Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

RUSKO - MOSKVA A "ZLATÝ PRSTEN" RUSKA

PAMÁTKY A HISTORIE VELKÉ RUSI

Kód zájezdu: RUS523-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Sleva 55+

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Pocítíme osobitou atmosféru, kterou město skýtá svým obyvatelům. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi, jak líčí hrdinský epos z 12. stol. Slovo o pluku Igorově, nalezený ve městě Jaroslavl. Budeme fascinováni památkami, které nám tuto dobu přiblíží. Zájezdy… Celý popis


Anotace

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Pocítíme osobitou atmosféru, kterou město skýtá svým obyvatelům. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi, jak líčí hrdinský epos z 12. stol. Slovo o pluku Igorově, nalezený ve městě Jaroslavl. Budeme fascinováni památkami, které nám tuto dobu přiblíží.

Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění

Moskva – Sergijev Posad – Rostov Veliký – Jaroslavl – Suzdal – Vladimir

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s českým průvodcem. Přílet do MOSKVY, transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka městem.

2. den zájezdu
MOSKVA
, dopoledne návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními klenoty Romanovců, obřími drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa. Odpoledne okružní jízda městem – Rudé náměstí, Kreml, Park vítězství s Muzeem Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Arbat. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu
Pokračujeme v prohlídce MOSKVY. Unikátní skanzen ruské architektury Kolomenskoje najdeme na návrší nad řekou Moskvou. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je moskevské metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic je přímo podzemními paláci s impozantním interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou barokní zvonici a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…). Volitelně návštěva Treťjakovské gelerie od roku 1856 sbírky nejslavnějších ruských umělců, jako Brullov, Kiprensky, Ajvazovskij nebo Repin, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění, shromažďujícího naopak poklady světového umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad z trojských nálezů H. Schliemanna. Večer návrat na nocleh.

4. den zájezdu
Odjezd na sever Moskvy. Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD, je nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představující ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska. Úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ, na břehu jezera Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme především na soubor staveb Rostovského kremlu se sousední zvonici s 15 zvony a klášter Sv. Jakuba. Rostov nám mohou doma připomínat suvenýry z vyhlášené černé leštěné keramiky nebo umělecké miniatury z Rostovského smaltu. Večer ubytování v hotelu ve městě JAROSLAVL.

5. den zájezdu
JAROSLAVL (UNESCO), město ve znamení medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Odpoledne město SUZDAL. Pitoreskní zelené lány s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých klášterů a Kremlu. V 18. stol. Suzdal platil za významné duchovní centrum Ruska. Díky tomu tu dnes můžeme obdivovat rozmanitost ruské kostelní architektury. Uvidíme Kreml, Chrám Narození Panny Marie a zajímavé Muzeum dřevěné architektury. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR.

6. den zájezdu 
Město VLADIMIR (UNESCO) bylo od 12. stol. sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví. Z jeho památek nás především upoutá Uspenskij klášter s dochovanými freskami z 12. století a Zlatá vrata, součást Vladimirské pevnosti. Odpoledne odjezd, ubytování v hotelu v Moskvě.

7. den zájezdu
Ráno transfer na letiště, dopoledne přílet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Vstupní vízum

Na vyřízení ruského víza je třeba (vyřizuje CK):
  • Cestovní pas (+ kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvou-stránkou určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza 
  • Vízový formulář vyplněný na webových stránkách Ruského vízového centra vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem 
  • Barevnou fotografii (nikoli vytištěnou nebo okopírovanou z tiskárny) o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) 

Orientační ceny vstupného

Moskva – chrám V. Blaženého 1000 RUB
Moskva – Treťjakovská gelerie 500 RUB
Moskva – Puškinova muzea 300 RUB
Moskva – Kolomenskoje vstup do parku zdarma, vstup do muzea 400 RUB
Moskva – Novoděvičí klášter – hřbitov 300 RUB
Sergijev Posad – Trojickosergijevský klášter – vstup zahrnut v ceně zájezdu
Rostov Veliký – Kreml – vstup zahrnut v ceně zájezdu
Jaroslavl – bazilika Proměnění Páně – vstup zahrnut v ceně zájezdu
Suzdal – Muzeum dřevěné architektury – vstup zahrnut v ceně zájezdu
Suzdal – Kreml, klášter a katedrála – vstup zahrnut v ceně zájezdu
Vladimir – Uspenská a Dmitrijevská katedrála – vstup zahrnut v ceně zájezdu
Vladimir – Zlatá vrata – vstup zahrnut v ceně zájezdu

Přestože jsou výše uvedené vstupy zahrnuty v ceně zájezdu, může se stát, že na místě bude požadován poplatek za místního průvodce s licencí ve výši cca 5 €/300 RUB/os. V opačném případě by vás náš průvodce informoval před vstupem a objekt byste si procházeli individuálně. Přesné informace obdržíte od průvodce dle situace.

Kapesné

Základní ruskou měnou je 1 rubl (RUB). Směnný kurs rublu je poslední dobou značně kolísavý s klesající tendencí. Orientačně kurs je cca 1 €/60 RUB, 1 USD/54 RUB. Zjednodušeně řečeno, částka v rublech je cca ½ částky v Kč. V ČR je možno RUB vyměnit ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již předem v ČR.

Zajímavosti


Moskevský Kreml - návštěva areálu Kremlu, Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond - vedle "tradiční" návštěvy moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. - 17. století, máme možnost navštívit také "Zbrojnici" moskevského Kremlu, kde jsou vedle sbírek zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické trůny a nejstarší korunovační klenoty ("Monomachova čapka"), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných nádob i známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který byl dříve určen pouze pro významné státní návštěvy, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v přírodní podobě také práce klenotníků 18. - 20. století, mj. korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni další ruští panovníci. Cena 2100 Kč/os. zahrnuje návštěvu všech 3 expozic, vč. povinných sluchátek. (objednávka nutná předem v CK)

Nástupní místa

26.08. - 31.08. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací