Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RAKOUSKO - ŠTÝRSKO

RYCHLOVLAKEM RAILJET

POZNÁVACÍ ZÁJEZD VLAKEM DO ŠTÝRSKA 

Kód zájezdu: A662-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Doprava vlakem

Komfortním rychlovlakem na poznávací zájezd do Štýrska, "Zeleného srdce Rakouska", nejoblíbenějšího prázdninového regionu Rakušanů, který se pyšní neobvyklou rozmanitostí krajiny. Na řece Mur navštívíme Graz (Štýrský Hradec), lehkou turistiku si užijeme v Medvědí soutěsce, projedeme se po legendární trati Feistritztalbahn a budeme obdivovat honosný zámek Eggenberg. Graz – Peggau - Lurgrotte – Stübing - zámek Eggenberg – Weiz – Feistritztalbahn - Birkfeld Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
A662-21-2 od: 09.09.2021
do: 12.09.2021
zobrazit 3 8 990 Kč Odjeto
KódA662-21-2
Termínod: 09.09.2021 do: 12.09.2021
Nástupní místa Praha, Brno, Pardubice, Česká Třebová
Počet nocí3
Dospělá osoba - snídaně8 990 Kč
Odjeto

Anotace

Komfortním rychlovlakem na poznávací zájezd do Štýrska, "Zeleného srdce Rakouska", nejoblíbenějšího prázdninového regionu Rakušanů, který se pyšní neobvyklou rozmanitostí krajiny. Na řece Mur navštívíme Graz (Štýrský Hradec), lehkou turistiku si užijeme v Medvědí soutěsce, projedeme se po legendární trati Feistritztalbahn a budeme obdivovat honosný zámek Eggenberg.

Graz – Peggau - Lurgrotte – Stübing - zámek Eggenberg – Weiz – Feistritztalbahn - Birkfeld

Program zájezdu

1. den zájezdu
Komfortním rychlovlakem RAILJET z Prahy v 6:47 hod. přes Pardubice, Českou Třebovou, Brno do metropole Štýrska – GRAZ (Štýrský Hradec). Během jízdy přes Rakousko impozantní vyhlídky, alpská údolí a soutěsky, nejstarší horská železnice světa s tunely a viadukty SEMMERING (UNESCO), technický div světa před 150 lety. Odpoledne GRAZ, ubytování a prohlídka Starého města (UNESCO) na řece Mur, renesanční nádvoří, Dóm, zvonkohra, palác s nádherným gotickým schodištěm, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky s městskými domy i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí.

2. den zájezdu 
Fakultativní výlet vlakem za turistikou do obce MIXNITZ, turistika v MEDVĚDÍ SOUTĚSCE „Bärenschützklamm“, (od 1978 chráněná přírodní památka), vodopády, dřevěné mosty, žebříky, pěnící voda, ev. procházky do okolí a občerstvení v tradiční horské chatě (místní kuchyně) s možnosti výstupu na horu Hochlantsch, variantně při nepřízni počasí regionálním vlakem do STÜBINGU, návštěva největšího rakouského skanzenu s ukázkami zdejších řemesel a dále návrat do GRAZU (individuálně návštěva galerií a muzeí, dům umění Kunsthaus, umělý ostrov na řece Mur, Murinsel).

3. den zájezdu 
Regionálním vlakem do štýrského města WEIZ s bohatou historií a barokním centrem města. Nostalgická jízda parním vláčkem, malebné štýrské scenérie po trati FEISTRITZTALBAHN kouzelnou lesní krajinou do městečka BIRKFELD, případně pro zájemce celodenní pobyt v Grazu, návštěva muzeí a galerií, fakult. společná večeře v typické restauraci.

4. den zájezdu
Z Grazu tramvají k honosnému zámku EGGENBERG, prohlídka sídla rodu Eggenbergů, barokní interiéry, velká růžová zahrada. Návrat na nádraží Graz Hbf, odjezd vlakem z Grazu do ČR s možným výstupem v Brně nebo Pardubicích a večer návrat na vlakové nádraží Praha.

Poznámka: CK si vyhrazuje právo negarantovat provozní spolehlivost železničního dopravce. Během roku může dojít k úpravám jízdních řádů, v takovém případě CK zajistí náhradní program.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

10.06. - 13.06. nástupní stanice Praha, Pardubice, Česká Třebová, Brno
09.09. - 12.09. nástupní stanice Praha, Pardubice, Česká Třebová, Brno

Doprava

Doprava je zajištěna vlakem do Grazu a zpět (Railjet Economy).

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018) – ceny v EUR (€)
GRAZ:
galerie moderního umění (Kunsthaus) 9,5 €, vstup do zbrojnice 9,5 €, výjezd výtahem 1,7 € nebo lanovkou 2,50 €
Skanzen Stübing: 11,5 €
Medvědí soutěska: vstupné 3,5 €
zámek Eggenberg: provázená prohlídka 13 €, vstup pouze do zahrad 2 €
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rakousku je, jako v České republice 230 V. Není potřeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Vídeň - Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Telefon: +431 89958 0, 89958 111
Fax PO: +431 8941 200, KO +431 8995 8159
Nouzová linka: +43 676 84964 615
E-mail: vienna@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30 hod
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 11.00 hod

Honorární konzulát Graz - Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
Gaslaternenweg 4, 8041 Graz
Telefon: +43 505011 200
Fax: +43 505011 202
E-mail: graz@honorary.mzv.cz cz.konsulat@pewag.com klagenfurt@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: spolková země Štýrsko, spolková země Korutany
Provozní hodiny úřadu v Grazu : úterý 09.00-11.00, středa 09.00-11.00, čtvrtek 13.00-15.00
v Klagenfurtu: každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci 09.00 - 11.00
Poznámka: Adresa v Klagenfurtu: Matallwaren Beteiligungsgesellschaft mbH, Schleppe Platz 8, 9020 Kalgenfurt

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +43
Centrální tísňové volání - 112
Záchranná služba – 141 nebo 144
Policie - 133
Požárníci - 122
Poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) - 120 nebo 123

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


Ohlasy klientů

08. 06. 2019
Dobrý den,
Vážení, ve dnech 30.5.-2.6.2019 jsem se účastnil zájezdu ŠTÝRSKO, RYCHLOVLAKEM RAILJET - Medvědí soutězka. Musím pochválit průvodcovské služby, ochotu a iniciativu průvodce pana Lukáše Zedníčka. I přes různorodé zájmy účastníků dokázal ukormidlovat všechny situace. V závěru zájezdu se mi pak udělalo špatně, nastal nějaký výpadek v mysli a on dokázal pomoci a dovést věci do zdárného návratu.
Tímto mu velice děkuji a cestovce přeji více více takových skvělých průvodců.
Zdraví Radomír Š.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací