Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

STOCKHOLM – HELSINKY – PETROHRAD

A PLAVBA BALTSKÝM MOŘEM

Kód zájezdu: RUS518-21 Počet nocí: 8 Strava: snídaně Ubytování: trajekt/hotel

Autokarem
Cena od 17 011 Kč 18 490 Kč

Náš tip

Jeden z nejoblíbenějších zájezdů s Petrem Horákem nám umožní poznat ta nejzajímavější místa 6 států omývaných vodami Baltského moře. Abychom tohle všechno stihli, budeme hned dvakrát brázdit vody Baltu obřím trajektem. A vězte, že to, co uvidíme, bude opravdu stát za to – fascinující Stockholm, Helsinky a finské jezerní kraje, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a na závěr bývalé sídlo litevských knížat vodní hrad Trakai.Stockholm – Helsinky… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
RUS518-21-1 od: 15.06.2021
do: 26.06.2021
zobrazit 8 18 490 Kč
17 011 Kč
Rezervovat místa
RUS518-21-2 od: 06.07.2021
do: 17.07.2021
zobrazit 8 18 490 Kč
17 011 Kč
Rezervovat místa
RUS518-21-3 od: 19.08.2021
do: 30.08.2021
zobrazit 8 18 490 Kč
17 011 Kč
Rezervovat místa
KódRUS518-21-1
Termínod: 15.06.2021 do: 26.06.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně17 011 Kč
Rezervovat místa
KódRUS518-21-2
Termínod: 06.07.2021 do: 17.07.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně17 011 Kč
Rezervovat místa
KódRUS518-21-3
Termínod: 19.08.2021 do: 30.08.2021
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Havířov, Zábřeh na Moravě
Počet nocí8
Dospělá osoba - snídaně17 011 Kč
Rezervovat místa

Anotace

Jeden z nejoblíbenějších zájezdů s Petrem Horákem nám umožní poznat ta nejzajímavější místa 6 států omývaných vodami Baltského moře. Abychom tohle všechno stihli, budeme hned dvakrát brázdit vody Baltu obřím trajektem. A vězte, že to, co uvidíme, bude opravdu stát za to – fascinující Stockholm, Helsinky a finské jezerní kraje, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a na závěr bývalé sídlo litevských knížat vodní hrad Trakai.

Stockholm – Helsinky – Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Tallinn - Riga – Vilnius - Trakai

Program zájezdu

1. den zájezdu
V pozdních večerních hodinách odjezd autobusu dle nástupních míst.

2.den zájezdu
Krátce po půlnoci odjezd z Prahy do Německa. Ráno příjezd do ROSTOCKU a následná prohlídka města. Odpoledne nalodění na trajekt do švédského Trelleborgu. V nočních hodinách vylodění a odjezd do Stockholmu.

3. den zájezdu
Ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM, celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy ceny, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách), plavba Baltským mořem.

4. den zájezdu
Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole. HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.

5. den zájezdu
Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU. Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

6. den zájezdu
PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.

7. den zájezdu

Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU. Odpoledne Petrohrad, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka. Z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno.

8. den zájezdu
Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském Tallinnu.

9. den zájezdu
TALLINN (UNESCO), hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – Riga.

10. den zájezdu
Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. Stará Riga, středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva – Vilnius.

11. den zájezdu
Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS (UNESCO) na řece Neris, Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána. Program zakončíme v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd Polskem.

12. den zájezdu

Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hod. a následné rozvozy.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku/Helsinky,
 • 8x ubytování – 7x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x 4lůžk. kabina na trajektu Stockholm – Turku/Helsinky,
 • 8x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5000 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem),
 • 4lůžk. kajuta na trajektu Rostock – Trelleborg 500 Kč/os.
 • poplatek za vyřízení víza přes CK 150 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné v případě vyřízení víza prostřednictvím CK) 480 Kč

Nástupní místa

15.06. - 26.06. Odjezd A, B
06.07. - 17.07. Odjezd A, B
19.08. - 30.08. Odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

Pro tento zájezd platí, vízum do Ruska je možné si vyřídit na http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza individuálně. Tato víza jsou zdarma. Za poplatek 150 Kč/os. vyřídí víza cestovní kancelář. Potřebné informace k vyřízení víz obdržíte měsíc před odjezdem. Při objednávce zájezdu nahlaste číslo cestovního pasu a dobu jeho expirace. Pojištění pro cesty do zahraničí je vždy podmínkou k vyřízení víza.

Na co se můžete těšit

 • Petrohrad a noční otevírání mostů na Něvě
 • námořní muzeum Vasa ve Stockholmu
 • kouzlo kamenných domů staré Rigy
 • sídlo litevských knížat vodní hrad Trakai,
 • Savonlinna a Finská jezerní oblasti
 • velkolepost letní rezidence Petra Velikého

Ubytování

Poznámka: 3lůžk. pokoj je většinou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou


Ohlasy klientů

24. 8. 2018
Vážení,

v červenci jsem se zúčastnila s několika přáteli zájezdu Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí (19.- 29.7.2018).

Ráda bych touto cestou poděkovala jménem všech zúčastněných cestovní kanceláři za zprostředkování tohoto zájezdu, který i přes svoji velkou náročnost byl skvělý. Především však musím vyzdvihnout práci pana průvodce Petra Horáka. Jeho všestranné znalosti, organizační schopnosti, bravurnost při řešení nečekaných nebo i krizových událostí, jeho obětavost, trpělivost a vlídnost snad ani nemá obdoby. Musím zodpovědně říci, že jeho práce povyšuje kvalitu zájezdu minimálně o 150 %.

Takže největší díky patří samozřejmě panu Horákovi, nicméně i páni řidiči (bohužel si již nepamatuji jména) si zalouží obrovské poděkování a pochvalu.

Věřím, že se s nimi ještě při nějakém dalším putování setkám.

Přeji Vám vše krásné do dalších spokojených zájezdů!

S pozdravem

Vladimíra H., Brno


4. 8. 2019
Dobrý den,

dnes jsme se vrátili ze zájezdu organizovaného Vaší cestovní kanceláří - Rostock - Stockholm - Helsinky - Petrohrad - Pobaltí.
Chtěli bychom vyjádřit obdiv ke skvěle připravenému a naplánovánému zájezdu, především ale vyjádřit velký dík a poklonu našemu úžasnému průvodci, panu Petru Horákovi. Jeho péče o nás byla skutečně nadstandardní, vše měl promyšlené na minutku, dokázal pohodově reagovat, poradit, vysvětlit. S tak skvělým a obětavým průvodcem jsme se ještě nesetkali.

Se srdečným pozdravem Jarmila K., Jihlava


2. 8. 2018
Dobrý den,

v neděli jsme se vrátili z poznávacího zájezdu Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za krásnou dovolenou plnou nevšedních zážitků. Komu bychom ale chtěli moc poděkovat je našemu průvodci panu Petru Horákovi. Z této náročné cesty dokázal udělat naprosto fantastickou a komfortní dovolenou. Během cesty nás zahrnoval nejen neskutečnými znalostmi a informacemi, ale i starostí a péčí o nás všechny. Celou dobu byl dobře naladěný, ochotný poradit a kdykoliv pomoci i nad rámec svých povinností. Pro všechny měl připravené mapky a jiné materiály a vše ještě doplnil bohatou tématickou filmografií. Hlavně díky němu byla tato cesta pohádkou. Proto mu ještě jednou touto cestou děkujeme a budeme rádi, když se s ním opět na dalších cestách setkáme.

Se srdečným pozdravem

Martina a David H., Šumperk
 
 
5. 7. 2018
Dobrý den,

v červnu jsem se s kamarádkou zúčastnila zájezdu Stockholm - Helsinky - Petrohrad s plavbou po Baltu. Chtěla bych za nás obě vyjádřit velké poděkování za dokonalou přípravu a organizaci zájezdu a nadstandardní průvodcovské služby pana Petra Horáka. Ohromila nás jeho obětavost, trpělivost, lidský přístup ke klientům a nevídané nasazení po celou naši cestu. Ocenily jsme jeho organizační schopnosti i to, jak obratně a s nadhledem dokázal řešit drobné problémy i složitější situace. Velmi děkujeme a těšíme se na případné další setkání a doprovázení na budoucích cestách.

Ivana R.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací