Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

SEVERNÍ ITÁLIE A UMBRIE

SAN MARINO, LORETO A MOŘE

SLAVNÁ MĚSTA, PAMÁTKY UNESCO A KOUPÁNÍ

Kód zájezdu: IT593-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel****

Autokarem
Cena na vyžádání

Bonus za včasné přihlášení

Zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie. Formou výletů navštívíme skvosty severní Itálie - renesanční paláce, historická města. V Umbrii najdeme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino, Loreto, poloostrov Conero. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a ubytováni budeme po 7 nocí v příjemném a osvědčeném hotelu**** u moře. Zájezd provází Mgr. Dana KelblováLago di Garda -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IT593-19-1 od: 28.06.2019
do: 07.07.2019
zobrazit 7 13 890 Kč Odjeto
IT593-19-2 od: 13.09.2019
do: 22.09.2019
zobrazit 7 13 390 Kč Odjeto
KódIT593-19-1
Termínod: 28.06.2019 do: 07.07.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí7
dospělá osoba - snídaně13 890 Kč
Odjeto
KódIT593-19-2
Termínod: 13.09.2019 do: 22.09.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí7
dospělá osoba - snídaně13 390 Kč
Odjeto

Zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie. Formou výletů navštívíme skvosty severní Itálie - renesanční paláce, historická města. V Umbrii najdeme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino, Loreto, poloostrov Conero. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a ubytováni budeme po 7 nocí v příjemném a osvědčeném hotelu**** u moře.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Lago di Garda - Sirmione - Verona – Perugia – Assisi - Rimini - Urbino - Bologna - Ferrara - Ravenna - San Marino - Ancona – Loreto – poloostrov Conero – Benátky


1. den zájezdu
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu 
Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka městečka SIRMIONE, střeženého hradem a spoustou římských zřícenin. Následuje VERONA (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska.

3. den zájezdu
Navštívíme metropoli Umbrie městečko PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Návrat na hotel.

4. den zájezdu
Dopoledne známé letovisko RIMINI, prohlídka historického centra města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour, obchůdky, nákupy. Odpoledne klenot renesanční architektury URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela,

5. den zájezdu
Pobyt u moře nebo fakult. výlet do ital. kulinářského města BOLOGNA, středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Návrat na ubytování v podvečerních hodinách.

6. den zájezdu
Celodenní výlet do RAVENNY (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené raně křesťanskými církevními mozaikami a pokračujeme do středověkého SAN MARINO plného památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování.

7. den zájezdu
ANCONA
, elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižováním, fontána Calamo, nábřeží, Trajánův oblouk aj. LORETO, po Římu nejvýznamnější a nejnavštěvovanější poutní místo Itálie, gotická bazilika Santa della Casa se Svatou chýší. Pokračujeme na POLOOSTROV CONERO: krásné pobřežní scenérie, strmé útesy, SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.

8. den zájezdu
Pobyt u moře nebo individuálně místní dopravou do městečka GABICCE MARE.

9. den zájezdu
Slavné BENÁTKY (UNESCO) a ještě slavnější kanály. Do města připlujeme lodí, náměstí sv. Marka (Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale – skvost gotické architektury, romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely, most Ponte di Rialto – jedinečné výhledy na Canal Grande. Výlet vodním autobusem “vaporetti“ na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů MURANO. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • 7x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. výlety
 • lodičky v Benátkách
 • pobytovou taxu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4990 Kč
 • 7x večeře 1500 Kč
 • fakultativní výlety: 5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 Kč (min. 25 účastníků)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Nástupní místa

28.06. - 07.07. odjezd A, B, L + České Budějovice
13.09. - 22.09. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31. 1. 2019

Ubytování

 • oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim. a výhledem na mořskou stranu. 
 • Hotel se nachází pouhých několik kroků od privátní pláže. Hotelovým hostům je k dispozici bazén, tenisové kurty, minigolf, solárium a plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj). Snídaně formou bufetu, večeře 4chodové servírované menu. 

Orientační ceny vstupného

Sirmione - hrad 4 €
Sirmione - lodička, okruh 30 min. 5 €
Verona - Dům Julie 4,5 € (skupinová cena)
Verona - Torre dei Lamberti - výtahem 4,5 € (skupinová cena)
Verona - Aréna 7,5 € (skupinová cena)
Ferrara - dóm 5 €
Ferrara - Castello Estense 8 €
Ravenna - sdružené vstupné 9,5 €
Bologna - Věž Asinelli 5 €
Bologna - kostely zdarma
Urbino - Vévodský palác 8 €
Urbino - dům Raffaela 3,50 €
San Marino - hrad 4,50 €
Benátky - Bazilika sv. Marka 0 €
Benátky - zvonice 8 €
Benátky - projížďka lodí včetně ostrova Murano 17 €
Benátky - 45 min. jízda na gondole 120 €/6 osob
Benátky - pokladnice 4 €
Benátky - Dóžecí palác 17 €
Benátky - Zvonice 8 €
Benátky - hydrobus, kanál Grande 7,50 €
Benátky - 12-ti hodinová jízdenka hydrobusy 23 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 110 €

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací