Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ŠPANĚLSKO - MADRID A PAMÁTKY UNESCO

TOLEDO - EL ESCORIAL

DOVOLENÁ MADRID 2023

Kód zájezdu: E629-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip

Vydejte se s námi do Madridu, pulzující španělské metropole, v níž se elegantní architektura snoubí se španělským temperamentem, do města věhlasných muzeí a galerií i širokých, rušných bulvárů, kde se moderní výškové budovy střídají s impozantními stavbami období belle époque. Zavítáme také do Toleda, živoucího muzea tří odlišných kultur a náboženství, které učinil nesmrtelným malíř El Greco či román „Židovka z Toleda“,na závěr královský palác a klášter El Escorial, jehož majestátnost bere dech. Celý popis


Anotace

Vydejte se s námi do Madridu, pulzující španělské metropole, v níž se elegantní architektura snoubí se španělským temperamentem, do města věhlasných muzeí a galerií i širokých, rušných bulvárů, kde se moderní výškové budovy střídají s impozantními stavbami období belle époque. Zavítáme také do Toleda, živoucího muzea tří odlišných kultur a náboženství, které učinil nesmrtelným malíř El Greco či román „Židovka z Toleda“,na závěr královský palác a klášter El Escorial, jehož majestátnost bere dech.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle let. řádu odlet s průvodcem do MADRIDU. Transfer na ubytování.

2. den zájezdu 
Celodenní prohlídka Madridu. Náměstí Puerta del Sol (Brána slunce) v samém srdci města, kde najdeme nejslavnější symbol Madridu „El Oso y Madroño“. Odtud dojdeme po pěší zóně a po nejslavnějším madridském bulváru Gran Vía na náměstí Plaza España s dominantními výškovými budovami. V jeho středu stojí slavný Cervantesův památník s bronzovými jezdeckými sochami dona Quijota a Sancha Panzy. Nevynecháme ani Královské divadlo na náměstí Plaza de Oriente s množstvím záhonů a soch, které byly původně určeny pro nedaleký královský palác. Zavítáme do novodobé madridské katedrály Panny Marie Almudenské, jež je pestrou směsicí architektonických stylů. Možnost návštěvy Královského paláce postaveného na místě někdejší maurské pevnosti (alcázar), který se řadí mezi nejrozsáhlejší stavby svého druhu v Evropě. Vrcholem prohlídky celé řady luxusních komnat a sálů je trůnní sál (Salon del Trono). Společně pak budeme pokračovat uličkami nejstarší části města, známé jako Madrid de los Austrias neboli habsburský Madrid, kde na návštěvníky dodnes dýchá duch starých časů. Centrum tvoří úchvatné obdélníkové náměstí Plaza Mayor s tradiční habsburskou architekturou, které bylo v minulosti svědkem rytířských soubojů, poprav i inkvizičních procesů (autodafé). Na náměstí i v okolních uličkách množství kaváren, barů a obchůdků se suvenýry. V závěru dne osobitá čtvrť v okolí náměstí Plaza de Santa Ana, známá jako Barrio de las Letras, možnost večeře, návrat na hotel.

3. den zájezdu
Ráno po snídani fakult. výlet rychlovlakem do TOLEDA (UNESCO). Tento středověký klenot vypínající se na skále obklopené téměř ze všech stran řekou Tajo býval hlavním městem Kastilie, kde vedle sebe pokojně žili křesťané, muslimové a Židé. Všechny tyto kultury zde zanechaly nesmazatelné stopy. Středověké opevnění, úzké kamenné uličky, poklidná náměstí, paláce i nesčetné svatostánky doslova dýchají historií a uchvacují návštěvníky ze všech koutů světa svojí neopakovatelnou atmosférou. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se společně vydáme k dominantě města, Alcázaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Pokračovat budeme k monumentální katedrále, perle španělské gotiky a kolem radnice dojdeme ke kostelu Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného malíře El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Možnost návštěvy Domu-muzea El Greca, kde je vystavena jedinečná sbírka děl tohoto slavného umělce, který ve městě prožil řadu plodných let. Pokračovat budeme židovskou čtvrtí Judería, kde si prohlédneme jednu z místních synagog a společnou procházku zakončíme u kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit Jejich Katolická Veličenstva, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po návratu do MADRIDU můžeme ještě zamířit na Plaza Cibeles s proslulou fontánou zdobenou sochou bohyně Kybelé a odtud do jednoho z největších městských parků Parque del Retiro.

4. den zájezdu 
Dnes se vydáme příměstským vlakem na úpatí nedalekého pohoří Sierra de Guadarrama, kde se majestátně tyčí královský palác-klášter Filipa II. EL ESCORIAL (UNESCO) jako symbol moci a slávy habsburské monarchie. Tato monumentální stavba je ztělesněním královy oddanosti katolické víře a byla postavena jako místo důstojného odpočinku Filipova otce, španělského krále a německého císaře Karla V. Habsburského. Součástí prohlídky paláce je královská knihovna s jedinečnými freskami, bazilika, královské komnaty Filipa II. a jeho nástupců, a slovutný královský pantheon, nejnádhernější a nejpyšnější evropské mauzoleum, kde odpočívají téměř všichni španělští monarchové a jejich manželky od Karla V. až po Alfonsa XIII. Po návratu do MADRIDU se vydáme na Paseo del Prado, třídu umění světového významu postavenou za vlády Karla III. jako zóna odpočinku a vzdělanosti. Na pár stech metrech zde stojí trojice věhlasných muzeí, jimž dominuje skvělé Museo del Prado s největší kolekcí španělských mistrů na světě (obrazy Velázqueze, Goyi, El Greca, Zurbarána, Ribery či Murilla). Na své si přijdou i milovníci starších děl italských, francouzských či vlámských malířů. Především 20. stol. je zastoupeno v Museo de Arte Reina Sofía včetně Picassovy Guernicy, snad vůbec nejslavnějšího obrazu 20.století. Pozadu nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemisza s jednou z nejlepších sbírek výtvarného umění na světě.

5. den zájezdu
Dle let. řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa


Doprava

letecky na trase Praha - Madrid – Praha, v destinaci městskou dopravou (není zahrnuta v ceně).

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018) – ceny v EUR (€)
Madrid: Královský palác – 11 €
Madrid: Prado – 17 €
Madrid: Museo Arte de la Reina Sofia – 10 €
Madrid: Botanická zahrada – 4 €
Madrid: metro v Madridu – 2 € / 1 jízda
El Escorial: 21 € - prohlídka pouze s místním průvodce:
prostory Filipa II., Pantheon, Knihovna, Obrazárna a Bazilika.
Fakult. výlet vlakem do Toleda - 800 Kč / os. Nutno nahlásit a zaplatit již při přihlášení na zájezd.
Toledo: Cristo de la Luz – 3,5 €
Toledo: San Juan de los Reyes – 6 €
Toledo: katedrála – 11 €
Toledo: kostel S. Tomé – 5 €
Toledo: synagoga La Blanca – 6 €
Toledo: synagoga Sefardí – 5 €
Toledo: synagoga El Transito 6 €
Toledo: Dům El Greca - 8 €
Alcazar: vojenské muzeum - 8 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100 € a na vstupy během fakult. výletu cca 45 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí ve Španělsku je 230 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Adaptér většinou není potřeba (ale případně se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Madrid - Embajada de la República Checa
Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Telefon: +34 91 353 1880, sekretariát-91 353 1882, KO-91 353 1896-7
Fax: +34 91 353 1885, OEÚ - 91 353 1888, KO - 91 353 1898
Nouzová linka: +34 69 998 2307
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00, středa 10.00 - 14.00

Konzulární jednatelství Barcelona
Muntaner 263, 1C, 08021 Barcelona, 08021 Barcelona
Telefon: +34 932 413 236, +34 932 004 537 (od 10.00 do 13.00 hod.)
Fax: +34 93 241 3237
Nouzová linka: +34 619 266 039 (od 1.7.do 30.8.2019)
E-mail: barcelona@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 10.00 - 13.00
Poznámka: KJ Barcelona je v prostoru honorárního konzulátu a je v provozu během letní turistické sezóny od 1.7. - 30.8. 2019.

Honorární konzulát Barcelona
Carrer de Mallorca 272, 9-1, 08037 Barcelona
Telefon: +34 932 413 236, +34 932 004 537
Fax: +34 93 241 3237
E-mail: Barcelona@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost konzulární obvod: autonomní společenství Katalánsko (provincie Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona), provincie Zaragoza, provincie Huesca
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 13.00

České centrum Madrid
Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Telefon: +34 91 353 0623, 91 353 0622
Fax: +34 91 353 0624
E-mail: ccmadrid@czech.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +34
Tísňové telefonní číslo: 112
Občanská garda (Guardia Civil): 062
Národní policie (Policía Nacional): 091
Záchranná služba (Samur): 092
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny tyto limity:
800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína ( z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací