Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

SKOTSKO - PŘÍRODNÍ KRÁSY

BOTANICKÉ ZAHRADY, HISTORICKÁ MĚSTA

A NÁVŠTĚVA ZAHRAD KEW V LONDÝNĚ

Kód zájezdu: GB559-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Autokarem
Cena na vyžádání

Oblíbené Náš tip

Zájezd pro milovníky botaniky a nejenom pro ně, poznáme přírodní rozmanitost Skotska a flóru z celého světa. Navštívíme jedinečné botanické zahrady v kombinaci úžasné skotské krajiny. Čeká nás Královská botanická zahrada v Edinburghu, národní Arboretum Aedkinglas s nevyššími a nejstaršími stromy Británie, botanické zahrady Crarae a v Inverewe, národní parky, tajuplná jezera a kouzelná skotská vysočina. Cestu tam si obohatíme o návštěvu květinové burzy v Aalsmeru a zpět navštívíme zahrady Kew v… Celý popis


Anotace

Zájezd pro milovníky botaniky a nejenom pro ně, poznáme přírodní rozmanitost Skotska a flóru z celého světa. Navštívíme jedinečné botanické zahrady v kombinaci úžasné skotské krajiny. Čeká nás Královská botanická zahrada v Edinburghu, národní Arboretum Aedkinglas s nevyššími a nejstaršími stromy Británie, botanické zahrady Crarae a v Inverewe, národní parky, tajuplná jezera a kouzelná skotská vysočina. Cestu tam si obohatíme o návštěvu květinové burzy v Aalsmeru a zpět navštívíme zahrady Kew v Londýně.

Zájezd provází Petr Horák

Aalsmeer - Amsterdam – Jedburgh – Edinburgh – Glasgow - Stirling - Pitlochry – Blair Castle - Inverewe - Ullapool – Loch Ness - Drumnadrochit – Fort Augustus – Ben Nevis – Loch Lomond – Luss - Gretna Green – Vercovicium Housesteads - Lake District – Liverpool – Stratford upon Avon – Londýn - Kew

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd večer z Čech přes Německo do Holandska (cca 22:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu:
Brzy ráno navštívíme největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU, seznámíme se s systémem burzy a budeme tiše závidět renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě Nizozemska AMSTERDAMU, projdeme si uličky Starého města, přezdívaného „Benátky severu“ a zastavíme na největším trhu květin u kanálu Singel. Odpoledne se nalodíme na loď směr Newcastle.

3. den zájezdu:
Dopoledne vylodění v Británii a přesun do SKOTSKA přes sedlo Carter Bar (hranice Anglie a Skotska), kde bude foto zastávka. Krátkou zastávku budeme mít i v JEDBURGHU u ruiny augustiánského opatství Jedburgh Abbey a u zahrádky Marie Skotské. Hlavní náplní dne bude návštěva botanické zahrady v EDINBURGHU. Do sbírek této zahrady patří halésie karolínská – tzv. sněženkový strom, davidie listenová, Morina z Butanu a často kvetoucí Victoria cruziana ve sklenících. Krátká procházka a občerstvení u Královské míle v centru města. Odjezd na ubytování do GLASGOW.

4. den zájezdu:
Navštívíme Národní ARBORETUM AEDKINGLAS s nevyššími a nejstaršími stromy Británie, jedle bělokorá vysoká přes 48m, fitzoroya cypříškovitá z roku 1870, zerav obrovský také z této doby a mnoho dalších stromů. Odpoledne zámek Inveraray a návštěva botanické zahrady CRARAE připomínající orientální styl. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu:
Vydáme se do země starých Piktů. Zastavíme na vyhlídce u hradu STIRLING, odkud je ze Stirlingského mostu vidět na bojiště za samostatnost Skotska, kde bojoval William Wallace u Bannockburnu a kde hájil Skotsko Robert Bruce. Po cestě na Vysočinu zastavíme v palírně Whisky v PITLOCHRY, seznámíme se s výrobky a také národní nápoj ochutnáme. Projdeme se nádhernou zahradou u BLAIR CASTLE, která patří vévodovi z Athollu akterý dnes stále žije v Jižní Africe. Projedeme vřesovišti Vysočiny přes neslavné bitevní pole u Cullodenu z 1746, kde Skotsko ztratilo svoji suverenitu.

6. den zájezdu:
Národní botanická zahrada v INVEREWE, zde strávíme většinu dne. Budeme obdivovat palmy, sbírku mákovců a je až s podivem, že v drsném klimatu Skotska mohou růst i teplomilné rostliny, a to vše díky Golfskému proudu. Jednu z nejkrásnějších botanických zahrad země založil Osgood Mackenzie. Odpoledne a večer strávíme v místě našeho ubytování a zbytek dne využijeme k relaxaci nebo fakultativně vyjížďka lodí z ULLAPOOL k tuleňům, delfínům a vodnímu ptactvu.

7. den zájezdu:
Vydáme se ke Kaledonskému průplavu a k nejslavnějšímu skotskému jezeru LOCH NESS, návštěvnické centrum věnované Nessie v městečku DRUMNADROCHIT, prohlídka hradu URQUHART CASTLE, zdymadla kaledonského kanálu a možnost plavby po jezeře v městečku FORT AUGUSTUS. V případě příznivého počasí lze odpolední program tohoto dne nahradit možností výjezdu lanovkou pod nejvyšší horu BEN NEVIS. Zastávka u památníku Rangers, kde získali výcvik i parašutisté skupiny Antropoid i v NP ARGYLL s nádhernými výhledy. Na závěr jezero LOCH LOMOND ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v Lowlands. Ubytování a večeře v Glasgow.

8. den zájezdu:
Návštěva městečka GRETNA GREEN, kde se od 18. stol. dodnes konají svatby ve staré kovárně, známá především z historie "svatbami na útěku". Prohlídka mohutné římské pevnosti VERCOVICIUM HOUSESTEADS na Hadriánově valu z poč. 2. stol. n. l. Procházka podél nejzachovalejší části valu. Národní park LAKE DISTRICKT nebo se zastavíme u kamenného kruhu Caslerigg a projedeme se lodí po jezeře WINDERMERE. Večer příjezd do LIVERPOOLU, procházka kolem Cavern, kde začínali i známí Beatles, projedeme bývalým přístavem na ubytování.

9. den zájezdu:
Turistický magnet STRATFORD UPON AVON, staré město na břehu řeky Avony, rodný dům W. Shakespeara, kostel sv. Trojice aj. Odpoledne dorazíme na okraj LONDÝNA na ubytování. Metrem se přepravíme do centra města, projdeme se Westminsterem, můžeme se navečeřet v čínské čtvrti, přejít most Waterloo a Tower Bridge.

10. den zájezdu:
Hned po snídani navštívíme Královskou botanickou zahradu v KEW v blízkosti Londýna (UNESCO), která je sídlem Královské botanické společnosti. Nebude nám stačit ani celý den k prohlídce starých a nových skleníků, různých typů zahrad s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda aj. Večer trajektem nebo Eurotunelem do Francie. Průjezd Francií, Belgií a Německem.

11. den zájezdu:
Návrat do ČR v poledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 11:30 hod).

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

Aalsmeer burza 7,50 Eur Edinburgh botanická zahrada 5 GBP Palírna whisky 7 GBP Blair Castle 10 GBP Inverewe zahrada 11 GBP Lanovka Ben Nevis 15 GBP lodní výlet Ullapool cca 20 GBP Aedkinglas arboretum 5 GBP zámek Invereay 10 GBP zahrada Crarae 7 GBP Windermere loď 10 GBP Rodný dům Shakespeare 15 GBP Kostel Trojice 2 GBP Londýn metro 15 GBP Kew botan.zahrada 20 GBP

Nástupní místa

21.05. - 31.05. Odjezd A, B, L

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací