Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

NP PODYJÍ A MORAVSKÝ KRAS

BRNO A KALEIDOSKOP JIŽNÍ MORAVY

Kód zájezdu: CZ689-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: Hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Poznáním nabitý zájezd za památkami Jižní Moravy, Moravského krasu a zavítáme i na Znojemsko, tradiční vinařskou oblast, kde si nenecháme ujít ochutnávku vína v typickém vinném sklípku. Navštívíme hrady a zámky, přírodní úkazy Macochu a Rudické propadání, památky UNESCO, nejmenší národní park v ČR a nejstarší jadernou elektrárnu Dukovany.Brno – hrad Veveří – klášter Porta Coeli – hrad Pernštejn – Křtiny – Rudické propadání – propast Macocha – Punkevní jeskyně – Mohyla míru – Slavkov – Kroměříž… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
polopenze
CZ689-19-1 od: 11.08.2019
do: 17.08.2019
zobrazit 6 7 890 Kč Odjeto
KódCZ689-19-1
Termínod: 11.08.2019 do: 17.08.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě
Počet nocí6
dospělá osoba - polopenze7 890 Kč
Odjeto

Poznáním nabitý zájezd za památkami Jižní Moravy, Moravského krasu a zavítáme i na Znojemsko, tradiční vinařskou oblast, kde si nenecháme ujít ochutnávku vína v typickém vinném sklípku. Navštívíme hrady a zámky, přírodní úkazy Macochu a Rudické propadání, památky UNESCO, nejmenší národní park v ČR a nejstarší jadernou elektrárnu Dukovany.

Brno – hrad Veveří – klášter Porta Coeli – hrad Pernštejn – Křtiny – Rudické propadání – propast Macocha – Punkevní jeskyně – Mohyla míru – Slavkov – Kroměříž – Přímětice – Vranov nad Dyjí – NP Podyjí – Znojmo – Šatov – hrad Hardegg – Dukovany1. den zájezdu
Ráno odjezd za krásami MORAVSKÉHO KRASU. Jako první navštívíme SLOUPSKO - ŠOŠŮVSKÉ jeskyně - největší zpřístupněné jeskyně v ČR. V obci RUDICE nahlédneme do původního Větrného mlýna se speleologickou expozicí přibližující Rudické podzemí. Procházka k Rudickému propadání, kde Jedovnický potok s hukotem mizí v 90 m Rudické propasti. Nenecháme si ujít ani nejznámější propast Moravského krasu – MACOCHU s hloubkou téměř 140 metrů. Na závěr dne barokní poutní kostel Jména Panny Marie KŘTINY - jedna z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. K večeru ubytování v hotelu na břehu Brněnské přehrady.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka BRNA, hrad Špilberk s kazematy, prohlídka Vily Stiassni - skvost brněnské architektury, kostel sv. Jakuba s kostnicí, Kapucínská hrobka s mumiemi bratří kapucínů, městské hradby a Katedrála sv. Petra a Pavla, rozsáhlé podzemí pod Zeleným rynkem.

3. den zájezdu
Po snídani plavba po Brněnské přehradě k jednomu z nejstarších královských hradů VEVEŘÍ. Odpoledne prohlídka unikátního románsko-gotického ženského cisterciáckého kláštera PORTA COELI v Předklášteří u Tišnova, založeného Konstancií Uherskou počátkem 13. stol. V lesích Vysočiny návštěva nedobytné moravské zemské pevnosti, hradu PERNŠTEJN, původní sídlo rodu pánů z Pernštejna.

4. den zájezdu
MOHYLA MÍRU nám přiblíží významnou evropskou událost počátku 19. stol. Na okolním Slavkovském bojišti tu v prosinci r. 1805 porazil francouzský císař Napoleon spojená vojska Rakouska a Ruska. Zámek SLAVKOV největší barokní palác na Moravě a v minulosti sídlo rodu pánů z Kounic. Hanácké „Athény“ KROMĚŘÍŽ (UNESCO). Po právu se město pyšní oceněním za nejkrásnější historické město ČR, Velké náměstí s podloubími, Arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká zahrada.

5. den zájezdu
Odjedeme na samý jih Moravy. Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma, pro své rozměry je světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Připomeneme si tu i působení vynálezce hromosvodu Prokopa Diviše. Zámek VRANOV NAD DYJÍ, vysoko na skále nad Vranovskou přehradou, patří mezi nejhonosnější stavby středoevropského baroka. Procházka za poznáním krás NP PODYJÍ na česko-rakouské hranici. Zajímavá prohlídka zříceniny NOVÉHO HRÁDKU u Lukova, úchvatné výhledy na nekonečnou plochu lesů NP a meandrující řeku Dyji, tvořící tu státní hranici. Večer ubytování v hotelu.

6. den zájezdu
Královské město ZNOJMO. Důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu. Pohraniční obec ŠATOV, sídlo vinařství Znovín Znojmo, bývalá součást systému pohraničních opevnění. Najdeme tu unikátní Malovaný sklep, dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plastické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmillian Appeltauer. Odpoledne rakouské příhraničí a návštěva středověkého hradu HARDEGG, na skále nad řekou Dyje/Thaya.

7. den zájezdu
Ráno se vydáme na hrad BÍTOV, jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů u nás. Odpoledne, již zdaleka viditelné monstrum JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY. V Informačním centru elektrárny se zbavíme mýtů a pověr spojovaných s jadernou energií. Odjezd domů, dle nástupních míst.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 6x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel u Brněnské přehrady, 2x hotel u Znojma)
  • 6x polopenzi
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  • Prohlídku Vily Stiassni je nutné objednat předem v CK, cena cca 200 Kč, platba na místě.

Fakultativní příplatek

  • 1lůž. pokoj 1 750 Kč
  • pojištění storna zájezdu 105 Kč 

Nástupní místa

11.08. - 17.08.  odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

Vila Stiasni -  200 Kč (nutná rezervace v CK)
Hrad Špilberk 90 Kč
Punkevní jeskyně 180 Kč
Hrad Veveří 30 Kč
Klášter Porta Coeli 45 Kč
Hrad Pernštejn 180 Kč
Zámek Slavkov 120 Kč

Zámek Kroměříž 170 Kč
Květná zahrada 80 Kč

Křížový sklep Přímětice 100 Kč
Zámek Vranov nad Dyjí 150 Kč
Hrad Znojmo 60 Kč
Elektrárna Dukovany zdarma

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 800 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací