Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŘECKO - KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI

S VÝLETY NA MYKONOS, DÉLOS, NAXOS

BÍLÁ ARCHITEKTURA, DOMNĚLÁ ATLANTIDA, ANTICKÁ VELKOMĚSTA

Kód zájezdu: GR454-21 Počet nocí: 10 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Letecky
Cena od 28 490 Kč 29 990 Kč

Náš tip

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů, označované za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrova Santorini s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem nebo největší Naxos… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
GR454-21-1 od: 11.09.2021
do: 21.09.2021
zobrazit 10 29 990 Kč
28 490 Kč
Rezervovat místa
KódGR454-21-1
Termínod: 11.09.2021 do: 21.09.2021
Nástupní místa Praha/Vídeň
Počet nocí10
Dospělá osoba - snídaně28 490 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů, označované za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrova Santorini s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem nebo největší Naxos.

Zájezd provází Vlasta Necudová, garance skupiny max. 20 osob

Mykonos - Délos - Paros - Naxos - Antiparos - Santorini

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle let. řádu odlet s průvodcem na OSTROV MYKONOS, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2. den zájezdu
Pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3. den zájezdu
Přeplujeme na OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.

4. den zájezdu
Pobyt u moře. Variantně výlet místním busem po ostrově PAROS, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.

5. den zájezdu
Pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

6. den zájezdu
Pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.
 
7. den zájezdu
Pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.

8. den zájezdu
Po snídani přeplujeme lodí na OSTROV SANTORINI. Transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9. den zájezdu
Pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.

10. den zájezdu
Pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY. Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS.

11. den zájezdu
Dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do místa nástupu L2),
 • let. taxy a poplatky,
 • transfery z/na letiště,
 • lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros,
 • 10x ubytování v hotelech*** se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu),
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu (platí se na místě), 
 • fakult. služby, výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk.pokoj 5900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 690 Kč

Nástupní místa

11.09. – 21.09. odjezd L2
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Santorini okružní výlet 20-40 € (podle počtu účastníků)
Vykopávky v Akrotiri – vstup + 2 muzea 12 €
Muzeum v Parikii 2 €
Plavba po Kaldeře s Vulkánem 20 €
Vstup Vulkáno 2,5 €
Výlet na ostrůvek Antiparos místní dopravou 17 €
Vstup do krasové jeskyně 5 €
Bus k jeskyni 6 €
výlet na nedaleký ostrov Naxos 22 €
Lanovka Fira 6 €/ jedna cesta
Výlet busem po Parosu 25 €
Výlet na Mykonos a Délos 50 €
Vstup Délos – arch.vykopávky 12 €

Na místní a veřejnou dopravu autobus 50 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy a výlety cca 200 € + místní doprava


Zajímavosti

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací