Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ A MONGOLSKO AŽ DO PEKINGU

Kód zájezdu: RUS525-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***, lůžkový vlak

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené Bonus za včasné přihlášení

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu. Zájezd bývá velmi… Celý popis


Anotace

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu. Zájezd bývá velmi brzy vyprodán, proto s rezervací neváhejte!

Zájezd provází Petr Horák

Moskva – Kazaň – Bolgar na Volze – Jekatěrinburg – Ganina jama – Památník předělu Evropa Asie - Irkutsk – Bajkal – Listvjanka – Burjatsko - Ulánbátar – NP Hustai – NP Terelj – poušť Gobi – Peking – Velká čínská zeď – Tygří hory

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.

2. den zájezdu
Prohlídka Moskvy autobusem. Kreml s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magistrály na Jaroslavském nádraží. Noční vlakem do Kazaně.

3. den zájezdu
Ráno KAZAŇ (UNESCO), pěší návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla – jedna z nejcennějších ukázek ruského baroka. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatarská kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.

4. den zájezdu
Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy z 12. – 14. stol. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem k URALU do Jekatěrinburgu.

5. den zájezdu  
Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií. Prohlídka autobusem, chrám Všech svatých na krvi, vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám Nanebevstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Ganina jama za městem, kam byly svrženy ostatky zavražděné carské rodiny, Památník předělu mezi Evropou a Asií. Nocleh v hotelu.

6. a 7. den zájezdu
Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané na nástupištích při zastávkách vlaku (uzené ryby, domácí sladkosti, pečená masa, bliny) a samozřejmě vodka a čaj ze samovaru (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.

8. den zájezdu
Odpoledne příjezd do Irkutska. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL, v městečku LISTVJANKA.

9. den zájezdu
Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami, focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci návrat do hotelu.

10. den zájezdu
Dopoledne místo našeho pobytu LISTVJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů. Večer ubytování v hotelu v Irkustku

11. den zájezdu  
Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.

12. den zájezdu  
Ráno příjezd do hl. města Mongolska ULÁNBÁTAR. Prohlídka města autobusem s místním průvodcem, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka největšího klášterního komplexu GANDAN s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů), Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.

13. den zájezdu  
Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světěkoní Převalského. Nekonečné zelené pláně, pastevci koňů a velbloudů, stáda jaků, úžasná krajina bez lidí a stop po civilizaci. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení souboru Tumen Ekh – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.

14. den zájezdu  
Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. ULÁNBÁTAR, nákupy suvenýrů, návrat do hotelu.

15. den zájezdu  
ULÁNBÁTAR
, ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.

16. den zájezdu  
Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO), na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.

17. den zájezdu  
Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO (UNESCO), největší náměstí světa, ohromující pohled z pahorku Jingshan, nádherné zahrady parku Pej-chaj, prohlídka Chrámu Nebes a Letní palác (UNESCO), jezero s dračími loděmi, Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.

18. den zájezdu  
Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming - půvabné stavby v krajině „zmačkaného sametu“, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.

19. den zájezdu  
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • BONUS vízum do Ruska zdarma při rezervaci zájezdu do 10.01.2020

Vstupní vízum

  • O potřebných formalitách budeme včas informovat.

Orientační ceny vstupného

Moskva – metro 55 RUB/jízda cca 100 RUB
Moskva – Novoděvičí klášter exteriér a hřbitov vstupné 300 RUB
Kazaň – vstup Kreml a mešita KulŠarif 150 RUB
Kazaň – chrám sv. Petra a Pavla zdarma
Jekatěrinburg Ganina Jama 500 RUB
Bolgar – vstupy do muzeí cca 500 RUB
Oběd ve vlaku Krugobajkalky 650 RUB
Talcy skanzen – vstup 330 RUB
Bajkalské muzeum (tuleni bajkalští) 370 RUB
Ulánbátar – klášter Gadan 4000 MNT
Ulánbátar – Lamaistický chrám 8000 MNT
Ulánbátar – palác Bogdchána 8000 MNT
Ulanbátar – muzeum dinosaurů 5000 MNT
Ulánbátar – představení Tumen Ekh 25 000 MNT
oprava k představení 10 000 MNT
Peking metro 4jüan/jízda 8 CNY
Cesta duchů u hrobek 30 CNY
Čínská zeď – lanovka 25 USD

Kapesné

Ve všech navštívených zemích je zvykem, poskytovat místním průvodcům a řidičům transferů spropitné/bakšiš v závislosti na tom, jak byla skupina spokojena. Tyto platby bude vždy řešit za skupinu průvodce. Předpokládaná částka za bakšišné je cca 30 USD/os. na celý zájezd.

Nástupní místa

06.08. - 24.08. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací