Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

SLOVENSKÉ RUDOHOŘÍ A KREMNICA

CESTA ZA ZBOJNÍKY, HORY A HISTORICKÁ MĚSTA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SLOVENSKO 2024

Kód zájezdu: SK694-24 Počet nocí: Strava: Ubytování:

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip Možnost doobsazení

Zveme vás na poznávací zájezd do oblasti středního Slovenska. Prožijte s námi týden plný poznání, kde budeme objevovat skryté poklady nejen Slovenského Rudohoří. Zájezd nás zavede do krásné horské přírody, k poutavým i tajemným historickým památkám, ale i termálním pramenům. Připravte se na putování, které propojí minulost s přítomností a odkryje fascinující části slovenského dědictví. Navštívíme jedinečnou barokní knihovnu na zámku Oponice. V Borové Hoře si projdeme krásné Arboretum s rozáriem… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
SK694-24-1 od: 30.06.2024
do: 06.07.2024
6 10 990 Kč Odjeto
KódSK694-24-1
Termínod: 30.06.2024 do: 06.07.2024
Nástupní místa -
Počet nocí6
Dospělá osoba - snídaně10 990 Kč
Odjeto

Anotace

Zveme vás na poznávací zájezd do oblasti středního Slovenska. Prožijte s námi týden plný poznání, kde budeme objevovat skryté poklady nejen Slovenského Rudohoří. Zájezd nás zavede do krásné horské přírody, k poutavým i tajemným historickým památkám, ale i termálním pramenům. Připravte se na putování, které propojí minulost s přítomností a odkryje fascinující části slovenského dědictví. Navštívíme jedinečnou barokní knihovnu na zámku Oponice. V Borové Hoře si projdeme krásné Arboretum s rozáriem. Jedinečný dřevěný artikulární kostel (UNESCO) si prohlédneme v Hronseku. Navštívíme historický Zvolen, folklórní klenot Brezno, mincovní město Kremnica, tajuplnou Banskou Štiavnici – město plné historických dolů a unikátního technického dědictví. Čeká nás zážitková jízda Čiernohronskou historickou lesní železnicí, dále Banská Bystrica – hlavní město Slovenského Rudohoří, centrum kultury a historie. Nevynecháme ani malebná horská panoramata, oblasti propletené údolími a ukrytý klenot Slovenska dědinku Špania Dolina.

Zájezd provází Jiří Hanzlík.

zámek Oponice – arboretum Borová Hora – Hronsek – Zvolen – Sv. Anton – Banská Štiavnica – Kremnica – Vyhne – Bystrianska jaskyňa – Čierny Balog – Čiernohronská historická železnice – Brezno – Špania Dolina – Banská Bystrica – Kralická tiesňava – Hronský Beňadik

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd (Praha cca 5:30 hod) a dále dle míst nástupu na Slovensko. První zastávkou bude ZÁMEK OPONICE – návštěva překrásně restaurované zámecké knihovny. Zámek byl ve své době výspou bohémského života a navštívilo jej mnoho významných osobností mj. tanečnice Josephine Baker. Přejezd na ubytování do Zvolenu.

2. den zájezdu
Ráno si prohlédneme reprezentační místnosti barokně-klasicistního zámku SV.ANTON – významný historický objekt, bývalé sídlo hornického podnikatele Antona Fuggera. Navštívíme Banské muzeum – skanzen, jehož součástí je i sestup do štoly Bartoloměj. BANSKÁ ŠTIAVNICA (UNESCO), zachovalé město v autentickém stylu, bývalé centrum těžby drahých kovů. Historické centrum města – procházka starými uličkami, historické budovy, náměstí s kostelem sv.Trojice, aj.

3. den zájezdu
BOROVÁ HORA – prohlídka a procházka krásným Arboretem – areál s unikátními sbírkami dřevin, růží, kaktusů a sukulentů, založeno roku 1965. Sbírka růží v rozáriu přesahuje 750 odrůd. Dřevěný artikulární evangelický kostel v HRONSEKU (postaven r. 1726), kostel má půdorys kříže a kapacitu 1100 míst. Nádvoří kostela zdobí 4 mohutné lípy, z nichž dvě jsou stejně staré jako kostel. Odpolední procházka a prohlídka města ZVOLENcentrální náměstí obklopené historickými budovami a kavárnami, gotický kostel sv. Alžběty. Individuální možnost návštěvy Zvolenského zámku, který nyní slouží jako muzeum, zde si můžete prohlédnout expozice o historii, kultuře a umění.

4. den zájezdu
KREMNICA – malebné městečko s historií mincovnictví a nezaměnitelnou atmosférou, prohlídka Staré i Nové mincovny, kde se seznámíme s dějinami ražení mincí od r. 1328 až do dnešní doby. Vycházka k městskému hradu s opevněním, následně jeho návštěva během komentované prohlídky. Odpoledne přejezd do obce VYHNE uprostřed Štiavnických vrchů, do oblasti s termálními prameny, možnost 3 hod. relaxace v termálním parku nebo individuální vycházky po naučném geologickém chodníku Andreja Kmeťa (2,7 km, cca 1,5 hod. se 7 zastávkami).

5. den zájezdu
BYSTRIANSKA JASKYŇA, nejvýznamnější jeskyně Horehronského podolí. Je známá svými pozoruhodnými skalními tvary, krápníkovou i nádhernou sintrovou výzdobou. ČIERNY BALOG – projížďka Čiernohronskou historickou lesní železnicí po 2 trasách na kterých nás čeká malé zbojnické překvapení až přepadení! Součástí vyhlídkové jízdy za poznáním přírody Volovských vrchů bude i procházka po prvním Lesnickém skanzenu v Evropě ve VYDROVSKÉ DOLINĚ. Na závěr BREZNO, město s bohatým folklórem, krátká foto pauza na náměstí, kde je dominantu Mestská veža.

6. den zájezdu
Ukrytý klenot Slovenska, romantická dědinka ŠPANIA DOLINA, s jedinečným génius loci. Procházka památkovou rezervací, kterou tvoří unikátní soubor hornických domků postavených ze dřeva a kamene, panoramatu dominuje kostel Proměnění Páně ze 13. stol. s vysokou věží. Unikátní je i stará vodárna, proslulá paličkovaná krajka a Muzeum mědi – komentovaná prohlídka. BANSKÁ BYSTRICA, prohlídka městské památkové rezervace. KRALICKÁ TIESŇAVA, krásná rokle v Kremnických vrších. Nenáročná procházka v soutěsce je zakončená 7 m vodopádem Farbeného potoka (cca 2 km /1 hod. ).

7. den zájezdu
Po snídani odjezd do ČR. Cestou HRONSKÝ BEŇADIK – prohlídka BENEDIKTINSKÉHO OPATSTVÍ, jehož počátky jsou datovány do roku 1075, kdy jej založil král Gejza I. Navštívíme Baziliku, kapli a opatské křídlo. Návrat ve večerních hodinách dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

30.06. - 06.07. Odjezd A + Uherské Hradiště
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Další nástupní místa na trase možná po dohodě v CK.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně formou bufetu. Možnost za příplatek v CK večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2023) – ceny v EUR
Oponice - zámek 6  €
Zámek Sv. Anton - 10 € (malý okruh), 12 € (velký okruh)
Banské muzeum - 14 €, Štola Bartoloměj - 10 €  
Borová Hora - Arboretum - 3 €
Hronsek - Dřevěný artikulární evangelický kostel - 1,5 €
              - Hrad - 7 €
Zvolen - zámek - 3,50 € (výstavy a expozice), 5 € (komentované prohlídky)
Kremnica - Stará a Nová mincovna - 4 € (prohlídka staré + nové mincovny), 3 € (prohlídka staré mincovny)
                - Hrad - 3 €
Vyhne - Termální park - 16 € (vstup 3 hod)
Bystrianská jeskyně - 9 €
Čierny Balog - Horehronská železnice - 22 €
                      - Vydrovská dolina - skanzen - 2 €
Špania Dolina -    Muzeum Horrengrund - 3 €
Hronský Beňadik - opatství - 2 € (malý okruh), 3 € (velký okruh)


DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 115 EUR, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.

MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme mít s sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí na Slovensku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky je s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bratislava - Vel´vyslanectvo Českej republiky
Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava
P.O.Box 208
Telefon: +421/2/59203303, sekretariát-59203319, ved.KO-59203340, obchodně-ekonomický prac. 59203323 hospodář-59203306, kulturní a tiskový prac.-59203325
Fax sekr.: +421/2/59203330, KO +421/2/59203346
Nouzová linka: +421/903287003, +421/903747006
E-mail: bratislava@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 7.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

České centrum Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 8, 814 99 Bratislava
P.O.Box 348
Telefon: +421/2/54418215
E-mail: ccbratislava@czech.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 08.30 - 12.00, 13.15 - 16.15, pátek 08.30 - 13.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +421
Policie: 158
Požární ochrana: 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život: 155
Integrovaný záchranný systém: 112
Linka záchrany(poradenství při poskytování první pomoci): 0850 11 13 13
Horská záchranná služba: 18 300
Letecká záchranná služba: 18 155

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Převážení věcí osobní potřeby v rámci členských států EU nepodléhá clu. České koruny lze bez problému vyměnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR popř. využít bankomatu. Výměnu lze provést také v některých hotelích i v běžných směnárnách. Cestování se zvířaty: Při vstupu na území SR se zvířetem je nutno zajistit pro zvíře pas (obdoba očkovacího průkazu), kde budou uvedeny záznamy o absolvovaní nutných očkování zvířete, atd. Další informace mohou turisté získat na adrese: www.svssr.sk. SR v roce 1992 podepsala mezinárodní dohodu CITES (Dohoda o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin), která zakazuje převoz ohrožených druhů živočichů a rostlin i jejich částí přes hranice.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací