Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

POLSKO

PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ A SV. VOJTĚCHA

Kód zájezdu: PL713-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava. Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa Wola - Čenstochova Celý popis


Anotace

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.

Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa Wola - Čenstochova

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru v JAWORU a ŚWIDNICI (UNESCO). Navštívíme metropoli Slezska VRATISLAV, Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a slavná Hala století (UNESCO).

2. den zájezdu
Barokní památky a náměstí v LEŠNU, město spjaté s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, novogotický zámek Kórnik, výzdoba ve španělském stylu, úžasné arboretum a zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska, POZNAŇ, Staré město, Tumský ostrov.

3. den zájezdu
Ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hlavní město HNĚZDNO, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, relikviář sv. Vojtěcha, areál BISKUPIN, zde se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2500 let zpět.

4. den zájezdu
Budeme se věnovat dalšímu z polských zemí, Kujavsku. TORUŇ (UNESCO), rodiště a dům Mikuláše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW.

5. den zájezdu  
Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kiszewskie, pobřeží Baltu a SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé písečné duny, Helská kosa s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.

6. den zájezdu  
Břehy Baltského moře, GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol staletého bohatství hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské katedrály za městem a při ústí Visly shlédneme památník Westerplatte. Odpoledne odjedeme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů MALBORK (UNESCO). Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.

7. den zájezdu
Klášter ŚWIĘTA LIPKA, nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, pozůstatky Hitlerova Vlčího doupěte a zbytek dne u MAZURSKÝCH JEZER, fakult. plavba výletní lodí, možnost koupání.

8. den zájezdu
VARŠAVA, prohlídka, Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.

9. den zájezdu
Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, zde se narodil a žil skladatel Fréderic Chopin, největší muzeum věnované tomuto velikánovi. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter - Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ, nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

Świdnica: kostel míru (8,- zł)
Jawor: kostel míru (10,- zł)
Vratislav: Racławické panorama (22,- zł)
Hala století (10,- zł)
Leszno: muzeum (5,- zł)
Kórnik: zámek (14,- zł)
Poznaň: Národní muzeum (12,- zł)
Katedrála (2,50- zł)
Lednica: Muzeum prvních Piastovců (5,- zł)
Hnězdno: Muzeum počátků státu (9,- zł)
Biskupin: archeologický areál (10,- zł)
Toruň: radnice s muzeem (10,- zł)
Radniční věž (10,- zł)
Muzeum Koperníka (10,- zł)
Wdzydze: Kašubský etnografický park (12,- zł)
Słowińský národní park: vstup (6,- zł)
Řejezd vláčkem (25,- zł)
Gdaňsk: Starý jeřáb (8,- zł)
Ústřední námořní muzeum (12,- zł)
Špýchary (5,- zł)
Malbork: hrad s prohlídkou (37,- zł)
Gierłoż: Hitlerovo vlčí doupě (18,- zł)
Mazury: výlet lodí (40,- zł)
Varšava: Královský zámek (12,- zł)
Národní muzeum (15,- zł)
Palác vědy a kultury terasa (8,- zł)
Łazienkovský palác (15,- zł)
Zámek Wilanów (20,- zł)
Żelazowa Wola: Muzeum Frédérica Chopina (19,- zł)

Kapesné

Do těchto oblastí doporučujeme cca 150 EUR

Zajímavosti

Nástupní místa

12.05. - 20.05. Odjezd J* + Jaroměř, Náchod
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací