Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ, BURJATSKO A MONGOLSKO AŽ DO PEKINGU

POZNÁVACÍ ZÁJEZD TATARSTÁN A BAJKAL 2021

Kód zájezdu: RUS525-21 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***, lůžkový vlak

Letecky
Cena na vyžádání

Oblíbené

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Nechte se tedy obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu jezera Bajkal do kterého ústí 336 řek a vytéká z něj jen jedna jediná, a to řeka Angara. Poznejte Burjatsko a skutečnou svobodu ve stepích… Celý popis


Anotace

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Nechte se tedy obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu jezera Bajkal do kterého ústí 336 řek a vytéká z něj jen jedna jediná, a to řeka Angara. Poznejte Burjatsko a skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu. Zájezd bývá velmi brzy vyprodán, proto s rezervací neváhejte!

Poznávací zájezd Transsibiřská magistrála z Moskvy na Bajkal, přes Mongolsko do Číny, provází Petr Horák, garance skupiny 15 osob.

Moskva – Kazaň – Bolgar na Volze – Jekatěrinburg – Ganina jama – Památník předělu Evropa Asie - Irkutsk – Bajkal – Listvjanka – Burjatsko - Ulánbátar – NP Hustai – NP Terelj – poušť Gobi – Peking – Velká čínská zeď – Tygří hory

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.

2. den zájezdu
Prohlídka Moskvy autobusem. Kreml s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magistrály na Jaroslavském nádraží. Nočním vlakem do Kazaně.

3. den zájezdu
Ráno KAZAŇ (UNESCO), pěší návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla – jedna z nejcennějších ukázek ruského baroka. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatarská kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.

4. den zájezdu
Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy z 12. – 14. stol. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem k URALU do Jekatěrinburgu.

5. den zájezdu  
Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií. Prohlídka autobusem, chrám Všech svatých na krvi, vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám Nanebevstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Ganina jama za městem, kam byly svrženy ostatky zavražděné carské rodiny, Památník předělu mezi Evropou a Asií. Nocleh v hotelu.

6. a 7. den zájezdu
Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané na nástupištích při zastávkách vlaku (uzené ryby, domácí sladkosti, pečená masa, bliny) a samozřejmě vodka a čaj ze samovaru (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.

8. den zájezdu
Odpoledne příjezd do Irkutska. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL, v městečku LISTVJANKA.

9. den zájezdu
Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami, focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci návrat do hotelu.

10. den zájezdu
Dopoledne místo našeho pobytu LISTVJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů. Večer ubytování v hotelu v Irkustku

11. den zájezdu  
Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.

12. den zájezdu  
Ráno příjezd do hl. města Mongolska ULÁNBÁTAR. Prohlídka města autobusem s místním průvodcem, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka největšího klášterního komplexu GANDAN s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů), Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.

13. den zájezdu  
Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světěkoní Převalského. Nekonečné zelené pláně, pastevci koňů a velbloudů, stáda jaků, úžasná krajina bez lidí a stop po civilizaci. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení souboru Tumen Ekh – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.

14. den zájezdu  
Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. ULÁNBÁTAR, nákupy suvenýrů, návrat do hotelu.

15. den zájezdu  
ULÁNBÁTAR
, ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.

16. den zájezdu  
Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO), na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.

17. den zájezdu  
Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO (UNESCO), největší náměstí světa, ohromující pohled z pahorku Jingshan, nádherné zahrady parku Pej-chaj, prohlídka Chrámu Nebes a Letní palác (UNESCO), jezero s dračími loděmi, Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.

18. den zájezdu  
Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming - půvabné stavby v krajině „zmačkaného sametu“, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.

19. den zájezdu  
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
 
 
Poznámka.: V případě nenadálých problémů se zajištěním  mezistátní vlakové linky Ulanbátár - Peking, bude doprava řešena letecky, vč. 1x ubytování navíc v Číně.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Vstupní vízum

  • O potřebných formalitách budeme včas informovat.

Zajímavosti

JEZERO BAJKAL - SOUČÁST RIFTOVÉHO GLOBÁLNÍHO SYSTÉMU.
Burjati dali tomuto jezeru jméno Bajkal, které v překladu znamená "jezero bohatství" a Bajkal je držitelem hned tří nej - je to nejstarší a nejhlubší jezero planety a ze všech světových jezer obsahuje největší množství vody. Pokud by se vyprázdnilo, musely by do něj vtékat všechny řeky světa po celý rok, než by je opět naplnily vodou.
A proč je Bajkal tak hluboký? Je totiž příbuzným východoafrických jezer, která leží ve Velké příkopové propadlině. Jeho pánev je dnem riftového údolí, které má tendenci se neustále rozpínat. Bajkalská riftová zóna se táhne více než 1000 km přes Sibiř a napojuje se na systém středooceánských hřbetů. Celková délka světového riftového systému je cca 60 tis. km.

Nástupní místa

29.07. - 16.08. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Doprava

letecky na trase Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem), během programu se budeme pohybovat autobusy a vlakem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
17x nocleh - z toho 11x hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a 6x nocleh ve vlaku

STRAVOVÁNÍ
11x snídaně, 4x oběd během výletů.
 
Ostatní strava bude řešena z vlastních zdrojů a prostředků. Během přepravy po Transsibiřské magistrále bude v některých vlacích k dispozici jídelní vůz. Oblíbeným způsob stravování, je na magistrále nabídka stravy a lahůdek přímo na peronech na nádražích. Ceny těchto potravin jsou velice příznivé a během zastávek je vždy dostatek času k jejich nákupu. Na stravu doporučujeme cca 20 $/den. Ceny potravin v Moskvě jsou o něco málo vyšší než v ČR. To stejné platí i pro Mongolsko i Čínu.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020 - ceny v RUB, MNT a CNY
Rusko:
Moskva – jízdné MHD 55 RUB / 1 jízda, 240 RUB / 1 den, 455 RUB / 3 dny
Moskva – Novoděvičí klášter – hřbitov cca 300 RUB
Fakultativně k zakoupení v CK: Moskva – vstup do Kremlu vč. povinného místního průvodce 680 Kč (jízdné a vstup je nutné objednat nejpozději měsíc před odjezdem)
Kazaň – vstup Kreml 250 RUB, muzeum islámské kultury 200 RUB, prohlídka mešity Kul Sharif 400 RUB. Jednotné vstupné do všech muzeí kazašského Kremlu 800 RUB.
Kazaň – chrám sv. Petra a Pavla zdarma
Bolgar – vstupy do muzeí cca 500 RUB
Jekatěrinburg – Ganina Jama cca 500 RUB
Talcy - skanzen 300 RUB pro skupinu s průvodcem, 250 RUB individuální vstupné
Bajkalské muzeum (tuleni Bajkalští) 300-500 RUB dle expozice, arboretum 60 RUB
Irkutsk – muzeum děkabristů 200 RUB

Mongolsko:
Ulánbátar – klášter Gadan 4000 MNT
Ulánbátar – Lamaistický chrám 8000 MNT
Ulánbátar – palác Bogdchána 8000 MNT
Ulanbátar – muzeum dinosaurů 5000 MNT
Ulánbátar – představení Tumen Ekh 25 000 MNT
doprava k představení 10 000 MNT

Čína:
Peking metro - jízdné 3-9 CNY dle vzdálenosti
Cesta duchů u hrobek 30 CNY
Čínská zeď – lanovka 25 USD
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 6 000-10 000 RUB, 150 000 MNT a 500 CTY a více dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
 
DALŠÍ VÝDAJE A BAKŠIŠNÉ
Ve všech navštívených zemích je zvykem, poskytovat místním průvodcům a řidičům transferů spropitné/bakšiš v závislosti na tom, jak byla skupina spokojena. Tyto platby bude vždy řešit za skupinu průvodce. Předpokládaná částka za bakšišné je cca 30 USD/os. na celý zájezd.
  
MĚNA A KURZ
Rusko - Ruský rubl (značení RUB), 100 RUB = cca 29 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/RUB-rusky-rubl/
Směnný kurz rublu je značně kolísavý. U nás možno RUB vyměnit ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již před odjezdem v ČR. Během programu není ani dostatek času k výměnám.
 
Čína - Čínský jüan (značení CNY), 1 CNY = 3,4 Kč. U nás není tato měna běžně k sehnání. Při příjezdu do Číny většinou mění peníze místní průvodce v Pekingu, často horším kurzem cca 100 USD za 600 CNY. Doporučená částka na výměnu v Číně je minimálně 50 USD/os. Na letišti v Pekingu i za kontrolami jsou přijímány pouze čínské Jüany a kreditní karty. Jiné měny nejsou akceptovány!
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/CNY-cinsky-juan/
 
Mongolsko - Mongolský tugrik (značení MNT), 100 MNT = cca 0,8 Kč. Výměna na místě v Mongolsku. Doporučujeme mít s sebou na výměnu min. 50 USD/os.
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/MNT-mongolsky-tugrik/
 
Na výměny obecně je třeba mít s sebou dostatek EUR nebo USD. Bankovky však musí být z emise po r. 1993 a musí být absolutně neporušené a příliš neopotřebené. Jinak není možno tyto v Mongolsku a Číně vyměnit. Karty jsou bez problémů přijímány v Rusku, velmi omezeně v Mongolsku a běžně pak v Číně.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Při cestě do Ruské federace, Mongolska i Číny musí mít cestující cestovní pas opatřený platným turistickým vízem. Víza do všech zemí si můžete sjednat sami, případně přes CK. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VÍZA
Všechny 3 turistická víza vám může zařídit CK - viz odstavec "fakultativní příplatek". O potřebných formalitách týkajících se žádostí o jednotlivá víza budete informováni. Vaše pasy s vyřízenými vízy do Ruska, Mongolska a Číny vám budou rozdány v Praze na letišti, společně s kartičkou pojištění a kopiemi pasu na straně fotografie a všech 3 víz.
 
OČKOVÁNÍ
Oddělení očkování a cestovní medicíny doporučuje na tento program v letním období očkování na klíšťovou encefalitidu (velký výskyt infikovaných pijáků může být v okolí Bajkalu), žloutenku typu A, B a tyfus.
 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Moskva je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času o 2 hodiny více než ČR.
Jekatěrinburg GMT +5, oproti ČR je zde +3 hodiny v létě, +4 hodiny v zimě.
Irkutsk GMT +8, oproti ČR je zde +7 hodin v létě, +6 hodin v zimě.
Ulánbátar GMT +8, oproti ČR je zde +7 hodin v létě, +6 hodin v zimě.
Peking GMT+8, oproti ČR je zde +7 hodin v létě, +6 hodin v zimě.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Elektrické napětí je ve všech navštívených zemích standardní 220-240 voltů. Zásuvky však nejsou opatřené zemnícím kolíkem. Proto spotřebiče se zemnícím kolíkem musí být opatřeny adapterem. V Rusku jsou zásuvky jako u nás, v Mongolsku mají více univerzální zásuvky na více typů zástrček, objevuje se tady anglická, americká i naše zásuvka. V Číně jsou americké zásuvky tři podlouhlé pásky. Je proto dobré, mít s sebou redukce.
 
PITNÁ VODA V RUSKU
V Rusku není voda z kohoutku bez předešlého převaření vhodná k pití. V některých hotelích jsou k dispozici na chodbách nádoby s pitnou vodou. Doporučujeme proto pít pouze balenou vodu a to i v Mongolsku a Číně.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Rusko:
Velvyslanectví Moskva - Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moscow
Telefon operátor/recepce: +7 495 2760 703 (prac.dny 07:00-19:00, víkendy 09:00-17:00), hlasový strom ZÚ: +7 495 2760 701
Nouzová linka mobil: +7 916 353 2601
E-mail: moscow@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: consulate_moscow@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu:
úřední hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 17.00

Generální konzulát Sankt Peterburg - Generaľnoje konsuľstvo Češskoj Respubliki
Tverskaja 5, 191 015 Sankt Peterburg
Telefon: +7812/2710459, 2714612, KO-2716101 (záznamník)
Fax: +7812/2714615
Nouzová linka: +7 921 902 6118
E-mail: petersburg@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: ko.petersburg@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 8.30. - 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost KO: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00, pondělí - čtvrtek 13.30 - 16.00

Mongolsko:
Velvyslanectví Ulánbátar - Embassy of the Czech Republic

Sukhbaatar District, 1st Khoroo, 13th Khoroolol, 14220, Embassy Street 9, Ulaanbaatar
P.O.BOX 665
Telefon: +976/11/321 886, +976/11/311 053
Fax sekretariát ZÚ: +976 11 323 791
Nouzová linka: +976/99021880
E-mail: ulaanbaatar@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: consular_ulaanbaatar@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí-pátek 8.15 - 16.45
úřední hodiny KO: pondělí - čtvrtek 08.30 - 12.00, úterý, středa, čtvrtek 14.00 - 16.00

Čína:
Velvyslanectví Peking - Embassy of the Czech Republic

2 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600 Beijing
Telefon: +86/10/85329500, recepce+86/10/85329511, sekretariát +86/10/85329502
Fax: +86/10/853 29 590
Nouzová linka: +86/139 117 522 07
E-mail: beijing@embassy.mzv.cz, konzulární úsek: consulate_beijing@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
Úřední hodiny KO - žádosti o víza: pondělí - čtvrtek 08.30 - 12.00
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Rusko:
Tel. předvolba: +7
Hasiči: 101
Policie:102
Záchranná služba a první pomoc: 103
Univerzální pohotovostní číslo: 112
V případě nouze občana ČR v RF se volá telefon 007 916 353 26 01, kde se občan dozví, jak má postupovat.
Pozn.: Při volání z území RF se místo mezinárodního kódu RF "007" volí číslice "8".
Při volání z pevné linky do zahraničí se volí číslice "8" a po 4 vteřinách číslo "10" a dále se vytáčí kód země (pro ČR 420), kód města a číslo volaného účastníka.

Mongolsko:
Tel. předvolba: +976
Hasiči: 101
Policie: 102, nebo 7011 1133
Lékařská záchranná služba: 103
Úřad pro mimořádné situace: 105


Čína:
Tel. předvolba: +86
Policie: 110
Záchranná služba: 120
Požárníci: 119
Cizinecká policie: +86-10-8401 5297
Informace o tel. č.: 114


DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Mongolsko:
Celní předpisy vyžadují registraci dovážených předmětů zvláštní hodnoty i při průvozu. Jedná se především o elektroniku, šperky, výrobky ze vzácných kovů, alkohol (limit 3 litry lihovin) a cigarety (limit 2 kartony). Je zakázán dovoz a převážení narkotik, omamných látek, jedů, střelných zbraní bez povolení příslušných úřadů a pornografie. Rovněž je zakázáno vyvážet lovecké trofeje a starožitnosti bez příslušných povolení. Není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a neexistuje povinná směna valut. Jako minimální denní částka se doporučuje 100,- USD. Místní měna je mongolský tugrik /MNT/. Směnu valut se doporučuje uskutečnit v hlavním městě.

Čína:
V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Dovoz i vývoz valut není nutné deklarovat, pokud hotovost není větší než 5 000 USD. Dovoz a vývoz hotovosti větší než 5 000 USD je třeba deklarovat. V případě vývozu je třeba předložit deklaraci o dovozu hotovosti na území ČLR nebo se prokázat povolením orgánů ČLR k vývozu hotovosti.

Dovážet do země je dále pro neobchodní účely zakázáno :
· všechny druhy zbraní, munici a výbušniny
· falešné peníze a ceniny
· všechny druhy silných jedů
· materiály všeho druhu (např. filmy, fotky, CD, kazety, VHS, DVD, paměťová média, tiskoviny, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku)
· živá zvířata (kromě psů a koček) a živé rostliny
· drogy a nebezpečné návykové a psychotropní látky
· potraviny, léky a další produkty pocházející z oblastí zasažených epidemií a které mohou být škodlivé pro zdraví lidí či zvířat
· nebezpečné baktérie, rostliny, zvířata a jiné výrobky.

Vyvážet ze země je zakázáno :
· všechny předměty jež podléhají zákazu dovozu do ČLR (výše uvedený odstavec)
· materiály všeho druhu, které podléhají utajení
· vzácné kulturní historické předměty a tiskoviny, které nejsou volně prodejné
· vzácné živočichy a rostliny včetně semen a vzorků
 
Rusko:
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace. Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat, a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Z Ruska je možno vyvážet bez proclení 2 krabičky cigaret, 1 l vína a 1/7 destilátu na osobu. Vyvážené množství tohoto sortimentu je často namátkově kontrolováno.
Celní předpisy jsou obsáhlé, prosím přečtěte si jejich přesné znění ještě před odjezdem na https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/cestovani/duty.html

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK.
• Cestujete-li s vnoučaty, vezměte s sebou ověřené svolení rodičů.
• Do pravoslavných chrámů/objektů nebudete vpuštěni bez náležitého ustrojeni – muži dlouhé kalhoty, ženy dlouhé sukně, zakrytá ramena a šátky na hlavu.
• Do navštívených objektů neberte s sebou v příručních zavazadlech ostré předměty, plechovky a nože.
• S sebou vezměte menší příruční batůžek; vícevrstvé oblečení vč. teplého; kvalitní pohodlnou obuv; deštník nebo pláštěnku; prostředky osobní hygieny; užívané léky; sluneční brýle; pokrývku hlavy; opalovací krém; repelent nebo jiný prostředek proti hmyzu.
• V Číně můžete mít problém, pokud budete mít v hlavním odbavovaném zavazadle větší kuchyňský nůž, s čepelí delší než je délka dlaně, velký lak na vlasy nebo deodorant v plechu sycený plynem.
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!
 
ZAVAZADLA
Vzhledem k prakticky každodenním přesunům důrazně doporučujeme menší zavazadlo do 23 kg, mobilní zavazadlo s kvalitními kolečky i madlem a ruksak do 10 kg jako příruční, dva kufry nejsou vhodné na osobu, jak na nošení do vlaku, tak na nakládání do najatých autobusů, které jsou většinou menší než v ČR.
 
PŘEPRAVA VLAKEM
V základní kategorii (3. třída) jsou využívanou v dálkových vlacích v zemích bývalého Sovětského svazu tzv. vagony Plackarnyj. Jejich charakteristickým znakem je uspořádání interiéru s částečně oddělenými, avšak průchozími odděleními pro 6 osob, s místy k sezení a večer pak k ležení. Celková kapacita těchto vozů je 54 míst. Uspořádání lůžek jsou 4 příčná lůžka v jednom oddělení (dvě nahoře, dvě dole) a dvě boční lůžka nad sebou přes uličku podélně k vozu. Každý vagon je vybaven záchody na obou koncích. Na jednom z konců je také umístěn služební oddíl průvodčích. Průvodčí v některých případech provádí doplňkový prodej drobného občerstvení. Naproti jejich oddělení se nachází zdroj horké a studené vody, kterou mají cestující zdarma k dispozici po celou dobu jízdy vlaku. Některé modernější vozy jsou vybaveny klimatizací a zásuvkami pro nabíjení drobných elektrospotřebičů. Protože na vícedenních cestách jsou vozy v provozu nejen v noci, ale i přes den, lze je upravit i pro denní provoz s místy k sezení. U příčných lůžek stačí odklopit horní lůžka ke stěně, spodní lůžka lze poté využít jako lavice k sezení. Dolní boční lůžko je konstrukčně upraveno tak, že jeho střední část lze překlopit a vysunout poněkud výše, potom slouží jako stolek. Zbylé dvě krajní místa spodního lůžka tvoří dvě místa k sezení. Každý cestující obdrží povlečení a potřebné lůžkoviny. Restaurační vagón není k dispozici ve všech vlakových soupravách, jídlo je proto lépe si koupit před nástupem do vlaku. Pro úseky cesty Moskva – Kazaň – Jekatěrinburg – Irkutsk bylo možno si doobjednat místo ve vagonech 2. třídě, kde již přeprava probíhá v klasických uzavíratelných kupé pro 4 osoby.


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací