Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RUMUNSKO - DRÁKULOVA TRANSYLVÁNIE

POHODOVÝ TÝDEN V KARPATECH

AKTIVNÍ DOVOLENÁ RUMUNSKO 2023

Kód zájezdu: RO774-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Zájezd s pěší turistikou

Při poznávacím zájezdu navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s "perlou Karpat" Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor. Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
6xsnídani, 5xvečeři
RO774-23-1 od: 05.08.2023
do: 12.08.2023
zobrazit 5 15 690 Kč Odjeto
KódRO774-23-1
Termínod: 05.08.2023 do: 12.08.2023
Nástupní místa Praha, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Bratislava
Počet nocí5
Dospělá osoba - 6xsnídani, 5xvečeři15 690 Kč
Odjeto

Anotace

Při poznávacím zájezdu navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s "perlou Karpat" Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor.

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do horského městečka SINAIA, ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, ubytování v hotelu, dopolední snídaně. Pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, které byly kdysi vládní odpočinkovou rezidencí Nicolase Ceaucesca. Večeře v hotelu.

3. den zájezdu:

Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, možnost pěší túry do údolí IALOMITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), k vysílači (M. Costila) v sedle s výhledem na nejvyšší vrchol Omul (2507 m), pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a lanovkou do Busteni. Návrat na hotel, večeře.

4. den zájezdu:
Celodenní výlet do bělostného vápencového pohoří PIATRA CRAIULUI, turistika z vesničky Zarnesti do sedla CRAPATURII (1640 m), přes CABANA CURMATURA a soutěsku PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat na ubytování, večeře.

5. den zájezdu:
Celodenní výlet, návštěva jednoho z pohádkových Drákulových hradů BRAN, kde údajně sídlil sám Dracula, pokračujeme do města BRAŠOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem. Večeře.

6. den zájezdu:
Krásná turistika v „perle Karpat“ SINAIE, která ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA, poté lanovkou do Busteni. Večeře.

7. den zájezdu:
Po snídani odjedeme z Busteni do starobylého města SIGHISOARA, rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlídka starého města, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do republiky.

8. den zájezdu:
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Zajímavosti

Doporučujeme

perlu Karpat – Bucegijské hory
výjezd lanovkou na Babele
vápencové pohoří Piatra Craiului
pohádkové hrady hraběte Dráculy

Nástupní místa

05.08. - 12.08 Odjezd G + Jihlava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně, 5x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek a na případný nákup suvenýrů. Částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je přibližně 500 RON (není podmínkou všechny objekty navštívit) + pár drobných EUR a HUF (4x 0,5 EUR, 2x 100 HUF) na WC při průjezdu Slovenskem a Maďarskem. Tuto částku si, prosím, vezměte v bankovkách nižší nominální hodnoty. Jednotlivé vstupy se pohybují okolo 20 – 50 RON. Pro nečekané případy doporučujeme mít s sebou ještě finanční rezervu dle vlastní úvahy. Lze uplatňovat také studentské slevy (pro tyto případy si, prosím, vezměte jakýkoliv doklad o studiu s sebou). Ve větších městech jsou bankomaty přijímající běžné karty (Visa, Eurocard, American Express). Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
- Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Vzhledem k tomu, že rumunská měna rumunský nový lei (RON) není na českém trhu běžně směnitelnou měnou, banky ani směnárny nezaručují, že bude možné na libovolné pobočce provést výměnu rumunského nového lei ve formě valut. Doporučujeme se už předem na zájezd připravovat a o možnosti výměny rumunského nového lei se informujte telefonicky či emailem, viz kontakty směnáren a bank: http://www.kurzy.cz/banky/

MĚNA A KURZ
Rumunský lei (značení RON nebo Lei), 1 RON = cca 5,1 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/RON-rumunsky-novy-lei/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rumunsku je 230 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bukurešť - Ambasada Republicii Cehe
Str. Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
Telefon: +40 213 039 230, 238, sekretariát- 281, KO- 253, 285, OEÚ- 293, 243
Fax: +40 213 122 539, OEÚ- +40 213 138 980
Nouzová linka: +40 744 564 676
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
Úřední hodiny pro veřejnost (konzulární a vízový úsek): pondělí, středa, čtvrtek 08.30 - 11.30

Honorární generální konzulát Temešvár
Remus 7A, apt. 2-3, 300194 Timişoara
Telefon: +40 356 179 038, v případě nouze v nočních hodinách : +40 726 121 219
Fax: +40 356 179 039
E-mail: timisoara@honorary.mzv.cz stefan.motec@avocatmotec.ro
Konzulární působnost: pro župy Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Arad and Bihor
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14:00 - 16:00
Poznámka: Po dohodě se ZÚ Bukurešť a v ojedinělých případech může generální honorární konzul poskytovat pomoc i v jiných župách na západě země.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +40
Jednotná nouzová linka 112 (policie, hasiči, záchranná služba)
Pohotovost - Bukurešť 021962 (021 je předvolba pro Bukurešť, v případě volání z českého mobilního telefonu je nutné volat 0042021962) - Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8
TAXI 9531, 9461, 9888, 9444 (s předvolbou 021, případně 0042021, viz výše)
Informace - 118932

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Od vstupu Rumunska do EU platí v této oblasti předpisy EU. Bližší informace jsou v angličtině na webových stranách celní správy www.customs.ro.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací