvečerní prohlídka města, ubytování v hotelu.

10. den zájezdu
Dokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Švédska na noční trajekt Trelleborg - Rostock.

11. den zájezdu
Ráno kolem sedmé hodiny vylodění v Německu a cesta zpět do ČR. Předpokládaný návrat odpoledne. (Praha cca 16:00 hod. a dále dle míst nástupů.)


Tento zájezd nabízíme i kombinovanou dopravou
Norsko - legendární fjordy a vyhlídky

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Ubytování

Hotely/hostely/ - 2lůžk. pokoje vč. snídaní 

Nástupní místa

10.07. - 20.07. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování - 7x 2lůžkové pokoje v hotelu***, 1x 2lůžkové pokoje v hostelu***/**


STRAVOVÁNÍ
8x bohatá snídaně převážně formou bufetu, 2x večeře v hotelu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Možnost příplatku 1x oběd na trajektu na cestu tam, 5x večeře během zájezdu

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN
Voda – kolem 15-25 NOK
Chleba - 30-40 NOK
Mléko - cca 20 NOK/1 lit.
Sýr - 40-100 NOK/100g v závislosti na druhu sýra
Máslo - 25-40 NOK/400g
Cukr - cca 25,50 NOK
Rýže - cca 30 NOK
Káva - 30-45 NOK v závislosti na druhu kávy
Jogurt ovocný - 15 NOK/0,5 l
Müsli - od 27 NOK/350g
Krekry - od 11 NOK/250g
Pivo - 30-35 NOK/0,5 lit.
Cola - cca 35 NOK/0,5 lit.
Džus - 18-24 NOK/1 lit.
Jídlo v restauraci - min 100 NOK (pizza), min 300 NOK večeře v restauraci

Pivo v restauraci - cca 90 NOK

 
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v NOK a DKK

Hirtshals – akvárium Severního moře  205 DKK
Grimstad – muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset 90 NOK
Maják Lindesnes 100 NOK
Preikestolen – pěší výstup zdarma (cesta cca 4,5 km a 500 m převýšení)
Bergen – akvárium 345 NOK, děti 3-15 220 NOK, student a senior 67+ 250 NOK
Bergen – lanovka na vyhlídku Fløyen 160 NOK / zpáteční, 1 cesta 85 NOK
Brigsdalsbreen - terenní auto zpáteční cesta 260 NOk, 1 cesta 150 NOK
Hora Ulriken - lanovka záteční 365 NOK, 1 cesta 210 NOK
Vyhlídka Floyen - zubačka zpáteční 160 NOK
Voss gondola zpáteční 440 NOK
Vyhlídka Dalsnibba (min. 40 osob) 70 NOK
Geiranger – loď cca 510 NOK (v případě plavby trvající 60 minut) / cca 560 NOK (90 minut), audio v českém jazyce
Lillehammer - Maihaugen 190NOK
Oslo – opera – 50 minutová prohlídka 130 NOK
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 300 DKK a cca 2800 NOK , není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
 
MĚNA A KURZ
Norská koruna (značení NOK), 1 NOK = cca 2,50 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/NOK-norska-koruna/
Dánská koruna (značení DKK), 1 DKK = cca 3,50 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/DKK-danska-koruna/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Je celoročně čas stejný jako v ČR; letní čas je zaváděn od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu.

POČASÍ V NORSKU
Ačkoliv má Norsko pověst poměrně deštivé země, může tu být i dost horko, a to i vysoko na severu.
Léto se v Norsku vyznačuje teplotami v průměru o několik stupňů nižšími než u nás, na západním pobřeží a na návětrných svazích hor prší více a častěji.
V jižních oblastech počítejte i s teplotami kolem 25°C v letních měsících. Počasí může být velmi proměnlivé. I v létě mohou být chladné večery.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí v elektrické síti je 220V/50Hz, ploché zásuvky s dvěma kulatými kolíky jsou v zásadě kompatibilní s českými; oproti českým však mají větší hloubku, což slouží jako ochrana dětí. Některým síťovým zástrčkám, zejména adaptérům, to může dělat problémy. Dánské kulaté zástrčky mívají dva kolíky kulaté a jeden obdélníkový nebo zploštělý.
Zásuvky a elektrická síť mají v Norsku zcela běžné evropské parametry – napětí 220 V. Nebudete potřebovat žádné cestovní adaptéry, do elektrických zásuvek lze připojit všechny u nás běžně používané spotřebiče (dva kulaté kolíky).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Norsko:
Velvyslanectví Oslo - Embassy of the Czech Republic

Fritzners gate 14, 0244 Oslo
Telefon: +47/22 12 10 31
Fax: +47/22553395, KO-22548332
Nouzová linka: +47/92611283
E-mail: oslo@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 10.00 - 12.00

Honorární konzulát Trondheim
Tungaveien 38, Trondheim
Postboks 1862
Telefon: +47/93233100
Nouzová linka: +47/93233100
E-mail: trondheim@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: Střední Norsko (kraje Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal a severní část kraje Oppland)
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 16.00 (doporučuje se dohodnout schůzky předem)

Honorární konzulát Sjøvegan
St. Hansveien 36, Sjøvegan
Postbox 31
Telefon: +47-909 755 99
Nouzová linka: +47-909 755 99
E-mail: sjovegan@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: kraje Nordland, Troms a Finnmark
Provozní hodiny úřadu Sjøvegan: 12.00 - 20.00 (doporučujeme dohodnout schůzku předem)

Dánsko:
Velvyslanectví Kodaň - Embassy of the Czech Republic
Ryvangs Allé 14-16, 2100 København
Telefon: +45/39101800, 39101810, sekretariát +45/39101811, Konzulární oddělení +45/39101819
Fax: +45/39101817
Nouzová linka: +45/28139602
E-mail: copenhagen@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny: pondělí - pátek 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Úřední hodiny KO: pondělí - pátek 10.00 - 11.00

Honorární konzulát Aarhus
Sofienlystvej 6-8, Malling, 8340 Aarhus
Telefon +45 8880 8240, mobil: +45 2213 4111
E-mail aarhus@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost Jutsko a ostrov Fyn
Úřední hodiny po domluvě a v případě nouze kdykoliv na mobilním čísle

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Norsko:
Tel. předvolba: 0047
Policie: 112
První pomoc: 113, Oslo 22932293
Požárníci: 110
Dopravní informace: 175 nebo http://www.vegvesen.no
Informace o telefonních číslech: 1881
Informace o Norsku na internetu: např. portál http://www.norge.nohttp://www.visitnorway.com

Dánsko:
Tel. předvolba: 0045 (dánská telefonní čísla jsou osmimístná)
Tísňové volání (první pomoc, policie, hasiči): 112
Policie (ostatní případy): 114
Informace o tel. číslech a adresách v Dánsku: 118
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Norsko:
Norsko má velmi přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží; je možno do nich nahlédnout na webové stránce http://www.toll.no
V hotovosti lze bez omezení dovézt nebo vyvézt bankovky a mince v hodnotě max. 25.000 NOK. Vyšší částku je nutné přihlásit a zapsat do předepsaného formuláře; najde-li kontrola vyšší nepřiznanou částku, zabaví ji a uloží pokutu.

Zákaz dovozu nápojů s vyšším než 60 % obsahem alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v menším množství pro osobní potřebu, doporučuje se mít potvrzení lékaře, nejlépe v angličtině), dále zbraní, střeliva a zábavné pyrotechniky (bez speciálního povolení), ptáků a exotických zvířat.
Bezcelně je možno dovézt zboží v hodnotě do 6.000 NOK (při návštěvě mimo Norsko do 24 hod. do 3.000 NOK), tato částka zahrnuje též alkohol a tabák.
Množství alkoholu a tabáku, které lze do Norska bezcelně dovézt:
1 litr lihovin a 1,5 litru vína a 2 litry piva
a 200 ks cigaret nebo 250g tabáku a 200 ks tabákového papíru.
Kvóta lihovin může být vyměněna za 1,5 litru vína nebo piva, zatímco kvótu na víno lze vyměnit za stejné množství piva. Kvóta na tabák může být vyměněna za 1,5 litru vína nebo piva.

Alkohol mohou dovážet pouze osoby starší 18 let, alkohol s obsahem 22% a více pouze osoby starší 20 let.
Masa a mléčných výrobků lze do Norska ze zemí EHP bezcelně dovézt celkem max. 10 kg. Pro osobní spotřebu je možné dále bez dalšího povolení dovézt do 10 kg ovoce a zeleniny, do 25 ks řezaných květin, do 3 kg cibulí či hlíz květin, do 5ks pokojových rostlin z evropských zemí a do 50 balení semen. Bez speciálního povolení není možné dovézt brambory v jakémkoliv množství.
Informace o předpisech pro dovoz psů a koček lze získat na http://www.mattilsynet.no a v zásadě znamenají, že takové zvíře musí mít identifikační čip, musí být vybaveno pasem EU (EU Passport) a doklady o provedeném očkování proti vzteklině a dalších prohlídkách. Viz též informace Státní veterinární správy na http://www.svscr.cz

Dánsko:
Dle platných předpisů může spotřebitel bez omezení dovézt a vyvézt při turistické cestě jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Výjimkou jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Pro obecné vymezení osobní spotřeby byly stanoveny limity (na osobu):
800 ks cigaret
400 ks doutníčků
200 ks doutníků
1 kg tabáku
10 l lihovin
20 l aperitivu
90 l vína (max. 60 l šumivého)
110 l piva

Pro pohyb uvnitř EU není stanoven žádný limit pro převoz finančních prostředků v hotovosti. Takový limit ale existuje pro situace, kdy je překračováno celní území EU - pro případ dovozu i vývozu. Jedná se o situace, kdy úhrnná hodnota platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řád anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny, přesáhne 10 000 eur.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací