Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

TURECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY ORIENTU

POBYT U EGEJSKÉHO MOŘE S VÝLETY

Kód zájezdu: TR448-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Sleva 55+

Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je mj. Efes, Pergamon, Milét, Didyma, ale i Istanbul, město odkud se řídily tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Turistickým magnetem budou i travertinové jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u Egejského moře.Zájezd provází Mgr. Dana KelblováIstanbul – Bursa -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
TR448-19-1 od: 25.05.2019
do: 03.06.2019
zobrazit 9 24 390 Kč Odjeto
KódTR448-19-1
Termínod: 25.05.2019 do: 03.06.2019
Nástupní místa Praha
Počet nocí9
dospělá osoba - snídaně24 390 Kč
Odjeto

Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je mj. Efes, Pergamon, Milét, Didyma, ale i Istanbul, město odkud se řídily tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Turistickým magnetem budou i travertinové jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u Egejského moře.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Istanbul – Bursa - Selçuk - Afrodisias - Pamukkale - Hierapolis - Efes - Didyma - Milét – Priene – Pergamon – Trója - Dardanely – Istanbul


1. den zájezdu
V ranních hodinách odlet z Prahy do Istanbulu, transfer z letiště a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu. Ubytování.

2. den zájezdu
ISTANBUL
, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. Aya Sofya, nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita, Hippodrom, palác Topkapi, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlů z Izniku aj. Návrat na ubytování v Istanbulu.

3. den zájezdu
Průjezd historickým městem BURSOU (UNESCO), kolem Marmarského moře na západní pobřeží Turecka. Před příjezdem na ubytování navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti a krásná stará bazilika sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI.

4. den zájezdu  
Pobyt u moře
, individuální volno.

5. den zájezdu  
Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu, MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu  
Pobyt u moře
, individuální volno.

8. den zájezdu
Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol.př.n.l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám. Pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování v oblasti.

9. den zájezdu  
Odjezd k průlivu DARDANELY, přeplutí Dardanelskou úžinou z Asie do Evropy, příjezd do Istanbulu. Dokončení prohlídky ISTANBULU vč. návštěvy Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v Istanbulu.Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha vč. let. tax
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem v Turecku
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu, 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 9x snídani
 • 5x večeři při ubytování u moře
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu (platí se na místě)
 • fakult. služby, bakšišné 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje" 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžkový pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč

Nástupní místa

25.05. - 03.06. Odjezd L2, L3 Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací