Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

PERU – POSVÁTNÁ ŘÍŠE INKŮ

A SAFARI AMAZONSKÉHO PRALESA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V PERU 2021

Kód zájezdu: PE344-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: Hotely***

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip Možnost doobsazení

Peru, to je Machu Picchu, památky v okolí Cusca, jezero Titicaca nebo Amazaonský prales a velehory And. Připravili jsme vám jedinečný zážitek. Vydejte se společně se zkušeným průvodcem Petrem Horákem poznat tajemné Peru, bývalou říši Inků, kde jejich potomci nadále žijí tradičním způsobem života v Andách. Nasajte atmosféru nejvýše položené metropole, poznejte indiánskou kulturu i současný život Peruánců. V programu jsou nejen pouště u Pacifiku, velehory And a deštné lesy Jižní Ameriky, ale také… Celý popis


Anotace

Peru, to je Machu Picchu, památky v okolí Cusca, jezero Titicaca nebo Amazaonský prales a velehory And. Připravili jsme vám jedinečný zážitek. Vydejte se společně se zkušeným průvodcem Petrem Horákem poznat tajemné Peru, bývalou říši Inků, kde jejich potomci nadále žijí tradičním způsobem života v Andách. Nasajte atmosféru nejvýše položené metropole, poznejte indiánskou kulturu i současný život Peruánců. V programu jsou nejen pouště u Pacifiku, velehory And a deštné lesy Jižní Ameriky, ale také umění, architektura a šarm španělského koloniasmu - znak všech zemí Latinské Ameriky. Vydejte se tedy s námi do opuštěných horských ruin inckého města Machu Picchu, k mýtickým památkám v okolí Cusca, k jezeru Titicaca ve výšce 3800 m n.m., ale i do nitra Amazonie, kde nás prales překvapí nejen hejny papoušků a nespočtem druhů malých opiček.

Poznávací zájezd do Peru provází Petr Horák, garance skupiny max. 15 osob.

Lima – Puerto Maldonado – Rio Madre De Dios – Ostrov De Los Monos - Prales Cocha Perdida - Mirador Amazónico – Cusco - Svaté Údolí Inků – Ollantaytambo – Pisac - Aquas Calinetes - Machu Picchu - Aguas Calientes - Jezero Titikaka – Ostrovy Uros a Taquile - Lima

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet v časných ranních hodinách z Prahy do hlavního peruánského města LIMA, města bičovaného příbojem Pacifiku, které objevil Francisco Pizzaro r. 1535 a kolonizoval toto území pro Španělsko. Zde se prolíná sláva koloniální architektury a chudinských čtvrtí včetně moderní architektury. Transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu
Prohlídku města LIMA (UNESCO) začneme na Plaza Mayor s katedrálou postavenou dle původní předlohy katedrály Jaén ve Španělsku. Projdeme kolem Vládního paláce ke kostelu San Domingo s ostatky sv. Růženy z Limy a sv. Martina de Porres, jež sem přicházejí uctít křesťané z celého světa, katakomby sv. Františka s velikými kostnicemi. Navštívíme posvátné místo předincké kultury Huaca Pucllana, zde se vyvolával déšť. Zajímavostí je, že všechny stavby těchto kultur na pobřeží Pacifiku jsou z písku. Možnost návštěvy i Národního muzea (25 $) s mnoha zajímavostmi. Projdeme se pobřežní čtvrtí Miraflores, osobní volno. Ubytování v hotelu.

3. den zájezdu
Dopoledne přeletíme do PUERTO MALDONADO, městečka uprostřed džungle, které se nachází na začátku AMAZONSKÉHO PRALESA. Projedeme se městečkem do přístavu a na loďkách poplujeme po řece MADRE DE DIOS budeme pozorovat kajmany, želvy, nesčetné množství vodních ptáků, tapíry, rypouše, kapybary…. Ubytování v bungalovech v EcoAmazonia Lodge, oběd. Fakultativně pěší exkurze s místním průvodcem do samotného srdce řeky Madre de Dios. Na Opičím ostrově DE LOS MONOS budeme pozorovat různé druhy opic (kapucíny, lvíčky zlaté, nosály - coatí), pralesní medvědy pyskaté, hejna papoušků, motýlů a mnoho dalších zvířat, která se už dnes nikde ve volné přírodě nevidí. Návrat na ubytování, večeře.

4. den zájezdu
Snídaně, individuální volno nebo fakultativní výprava s místním průvodcem do deštného PRALESA COCHA PERDIDA – „Ztraceného zálivu“. V laguně spatříme veliké nutrie, možná i jaguáry, mnoho druhů ryb, ptactva, tukanů, motýlů a masožravých rostlin. Podíváme se do vzdálených pralesů Amazonie z vyhlídky MIRADOR AMAZÓNICO. Návrat do lodge na oběd, relaxace, variant. návštěva botanické zahrady (10 $), večeře v místě ubytování.

5. den zájezdu
Po snídani, transfer na letiště. Přeletíme do hlavního města Incké říše CUSCA, kde se ubytujeme v hotelu a necháme si volný čas na aklimatizaci nadmořské výšky. Večerní procházka městem, fakult. tradiční peruánská večeře vč. taneční show s typickými kroji a zvyky.

6. den zájezdu
Prohlédneme si staré kamenné město CUSCO (UNESCO), vystavěné na základech inckých paláců Seznámíme se s areálem KORIKANCHA se starým CHRÁMEM SLUNCE, PEVNOSTÍ SACSAYHUAMAN – dávné duchovní centrum Cusca, pohřebním chrámem Kenko, místem očistných rituálů Tambochay a starým skladem Inků Tambo de Puca Pucara. Neopomeneme ulici Inca s hranatými kameny a Ahuajpinta, kde stával kdysi hlavní palác vládce. V blízkosti se nachází velkolepá koloniální katedrála na Plaza Mayor.

7. den zájezdu
Po snídani navštívíme Valle Sagrado, „POSVATÉ ÚDOLÍ INKŮ“. Uchvátí nás velkolepé incké kamenné město OLLANTAYTAMBO - poslední útočiště Inků, nacházející se nad řekou Urubamba s tajemnými obřími kvádry. Cestou terasy a indiánský trh v PISACU, kde si můžeme zakoupit rukodělné výrobky místních a oblečení z vlny lam. Oblíbené jsou zvláště svetry a panenky, které jsou podobné indiánským prodejcům. Cestou zastávka na typický místní oběd. Pozdě odpoledne přesun vlakem do městečka AQUAS CALINETES, jehož název lze přeložit jako „Horké prameny“. Město je místem termálních lázní, kde se také ubytujeme v hotelu.

8. den zájezdu
Brzy ráno se vydáme malými autobusky vzhůru do ztraceného města Inků MACHU PICCHU (UNESCO) - nejúchvatnější citadela říše Inků, skrývající tajemnou historii. Projdeme si ruiny kdysi slavného města, hlavní náměstí, uvidíme kulatou věž, svaté Sluneční hodiny, čtvrť císaře Inků, chrám Tří oken, nekropoli zemřelých, kde na nás dýchne mystika starých časů a průvodci nám budou i divoké lamy. Budeme si všímat slunných kopců a vyhlídek. Ve vysokých velehorách padá stín velmi zajímavě a v různých časech dne odlišně, kde se v údolí zdá být už večer a přitom je dopoledne. Na úpatí města AGUAS CALIENTES na návětrné straně And se rozprostírá typický les i s orchidejemi. Po návštěvě největšího magnetu Peru se vrátíme vlakem a mninbusem do CUSCA na ubytování.

9. den zájezdu
Dnes budeme přejíždět vlakem Titikaka, jeden z původních koloniálních expresů začátku 20. století, ve vlaku bude i oběd. Po cestě se nám otevřou panoramata vysokých hor And, průsmyků, vesniček s malými políčky Kečuánců a budeme dále stále stoupat do výšky téměř 3600 m.n.m k JEZERU TITIKAKA. Můžeme zahlédnout i let kondora a stáda lam, naučíme se rozlišovat jejich druhy jako Guanako, Vikuňa, Alpaka. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě PUNO.

10. den zájezdu
PUNO, individuální volno u JEZERA TITIKAKA - fakult. plavba čluny na plovoucí ostrovy UROS, které se budují z místního rákosu (Scirpus totora je blízký papyrusu). Na plovoucí ostrovy se naveze zemina a lze zde pěstovat i zeleninu; jezero nabízí také mnoho ryb. Oblast je dodnes obývaná potomky předchůdců Inků, tzv. Vodním kmenem, Tribu acuática. Lidé jsou zde soběstační, vše si umí k obživě na vodě zajistit, domy i školy jsou postavené též z rákosu. Na tvářích mají fialové pigmentové skvrny, které jim pomáhají žít se zvýšeným zářením ve vysoké nadmořské výšce. Na ostrově TAQUILE navštívíme populaci Kečuánců, kteří také patří k původním obyvatelům. Po krátkém výšlapu místní krajinou bude následovat oběd. Techniku stavby plovoucích ostrovů a člunů z rákosu zde okopíroval známý norský badatel Thor Heyerdahl. Návrat na ubytování v PUNO.

11. – 12. den zájezdu
Z města PUNO přeletíme do LIMA, kde se napojíme na hlavní let domů. Návrat do Prahy, dle letového řádu následující den v podvečerních hodinách.

Aktuální informace k cestování:

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Vstupní vízum

  • bezvízový styk do Peru pro občany ČR

Kapesné

  • Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek, na případný nákup suvenýrů a platbu odletových tax z Limy (cca 30,25 $ ) a z Cuzca (cca 6 $). Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou $. Minimální částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je asi 400 $ . Pro neočekávané případy doporučujeme mít s sebou ještě platební karty VISA CLASIC nebo MASTERCARD . Výběr z bankomatů je možný ve všech větších městech. Vstupné na památky není možné platit kartou. Měna: nový sol (PEN) orientační kurz: 1 PEN = 6,89 Kč

Zajímavosti

Jídlo v Peru je relativně levné (podobné ceny jako v ČR), proto se budete moci bez problémů stravovat v místních restauracích, u stánků a kupovat si potraviny na tržnicích či v obchodech. Orientační ceny potravin a jídla v $ : pokrm u stánku 3 – 4 pokrm v restauraci 5 – 8 balená voda 1,5 litru 1,5 pivo v obchodě 0,33 1 pivo v restauraci 0,33 2 – 3 káva v restauraci 1 –2

Očkování

  • Očkování proti žluté zimnici není vyžadováno

Ubytování

  • V hotelích*** v lokalitě: Lima, Puerto Maldonado, Cuzco, Aguas Calientes a Puno.

Nástupní místa

02.06. - 13.06. Odjezd L2/L4 
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Letecky na trase Praha (Vídeň) - Lima - Praha (Vídeň), v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR, po destinaci se budeme pohybovat vlakem, letecky (3x vnitrostátní letenka Lima – Puerto Maldonato, Puerto Maldonato – Cusco, Cusco - Lima) a klim. autobusem/minibusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
10x ubytování - hotely/lodge*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (v lokalitách Lima, Puerto Maldonado, Cuzco, Aguas Calientes a Puno)
 
STRAVOVÁNÍ
10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne), 4x oběd, 2x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD ($)
(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ $, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Spropitné není vyžadováno, je však vřele vítáno. V lepších restauracích může být automaticky připočteno k ceně.

MĚNA A KURZ
Oficiální měnou v Peru je Sol (značení PEN)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/PEN-peruansky-nuevo-sol/
Na turistických místech je možné platit Americkými dolary (značení USD)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/USD-americky-dolar/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Peru musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VÍZUM
Na počátku října 2003 rozhodla peruánská vláda o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Peru za účelem turistiky. Při turistických cestách do Peru tudíž není vyžadováno vízum.
Standardní délka turistického pobytu je 90 dnů, konkrétní délku pobytu stanoví při vstupu na hraničním přechodu imigrační úředník, který může požadovat předložení dokladů potvrzujících zajištění plánovaného pobytu v Peru a odjezdu ze země (letenka, finanční zajištění, rezervace ubytování atd.).
 
OČKOVÁNÍ
Doporučuje se očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu a žloutence typu A i B, ale není vyžadováno.
Žlutá zimnice se zde vyskytuje endemicky. Může být vyžadováno potvrzení o platném očkování proti žluté zimnici po osobách přijíždějící ze zemí s výskytem této nemoci. Požadavky země na povinnost očkování žluté zimnice se mohou měnit na základě uvážení místních orgánů. Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.
 
POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
 
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
-7h v létě, -6h v zimě oproti ČR.

PODNEBÍ
Peru má obecně období dešťů (listopad-duben) s vyššími teplotami a vlhkostí a období sucha (květen-říjen), kdy je méně srážek, ale také chladněji. Jinak je ale počasí velmi proměnlivé a závislé na lokalitě a nadmořské výšce. Počasí na jihu u rovníku je jiné než ve vysoko položených Andách, taktéž jiné u pobřeží a v Amazonském pralese. Např. v Limě se pohybují teploty okolo 25-30°C, v Cuzcu 20°C, v noci může teplota klesnout až na 6-10°C. Oblečení proto přizpůsobte všem druhům počasí a mějte s sebou jak vzdušné letní oblečení, tak ochranu proti komárům, pokrývku hlavy, krém s vysokým faktorem, sluneční brýle, pláštěnku a do hor teplejší oblečení a pohodlnou obuv.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 220 V
Frekvence: 60 Hz
V městech Talara je napětí 110 V i 220 V. V městě Arequipa je frekvence 50 Hz. Zástrčky jsou s dvěma nebo třemi plochými kolíky. Někde se můžete setkat i s našimi zásuvkami na dvojici kulatých kolíků. Adaptér raději mějte s sebou.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
 
Velvyslanectví Lima - Embajada de la República Checa
Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima
Telefon: +511/2643381, 2643374
Fax: +511/2641708
Nouzová linka: +511/2643381, 2643374, +51/998736567
E-mail: lima@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.30 - 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 12.00

Honorární konzulát Callao
Av.Javier Prado (Circ. Golf Los Incas) 134, Torre 2, Of.902, Lima 33, Callao
Telefon: +511 743 4630, +511 743 4633
E-mail: callao@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: provincie Callao
Provozní hodiny úřadu: po - pá 9.00 - 18.00
Poznámka: úřední hodiny dle telefonické dohody

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +51
Policie: 105
Hasiči: 116
První pomoc: 115
Červený kříž: 01-266 04 81
Turistická policie: 0800-22221
Clínica Anglo-Americana - pohotovost: (511) 616 8902

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Peru je vcelku bezpečnou zemí, pozor si dejte na kapesní krádeže, využívejte hotelový trezor a hlídejte si svá zavazadla. Po setmění vycházejte s minimální hotovostí. Za nejvhodnější způsob placení se považuje vedle hotovosti používání kreditních nebo debetních karet ovšem s upozorněním, že s narůstající vzdáleností od Limy se snižuje pravděpodobnost výskytu bankomatů. Taktéž je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť v poslední době se množí pokusy kopírování těchto karet. Nezbytnou hotovost se doporučuje rozložit na menší částky a uschovat v různých částech oděvu nebo zavazadel.
Peru se nachází ve vysoce aktivní tektonické oblasti, tudíž je možné se v průběhu pobytu setkat se zemětřesením, či menšími otřesy zemské kůry.

JAZYK
Oficiálním jazykem Peru je Španělština. Anglicky se domluvíte zřídka a to pouze v turistických oblastech.

UPOZORNĚNÍ - VYŠŠÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Některé turistické oblasti Peru se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce – nad 3 tisíce metrů nad mořem. Nadmořská výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, ztíženým dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizací. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit spíše pomaleji, častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce. Z výše uvedených důvodů se také doporučuje připojištění, neboť většina běžných komerčních pojištění platí jen do výšky 3 tis. metrů nad mořem. Jako prostředek proti nevolnosti způsobené nadmořskou výškou nabízejí hotely v Cuscu běžně kokový čaj nebo lístky koky, jejichž žvýkání není v Peru trestné.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Voda z vodovodu není pitná, pijte pouze vodu balenou. Dbejte zvýšené opatrnosti při konzumaci nápojů s ledem, ovoce a zeleniny omyté pod tekoucí vodou, masa, vajec a mléčných výrobků.

OSOBNÍ VĚCI
Doporučujeme: Vezměte s sebou kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované, doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz uloženou odděleně.
Plavky, dále klobouk a brýle proti slunci, repelent (je možné zakoupit na místě, bývají účinnější), krém na opalování. Je dobré mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či toaletní papír.
Vezměte s sebou pohodlné boty a letní oblečení, vč. dlouhého rukávu a kalhot pro případ chladnějších večerů ve vnitrozemí.
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…).

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
V Peru platí obvyklá dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, čerstvé ovoce a zeleninu, více než 20 krabiček cigaret a 3 litry alkoholických nápojů. Bezcelně je povolen dovoz následujících předmětů: 2 fotoaparáty, 1 videokamera, 1 radiopřijímač, 1 elektrický spotřebič pro osobní potřebu (holicí strojek, kulma, depilátor atd.), 1 hudební nástroj, 20 ks hudebních CD, 1 videopřehrávač, 1 přehrávač videoher, 1 přenosný počítač, 1 elektronická agenda, 2 HDD, 4 USB paměti, 2 paměti do fotoaparátu, 10 videokazet, 10 video CD, 2 mobilní telefony atd. V případě peněz je možné bez registrace přivézt obnos do výše 10 tisíc USD. Při vstupu do země je vyplňováno celní prohlášení.
Pro dovoz i vývoz zvířat a rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete očkovací průkaz. K vývozu chráněných rostlin a zvířat je nutné mít povolení Ministerstva zemědělství Peru. Toto je třeba vzít v úvahu při nákupu suvenýrů např. motýlů, různých vycpaných zvířat, speciálních kůží atd.
Povinná směna valut či deviz neexistuje. Kromě národní měny sol (PEN) je v zemi běžným platidlem americký dolar (USD), který lze směnit stejně jako např. Euro v bankách či směnárnách. S americkými dolary lze prakticky běžně platit v obchodní síti, nicméně většinou jsou přijímány bankovky menších nominálních hodnot něž 100 USD, zejména kvůli obavám z padělání.
Při odjezdu z Peru je kontrolován především vývoz kulturních předmětů. Nesmí se vyvážet žádné originální artefakty, ať již v podobě keramiky či tkaniny.

DOPORUČENÍ PRO TURISTY - DROZD
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací