Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ ŘECKEM

Kód zájezdu: GR625-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Náš tip

Jeden z nejžádanějších okruhů Řeckem s Danou Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu… Celý popis


Anotace

Jeden z nejžádanějších okruhů Řeckem s Danou Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi brzo vyprodán!

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Soluň - Olymp - Meteora - Thermophyly - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - pohoří Tayget - Olympie

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z republiky v dopoledních hodinách směr Maďarsko.

2. den zájezdu 
Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města. Ubytování v Soluni.

3. den zájezdu 
Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

4. den zájezdu 
Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování u Athén.

5. den zájezdu 
Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu 
Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.

7. den zájezdu 
Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

8. den zájezdu
Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.

9. den zájezdu

Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.

10. den zájezdu
Plavba Středozemním mořem, v cca 13.00 hod. vylodění v Itálii. Odjezd domů, předpokládaný příjezd do ČR v časných ranních hodinách následující den.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 7x polopenzi, 
 • výlety dle programu, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytové taxy, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3900 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč, 
 • 4.lůžk. kabina na trajektu 800 Kč/os

Nástupní místa

09.05. - 19.05. odjezd A, B + Bratislava
04.06. - 14.06. odjezd A, B + Bratislava
22.09. - 02.10. odjezd A, B + Bratislava
08.10. - 18.10. odjezd A, B + Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Soluň - Agios Dimítrios zdarma
Soluň - Bílá věž 4 €
Meteora 3 €/1 klášter – navštívíme celkem 3 kláštery
Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s ISIC do 26 let)
Osios Loukas 4 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
archeologické muzeum 6 €
Mystra 12 €
hrad Toron 4 €
Olympia + 2 muzea OH 12 €


Athény – pouze Akropolis 20 €
Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti památek)
Jízdné v Athénách - metro 1,4 €/90 min.

Kapesné

Doporučené kapesné cca160 - 180 EUR.

Zajímavosti


Ohlasy klientů

24. 10. 2019
Dobrý den, v pondělí jsme se vrátili z Vašeho poznávacího zájezdu po Řecku. Bylo to super, moc děkujeme.

Paní průvodkyně (Mgr. Dana Kelblová) byla chodící encyklopedií a dokázala vše skvěle zorganizovat, oba usměvaví řidiči celý zájezd zpříjemnili.

Přejeme Vám do dalších let bezproblémové fungování, skvělé spolupracovníky a spokojené klienty.

Jana J, Havířov
 
 
12. 10. 2019
Dobrý den !

Chtěla jsem poděkovat za krásný zájezd a opravdu pochválit a vyzdvihnout kvality paní průvodkyně Mgr Kelblové !!! Už jsme toho nacestovali dost ,ale takovou průvodkyni jsem ještě nezažila !!! naprosto úžasná !!! Milá, pečující, ochotná, perfektně erudovaná, stále s úsměvem, se stálou péčí o nás všechny.

M.J., Praha
 
 
22. 5. 2019
Dobrý den,

jako účastníci zájezdu v Řecku od 11.5. 2019 vyjadřujeme obdiv nad přístupem paní Mgr. Dany Kelblové k vedení celkového zájezdu a jejímu výkonu během celého zájezdu. Takového průvodce jsme ještě nezažili.

S díky a pozdravem

Marie a Ing. Jan K.
 
 
3. 6. 2018
Dobrý den,

vstřebávám zážitky z nádherného a bezproblémového zájezdu do Řecka(17. - 27.5.2018). Velice obdivuji pí. průvodkyni Danu, její organizační schopnosti, obětavost a před její profesionalitou a odbornými znalostmi se hluboce skláním.

J. Krejcarová

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací