Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

POLSKO - PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ

A SVATÉHO VOJTĚCHA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Kód zájezdu: PL713-22 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Poznávací zájezd do Polska, to je pokladnice umění a historie. Navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa… Celý popis


Anotace

Poznávací zájezd do Polska, to je pokladnice umění a historie. Navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.

Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa Wola - Čenstochova

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru v JAWORU a ŚWIDNICI (UNESCO). Navštívíme metropoli Slezska VRATISLAV, Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a slavná Hala století (UNESCO).

2. den zájezdu
Barokní památky a náměstí v LEŠNU, město spjaté s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, novogotický zámek Kórnik, výzdoba ve španělském stylu, úžasné arboretum a zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska, POZNAŇ, Staré město, Tumský ostrov.

3. den zájezdu
Ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hlavní město HNĚZDNO, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, relikviář sv. Vojtěcha, areál BISKUPIN, zde se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2500 let zpět.

4. den zájezdu
Budeme se věnovat dalšímu z polských zemí, Kujavsku. TORUŇ (UNESCO), rodiště a dům Mikuláše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW.

5. den zájezdu  
Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kiszewskie, pobřeží Baltu a SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé písečné duny, Helská kosa s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.

6. den zájezdu  
Břehy Baltského moře, GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol staletého bohatství hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské katedrály za městem a při ústí Visly shlédneme památník Westerplatte. Odpoledne odjedeme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů MALBORK (UNESCO). Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.

7. den zájezdu
Klášter ŚWIĘTA LIPKA, nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, pozůstatky Hitlerova Vlčího doupěte a zbytek dne u MAZURSKÝCH JEZER, fakult. plavba výletní lodí, možnost koupání.

8. den zájezdu
VARŠAVA, prohlídka, Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.

9. den zájezdu
Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, zde se narodil a žil skladatel Fréderic Chopin, největší muzeum věnované tomuto velikánovi. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter - Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ, nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Na co se můžete těšit

Gdaňsk, symbol Hanzy
Vratislav, staré město
oblast Mazurských jezer
sídelní hrad Malbork

Nástupní místa

10.05. - 18.05. Odjezd J* + Jaroměř, Náchod
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
8x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v PLN
Świdnica – kostel míru 12 PLN, skupinové 10 PLN
Jawor – kostel míru 12 PLN
Vratislav – Racławické panorama cca 22 PLN
Vratislav – Hala století 12 PLN (výstava), 20 PLN (výstava + prohlídka sálu Centennial Hall)
Leszno – muzeum 9 PLN
Kórnik zámek 17 PLN
Poznaň – Národní muzeum 15 PLN
Poznaň – Katedrála cca 3 PLN
Lednica – Muzeum prvních Piastovců 12 PLN
Hnězdno – Muzeum počátků státu 14 PLN, skupinové od 10 os. 12 PLN
Biskupin – archeologický areál 17 PLN
Toruň – muzeum perníku 24 PLN, děti a studenti 19 PLN, senioři 65+ 21 PLN
Toruň – dům Mikuláše Koperníka (stálá expozice) 18 PLN, 4D film (20 min) 18 PLN
Toruň – radnice s muzeem 18 PLN, Radniční věž 18 PLN
Wdzydze – Kašubský etnografický park 17 PLN, děti 12 PLN
Slowinský NP – 1-denní vstupné 6 PLN
Slowinský NP – výlet na duny - el. vlak - 15 PLN (5,5 km), 12 PLN (3,5 km) vždy v jednom směru, 30 PLN / 24 PLN zpáteční
Slowinský NP – Vojenské muzeum 14 PLN
Gdaňsk – bazilika Panny Marie - vyhlídková věž 10 PLN
Gdaňsk – Radnice 16 PLN
Gdaňsk – Muzeum jantaru 16 PLN
Gdaňsk – Zelená brána cca 15 PLN
hrad Malbork 40 PLN, venkovní prostory a zahrady 20 PLN
Ketrzyn – ruiny Vlčího doupěte 20 PLN
Mazury – výlet lodí cca 40 PLN
Varšava – Národní muzeum 20 PLN
Varšava – zámek 30 PLN
Varšava – Muzeum M. Curie 9 PLN
Varšava – Židovské muzeum 30 PLN
Varšava – Muzeum Mickiewicze 6 PLN
Varšava – Palác vědy a kultury terasa 20 PLN
Varšava – Łazienkovský palác 40 PLN
Varšava – Zámek Wilanów prohlídka 25 PLN, zahrady 7 PLN
Varšava – MHD lístek na 20min 3,40 PLN, 40min 4,60 PLN, 60min 6,40 PLN; 1-denní jízdenka pro zónu 1 15 PLN
Żelazowa Wola – Muzeum Frédérica Chopina 17 PLN
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 600 PLN dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/prevodnik-men/PLN-CZK/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Polsku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky je s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Varšava - Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warsaw
Telefon: +48/225251-850,890, OEÚ +48/225251-857,856, hospodář +48/225251-864, přidělenec obrany +48/225251-872,873
Fax: +48/225251898, KO +48/226217234, OEÚ +48/225251877, přidělenec obrany +48/226255370
Nouzová linka: +48/608298988 - v mimopracovní době pouze pro případy nouze českých občanů na území Polska
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00

Konzulární oddělení velvyslanectví Varšava
Al. Róz 12, 00 556 Varšava, Polsko, 00-556 Warsaw
Telefon: +48/225251850, +48/225251890, služba po pracovní době : +48/608298988
Fax KO: +48/226217234
Nouzová linka: +48/608298988
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Konzulární působnost: pro celou Polskou republiku
Provozní hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +48
112 bezplatná tísňová linka (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky)
997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná)
998 hasiči
999 zdravotnická záchranná služba
986 obecní (městská) policie

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Osoby přijíždějící do Polska z jiného členského státu mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství (v souladu se zněním čl. 34 polského zákona o spotřební dani). Jedná se například o maximálně:

800 kusů cigaret
400 kusů malých doutníků (do 3 g jeden)
200 kusů doutníků
1kg tabáku
10 litrů destilátu
20 litrů vermutu
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva

Osoby, které nedovršily 17 let věku nemohou převážet alkohol a tabákové výrobky. Zaniká možnost žádat o vrácení VAT (DPH) na zboží zakoupené v Polsku. Více informací najdete na webové stránce: https://granica.gov.pl/faq.php

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací