Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

SLOVENSKÝ KRAS – SOUTĚSKY, JESKYNĚ A VYHLÍDKY

MURÁŇSKÁ PLANINA, SLOVENSKÝ RAJ + TERMÁLY

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ SLOVENSKO 2021

Kód zájezdu: SK694-21 Počet nocí: Strava: Ubytování:

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Poznejte s námi jeden z nejkrásnějších turistických regionů Slovenska, řadící se právem mezi regiony jako je Orava, Spiš nebo Liptov. Cestou do oblasti Slovenského krasu vystoupíme na Tomašovský výhled v NP Slovenský raj a pak nás již čeká kouzlo vápencových bílých skal, jeskyní pod ochranou UNESCO, soutěsek vč. té nejkrásnější - Zádielské tiesňavy v NP Slovenský kras. Součástí programu poznávacího zájezdu bude i NP Muráňská planina se vzácnou flórou i faunou, zříceniny pověstných hradů,… Celý popis


Anotace

Poznejte s námi jeden z nejkrásnějších turistických regionů Slovenska, řadící se právem mezi regiony jako je Orava, Spiš nebo Liptov. Cestou do oblasti Slovenského krasu vystoupíme na Tomašovský výhled v NP Slovenský raj a pak nás již čeká kouzlo vápencových bílých skal, jeskyní pod ochranou UNESCO, soutěsek vč. té nejkrásnější - Zádielské tiesňavy v NP Slovenský kras. Součástí programu poznávacího zájezdu bude i NP Muráňská planina se vzácnou flórou i faunou, zříceniny pověstných hradů, jedinečný kaštieľ Betliar s anglickým parkem, zapomenuté vesnice, ale i relaxace v maďarských jeskynních termálních lázních Miskolc-Tapolca, nedaleký NP Bukové hory a historické Košice. Pohodový zájezd v kraji krásné přírody, neopakovatelných scenérií a zážitků, které můžete prožít jen ve Slovenském krasu.

NP Slovenský raj – Tomašovský výhled – NP Slovenský kras – Gombasecká jeskyně – Silická ľadnica – Plešivec - jeskyně Domica – Štítnik – Rožňava – NP Bukové hory – Miskolc-Tapolca – Zádielská tiesňava –– Krásnohorské Podhradie – Moldava nad Bodvou - Košice - NP Muráňská planina – Muráň – Biele Vody – Tisovec – Zbojská – kaštieľ Betliar

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách na Slovensko. Odpoledne zastávka v NP SLOVENSKÝ RAJ, krajina krasových planin, soutěsek, vodopádů a jeskyň. Krátká turistická trasa k TOMÁŠOVSKÉMU VÝHLEDU. Ten si díky neopakovatelným scenériím a pro nenáročnost cesty drží mezi turisty pověst nejoblíbenější slovenské vyhlídky. V samém závěru nás čeká ohromná skalní galerie s délkou okolo 200 m, vychutnáme si výhled na Průlom Hornádu, dolinu Bílého potoka, vrch Čertova sihoť a pokud budeme mít štěstí na viditelnost, můžete dohlédnout až na V. Tatry. Po ojedinělém přírodním představení odjedeme na ubytování do oblasti Slovenského krasu. Ubytování, večeře v hotelu.

2. den zájezdu
Toulky NP SLOVENSKÝ KRAS – návštěva GOMBASECKÉ JESKYNĚ (UNESCO) s impozantní krápníkovou výzdobou různých barev. Za největší zajímavost jsou považována tenká bílá sintrová brčka dlouhá několik metrů. Jeskyně je propojená se zaledněnou propastí SILICKÁ ĽADNICA, kterou je možné volně navštívit k nahlédnutí do jejího nitra. PLEŠIVEC - městečko obklopené krasovými planinami s gotickým kostelem ze 14. stol. (vzácná fresková výzdoba) a barokní malovanou zvonicí. Unikátní JESKYNĚ DOMICA (UNESCO), největší a nejznámější jeskyně Slovenského krasu, s bohatou krápníkovou výzdobou. Společně s maďarskou jeskyní BARADLA, s níž je v podzemí propojena, tvoří jeden z nejdelších jeskynních systémů střední Evropy. Kromě typických štítů, bubnů a kaskádovitých jezírek je součástí prohlídky i atraktivní plavba na podzemní říčce Styx. ŠTÍTNIK - prohlídka evangelického kostela, pokračujeme do města ROŽŇAVA – návštěva historického centra s městskou věží.

3. den zájezdu
Ráno odjedeme do maďarského NP BUKOVÉ HORY, fakult. vyjížďka lesní úzkokolejkou, prohlídka kaskádovitého vodopádu. Zbytek dne relaxace v přírodních jeskynních lázních MISKOLC-TAPOLCA, plavat a relaxovat budeme v prostorách, které termální voda utvářela po tisíce let. Po příjemné relaxaci v jeskynních chodbách se v podvečer vrátíme na hotel.

4. den zájezdu
Nezapomenutelný výlet do nejvýchodnější části Slovenského krasu do přírodní rezervace ZÁDIELSKA TIESŇAVA, nejdelší a jedna z nejkrásnějších z celého Slovenska. Turistická cesta nás povede soutěskou dlouhou 2,2 km, která má na některých místech šířku jen 10 m. Nad hlavami se nám však budou čnít skalní stěny s výškou i 300 m. Nejpozoruhodnější z nich 1055 m vysoká Cukrová homole, která se pyšní titulem nejvyššího věžovitého útvaru na Slovensku. Naučná trasa vede tak, aby nám ukázala i skalnaté okraje ze strany Zádielskej planiny s velkolepými výhledy na celou dolinu, které patří k tomu nejkrásnějšímu, co slovenská příroda poskytuje. Odpoledne KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE a návštěva Mauzolea Františky a Dionýsa Andrássyovců, unikátní secesní stavba, nacházející se na cestě mezi Zádielom a Rožňavou.

5. den zájezdu
MOLDAVA NAD BODVOU, malé město na východním okraji Slovenského krasu, kde se r. 1576 narodil Máté Laczkó Szepsi, který byl prvním výrobcem tokajského vína "aszú", jeho receptura se používá dodnes, prohlídka Muzea vín Máté Laczkó Szepsiho. Zbytek dne bude patřit městu KOŠICE, centrum východního Slovenska. Prohlídka historického jádra, městská památková rezervace, Dóm sv. Alžběty, Urbanova věž, kaple sv. Michala, středověké městské opevnění, Socha maratonce aj.

6. den zájezdu
NP MURÁŇSKÁ PLANINA, náhorní pahorkatina s krasovými prvky Ráno odjedeme do obce MURÁŇ, zde mj. ochutnáme i proslavené Muráňské buchty, jejich tradice sahá do 70. let. minulého stol., procházka k louce s velkým výskytem syslů Muráň-Biele Vody. Vystoupíme na známou zříceninu MURÁŇSKÝ HRAD, tyčící se na vrchu Cigánka – krásné výhledy do Muránské doliny. Hrad střežil od 13. stol. cestu z Gemera na Liptov a do Zvolena. Busem odjedeme do Tisovce. Jedinečným zážitkem bude i jízda zubačkou v úseku TISOVEC – ZBOJSKÁ, od r. 2008 kulturní památka a zároveň jediné místo v Evropě, kde lze zažít jízdu ozubnice normálního rozchodu.

7. den zájezdu
Dopoledne prohlídka pohádkového KAŠTIEĽA BETLIAR, reprezentační lovecké sídlo uprostřed krásného anglického parku. Historie kaštieľa je spjata s rodem Andrássyovcov a park v Betliari s rozlohou 57 ha, vzácnými stromy, vodními plochami, pavilony a vodopády je zapsán na seznamu světových historických zahrad. Kolem poledne odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

26.07. – 01.08. Odjezd A, B* + Mor. Třebová, Mohelnice
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v oblasti Rožňavy

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře). Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v EUR
(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ EUR, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme mít s sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

MĚNA A KURZ
EURO (značení EUR nebo €)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí na Slovensku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky je s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bratislava - Vel´vyslanectvo Českej republiky
Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava
P.O.Box 208
Telefon: +421/2/59203303, sekretariát-59203319, ved.KO-59203340, obchodně-ekonomický prac. 59203323 hospodář-59203306, kulturní a tiskový prac.-59203325
Fax sekr.: +421/2/59203330, KO +421/2/59203346
Nouzová linka: +421/903287003, +421/903747006
E-mail: bratislava@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 7.45 - 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

České centrum Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 8, 814 99 Bratislava
P.O.Box 348
Telefon: +421/2/54418215
E-mail: ccbratislava@czech.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 08.30 - 12.00, 13.15 - 16.15, pátek 08.30 - 13.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +421
Policie: 158
Požární ochrana: 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život: 155
Integrovaný záchranný systém: 112
Linka záchrany(poradenství při poskytování první pomoci): 0850 11 13 13
Horská záchranná služba: 18 300
Letecká záchranná služba: 18 155

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Převážení věcí osobní potřeby v rámci členských států EU nepodléhá clu. České koruny lze bez problému vyměnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR popř. využít bankomatu. Výměnu lze provést také v některých hotelích i v běžných směnárnách. Cestování se zvířaty: Při vstupu na území SR se zvířetem je nutno zajistit pro zvíře pas (obdoba očkovacího průkazu), kde budou uvedeny záznamy o absolvovaní nutných očkování zvířete, atd. Další informace mohou turisté získat na adrese: www.svssr.sk. SR v roce 1992 podepsala mezinárodní dohodu CITES (Dohoda o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin), která zakazuje převoz ohrožených druhů živočichů a rostlin i jejich částí přes hranice.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací