Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RUSKO - JEZERO BAJKAL, TUNKINSKY NP

OSTROV OLCHON - SÍDLO DUCHŮ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SIBIŘ, BAJKAL, BURJATSKO 2022

Kód zájezdu: RUS524-22 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené

Sibiř a jezero Bajkal, tyto pojmy zná snad každý, jsou však pro nás tak nepředstavitelné, jako například vesmír. Nekonečné lesní pláně jen minimálně zasažené civilizací, jezero s rozlohou bezmála poloviny území naší republiky, hloubkou 1642 m a vodou čistou tak, že ani není vhodná pro lidský organismus. Pokud se rozhodneme tohle tajemno prolomit, na vlastní oči se přesvědčíme, jak moc jsou tyto oblasti s námi spojeny, ať již působením Československých legií nebo postavou spisovatele Jaroslava… Celý popis


Anotace

Sibiř a jezero Bajkal, tyto pojmy zná snad každý, jsou však pro nás tak nepředstavitelné, jako například vesmír. Nekonečné lesní pláně jen minimálně zasažené civilizací, jezero s rozlohou bezmála poloviny území naší republiky, hloubkou 1642 m a vodou čistou tak, že ani není vhodná pro lidský organismus. Pokud se rozhodneme tohle tajemno prolomit, na vlastní oči se přesvědčíme, jak moc jsou tyto oblasti s námi spojeny, ať již působením Československých legií nebo postavou spisovatele Jaroslava Haška.


Poznávací zájezd do Ruska - jezero Bajkal, Tunkinsky NP a poloostrov Olchon provází Roman Halama, garance skupiny max. 12 osob.

Moskva – Irkutsk – jezero Bajkal – skanzen Talcy – Listvjanka – Krugobajkalská železnice – Kultuk – Tunkinsky NP – Aršan – Badary - Zlatá Horda - ostrov Olchon - Chužir – Mys Burchan/Šamanská skála

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s českým průvodcem do Moskvy a následný let do města IRKUTSK. Večer transfer do hotelu, ubytování, případná večeře.

2. den zájezdu
Po snídani odjezd autobusem k jezeru BAJKAL (UNESCO). Cestou prohlídka pozoruhodného skanzenu Talcy – tradiční obydlí a zvyky původních sibiřských kmenů. Ubytování v hotelu v městečku LISTVJANKA na břehu jezera, nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, zajímavé muzeum Bajkalu.

3. den zájezdu
Celodenní výlet po západním břehu Bajkalu historickou KRUGOBAJKALSKOU ŽELEZNICÍ, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami, focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Součástí vyhlídkové jízdy je oběd v restauraci během zastávky. Večer ubytování v hotelu v osadě KULTUK, v nejzápadnějším cípu ostrova.

4. den zájezdu
Cesta autobusem do míst, kde se setkává tajga se stepí. Divoké přírodní scenérie, hory vysoké přes 3000 m, hluboká ledovcová údolí, horké prameny a vodopády, to je TUNKINSKY NP rozkládající se v Burjatské republice. Návštěva radio-astrofyzikální observatoře BADARY, jednoho z pracovišť Ruské akademie věd. Proti proudu řeky Irkut přijedeme do lázeňského městečka ARŠAN na úpatí pohoří SAJAN, ubytování v hotelu. Procházka ke klášteru Aršanský Dacan a následně pak kaňonem řeky Kyngarga s nespočtem kouzelných tůní a vodopádů.

5. den zájezdu
Rozloučení s NP Tunkinsky  a odjezd autobusem do města IRKUTSK, města uprostřed Sibiře na soutoku řek Angary a Irkut. Prohlídka města nás zavede do historického centra, kde najdeme staré předrevoluční kupecké domy a kavárny, z období carského Ruska pak panská sídla vysídlených děkabristů, živoucí skanzen původních dřevěných domů nebo unikátní příklad sibiřského baroka chrám Zjevení. Ubytování v hotelu.

6. den zájezdu 
Plavba rychlou lodí „Kometa“ z Irkutska po řece Angara a následně po jezeře BAJKAL na ostrov OLCHON. Odpoledne ubytování v hotelu ve správním centru ostrova CHUŽIR. Procházka ke svatyni všech náboženství, ŠAMANSKÁ SKÁLA na MYSU BURCHAN, kde podle legend dlí vládce ostrova Chan-Choto Babaj. Muzeum N. M. Revjakina zajímavá exkurze historií ostrova od Mongolů, Burjatů, až po neblaze proslulé stalinské gulagy.

7. den zájezdu
Celodenní výlet po ostrově nás zavede až k severnímu MYSU KHOBOY. Součástí výletu je i piknik ve volné přírodě. Při pohledu na nedozírné vodní pláně Bajkalu pochopíme, proč je jezero přezdíváno mořem. Ostrov OLCHON je pozoruhodnou kombinací tajgy, stepi i malé pouště. Mimo vlastní malé jezero tu najdeme strmé skalní útesy čnící až 800 m nad vodní hladinu. Večer návrat na nocleh do Chužiru. Možnost ochutnat vyhlášeného omula, rybu, kterou nenajdeme jinde na světě.

8. den zájezdu  
Po snídani cesta legendárním UAZem k trajektu přes úžinu Maloe More a následně pak autobusem zpět do Irkutska. Cestou zastávka a oběd v etnografickém parku ZLATÁ HORDA s ukázkami rituálů, tanců a písní původních Burjatů, pro něž je šamanismus stále ještě tradičním náboženstvím. V podvečer IRKUTSK, projdeme se po kouzelné promenádě podél řeky Angary, připomeneme si místa spojená se zdejším „osvětovým“ působením spisovatele Jaroslava Haška a samozřejmě neopomeneme navštívit vyhlášený trh s dary okolních řek a jezer.
 
9. den zájezdu 
Odlet z Irkutska přes Moskvu zpět do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Vstupní vízum

  • o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni

Ubytování

  • Poznámka: 3lůžk. pokoj bývá většinou formou 2lůžkového pokoje s přistýlkou

Nástupní místa


Doprava

letecky na trase Praha – Moskva – Irkutsk – Moskva – Praha vč. letištních transferů, po destinaci se budeme pohybovat místní dopravou, lodí a vlakem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
8x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH VSTUPŮ z r.2021 - ceny v RUB
Talcy - skanzen 300 RUB pro skupinu s průvodcem, 250 RUB individuální vstupné
Listvjanka - Bajkalské muzeum 300-500 RUB dle expozice, arboretum 60 RUB
Vstupné do NP Tunkinsky 100 RUB, děti do 12 let zdarma, senioři 50 RUB
Vstupné do observatoře Badary - v ceně zájezdu
Irkutsk - muzeum děkabristů 200 RUB
Ostrov Olchon - muzeum N. M. Revjakina 15 RUB
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 3000 RUB dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Ruský rubl (značení RUB)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/RUB-rusky-rubl/
Směnný kurz rublu je značně kolísavý. U nás možno RUB vyměnit ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již před odjezdem v ČR.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Při cestě do Ruské federace musí mít cestující cestovní pas opatřený platným turistickým vízem. Vízum si můžete sjednat sami, případně přes CK. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Irkutsk je v časovém pásmu GTM +8, v době letního času je zde proto o 6 hodin více než v České republice. V době zimního času o 7 hodin více než ČR.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rusku je, jako v České republice 220 V / 50 Hz. Zástrčky jsou stejné jako v České republice. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

PITNÁ VODA V RUSKU
V Rusku není voda z kohoutku bez předešlého převaření vhodná k pití. V některých hotelích jsou k dispozici na chodbách nádoby s pitnou vodou. Doporučujeme proto pít pouze balenou vodu.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Moskva - Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moscow
Telefon operátor/recepce: +7 495 2760 703 (prac.dny 07:00-19:00, víkendy 09:00-17:00), hlasový strom ZÚ: +7 495 2760 701
Nouzová linka mobil: +7 916 353 2601
E-mail: moscow@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: consulate_moscow@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu:
úřední hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 17.00

Generální konzulát Sankt Peterburg - Generaľnoje konsuľstvo Češskoj Respubliki
Tverskaja 5, 191 015 Sankt Peterburg
Telefon: +7812/2710459, 2714612, KO-2716101 (záznamník)
Fax: +7812/2714615
Nouzová linka: +7 921 902 6118
E-mail: petersburg@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: ko.petersburg@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.30. - 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost KO: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00, pondělí - čtvrtek 13.30 - 16.00
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +7
Hasiči: 101
Policie:102
Záchranná služba a první pomoc: 103
Univerzální pohotovostní číslo: 112
V případě nouze občana ČR v RF se volá telefon 007 916 353 26 01, kde se občan dozví, jak má postupovat.
Pozn.: Při volání z území RF se místo mezinárodního kódu RF "007" volí číslice "8".
Při volání z pevné linky do zahraničí se volí číslice "8" a po 4 vteřinách číslo "10" a dále se vytáčí kód země (pro ČR 420), kód města a číslo volaného účastníka.

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace. Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat, a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Z Ruska je možno vyvážet bez proclení 2 krabičky cigaret, 1 l vína a 1/7 destilátu na osobu. Vyvážené množství tohoto sortimentu je často namátkově kontrolováno.
Celní předpisy jsou obsáhlé, prosím přečtěte si jejich přesné znění ještě před odjezdem na https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/cestovani/duty.html

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací