Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

SRÍ LANKA – EXOTICKÝ RÁJ

OSTROV PAMÁTEK A ČAJOVNÍKOVÝCH PLANTÁŽÍ

Kód zájezdu: CL309-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***/****

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Bonus za včasné přihlášení

Zájezd s Petrem Horákem do země tajů, nádherné fauny i flóry na exotickou Srí Lanku. Zemi nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.Zájezd provází Petr HorákColombo -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CL309-20-1 od: 08.03.2020
do: 17.03.2020
zobrazit 7 39 990 Kč Odjeto
KódCL309-20-1
Termínod: 08.03.2020 do: 17.03.2020
Nástupní místa Praha
Počet nocí7
Dospělá osoba - polopenze39 990 Kč
Odjeto

Anotace

Zájezd s Petrem Horákem do země tajů, nádherné fauny i flóry na exotickou Srí Lanku. Zemi nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.

Zájezd provází Petr Horák

Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains – Baker´s Falls

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odlet z Prahy z českým průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.

2.den zájezdu
Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.

3.den zájezdu
Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.

4.den zájezdu
Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.

5.den zájezdu
Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.

6.den zájezdu
Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.

7.den zájezdu
Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.

8.den zájezdu
Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.

9.den zájezdu
Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU, v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet do ČR.

10.den zájezdu
Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • BONUS vstupné Sigiriya – Královský palác zdarma při objednání zájezdu do 10.1.2020

Vstupní vízum

  • turistické vízum cca 35 $, o aktuální výši budeme informovat

Orientační ceny vstupného

Velký areál Anuradhapura 3 875 Rup (23 USD) Chrámy Anuradhapura 600 Rup (4 USD) + spropitné
Chrámy Polonnaruwa 3 875 Rup (23 USD)
Král. palác na skále v Sigiriya 4 650 Rup (28 USD) neklouzavé boty!
Chrámy Dambulla 1 500 Rup (9 USD)
Kandy chrám Buddhova zubu 1 500 Rup (9 USD) + spropitné 5 USD
Kandy tance - představení 1 100 Rup (7 USD)
Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma jen něco ze spropitného
Botanická zahrada 1 500 Rup (9 USD)
Národní muzeum Colombo 1 000 Rup (6 USD) dle času možnost k návštěvě

Spropitné pro místní personál – průvodce z místa, hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu … cca 50 USD/účastník zájezdu, vybere český průvodce při odletu z Prahy a bude to rozdělovat (vede účetnictví spropitného)

Celkem 19 000 Rup = cca 120 USD, od zájemců vybere český průvodce v hotelu po příjezdu na 1. ubytování.

Vstupy dle programu ve Srílanských Rupiích nutno vyměnit při příletu do Colomba na letišti cca 130 USD !!! + něco na soukromou útratu cca 50 USD.

Dále se pak zvlášť bude hradit:
 - jízda na slonech 20 USD + nákup banánů pro slony,
 - safari NP MINNERIYA 50 USD
 - národní park pěší okruh Horton Plains 40 USD

Kapesné

Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 250 - 300 $ (není nutné absolvovat vše). Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $/den, na spropitné řidičům, místnímu průvodci cca 50 USD (částku vybere průvodce na začátku zájezdu).

Zajímavosti

Očkování

  • při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné očkování

Nástupní místa

08.03. - 17.03. odjezd L2, L3
22.11. - 01.12. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací