Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

USA - NEW YORK

SVĚTOVÁ METROPOLE

DOVOLENÁ NEW YORK 2023

Kód zájezdu: USA334-23 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip

Poznejte s námi New York, půvab a rytmus jednoho z nejslavnějších a nejpůsobivějších pulsujících měst světa, ležící na řece Hudson, které tvoří převážně ostrovy Manhattan, Staten Island a Long Island. Dotkneme se Zvonu svobody, vystoupáme se západem slunce na vrchol Rockefellerova centra, kde se dotkneme špice Empire State building. Zájezd provází Ing. Milena Škorpilová, garance malé skupiny. Celý popis


Anotace

Poznejte s námi New York, půvab a rytmus jednoho z nejslavnějších a nejpůsobivějších pulsujících měst světa, ležící na řece Hudson, které tvoří převážně ostrovy Manhattan, Staten Island a Long Island. Dotkneme se Zvonu svobody, vystoupáme se západem slunce na vrchol Rockefellerova centra, kde se dotkneme špice Empire State building.

Zájezd provází Ing. Milena Škorpilová, garance malé skupiny.

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Dopoledne odlet z Prahy, přílet do NEW YORKU, transfer na ubytování.

2. den zájezdu
První den prohlídky začneme na hlavním nádraží Grand Central Terminal, které je denně branou do města pro stovky tisíc cestujících, pokračování pěšky kolem budovy Chrysler Building na nejznámější newyorské náměstí Times Square. Odpoledne uvidíme slavné Rockefellerovo centrum a katedrálu sv. Patrika. Den zakončíme procházkou po 5. avenue a odpočinkem v Central Parku.

3. den zájezdu
Návštěva Battery parku, plavba lodí k soše Svobody. Po procházce kolem sochy Svobody pokračování lodí na ostrov Ellis (návštěva muzea imigrace), návrat lodí do Battery parku. Prohlídka jižního Manhattanu, během které uvidíte slavnou sochu býka, ulici Wall street, Newyorskou burzu, budovu Federal Hall a kostel Trinity Church, na závěr dne návštěva čínské čtvrti a italské čtvrti, China Town a Little Italy

4. den zájezdu
Čeká nás procházka po promenádě Brooklyn Heights s neopakovatelnými výhledy na celý Manhattan a Brooklynský most. Pěší procházka po Brooklynském mostu z Brooklynu na Manhattan k radnici a kapli sv. Pavla. Odpoledne návštěva památníku a muzea 9/II Memorial (Ground Zero).

5. den zájezdu
Dnes půjdeme od Union Square po světoznámé třídě Broadway až k Madison Square Park, kde se nachází nejstarší newyorský mrakodrap Flatiron Building (žehlička) a další známé mrakodrapy New York Life Insurance Company Building a Metropolitan Life Insurance Company Building. Poté se přesuneme na Herald Square (největší obchodní dům Macy’s) k Empire State Building, nezapomenutelný výhled na New York.

6. den zájezdu
Volný den určený k návštěvě některého z mnoha newyorských muzeí nebo k nákupům v outletu v New Jersey.

7. den zájezdu  
Dopolední procházka rezidenční čtvrtí Greenwiche Village, netradiční park High Line Park, novinka Little Island a komplex Hudson Yards s novou stavbou The Vessel. Rozloučení s New Yorkem pohledem z vyhlídkové terasy Top of the Rock.

8. den zájezdu
Dopoledne osobní volno v centru města, v závislosti na letovém řádu transfer na letiště a odlet.

9. den zájezdu
Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa


Doprava

Letecky na trase Praha – New York – Praha, po destinaci se budeme pohybovat místní dopravou.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD ($)
(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ $, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Americký dolar (značení USD nebo $)
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/USD-americky-dolar/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do USA musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu a provést registraci ESTA.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VÍZUM
Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.
Registrace ESTA je od 8. září 2010 zpoplatňována částkou 14,- USD kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov v průběhu registrace.
Více informací ohledně vstupních podmínek do USA a registrace ESTA naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/cestovani/visa.html
 
OČKOVÁNÍ
Doporučuje se očkování proti žloutence typu A i B, ale není vyžadováno.
 
POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
 
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
-6h oproti ČR

PODNEBÍ
New York má vlhké subtropické klima a střídají se tu 4 roční období. Počasí je blízké našemu. NY je velmi slunečný, léta jsou velmi horká s teplotami až okolo 32°C a v zimě napadne klidně až metr sněhu. 

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 120 V
Frekvence: 60 Hz
Některé spotřebiče (trouby, klimatizace) s velkým odběrem používají 240 V/60 Hz. Zásuvky jsou na dva nebo tři ploché kolíky. Adaptér bude potřeba.
 
VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Washington - Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom St., NW, Washington, D.C.
Telefon: +1 202 274 9100
Fax: +1 202 244 2147, sekretariát vv: +1 202 966 8540, KO: +1 202 469 8161
Nouzová linka: +1-202 570 3028
E-mail: washington@embassy.mzv.cz (sekretariát)
Konzulární úsek: con.washington@mzv.cz, passport.washington@mzv.cz, visa.washington@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00, pátek 08.00 - 14.30, pondělí - čtvrtek 08.00 - 17.00
Konzulární úsek: pátek 08.00 - 14.30, pondělí - pátek 08.30 - 11.30

Generální konzulát New York - Consulate General of the Czech Republic
321 E 73rd Str., NY 10021 New York
Telefon: +1-646-422-3344,( KO-linka 3305, sekretariát . 3301)
Fax: +1-646-422-3311, KO: +1- 646 422 3363
Nouzová linka: +1-917-251-5649
E-mail: newyork@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: cs.ny@mzv.cz, visa.ny@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek (pátek) 08.30 - 17.30 (08.30 - 15.00)
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, čtvrtek, pátek 9.30 - 12.30, středa zavřeno, úterý 9.30 - 12.30, 14.00 - 17.00
Poznámka:cs.ny@mzv.cz - cestovní doklady, ověřování, matriční doklady, visa.ny@mzv.cz - schengenská víza a pobyty cizinců v ČR

České centrum New York - Czech Center New York
321 E 73rd. Str., NY 10021 New York
Telefon: +1 646 422 3399
Fax: +1 646 422 3383
E-mail: info@czechcenter.com, czechcenterny@czech.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 10.00 - 18.00
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +1
Policie, záchranná služba, požárníci: 911 (na celém území USA)
V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při telefonování z USA do zahraničí se volí 011, pak číselný kód země (ČR např. 420) a telefonní číslo účastníka. Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou v USA zdarma.
 
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků je přísně kontrolován a některé druhy potravin a zemědělských výrobků z určitých oblastí či zemí je zakázán. Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech. Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek, pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření. Veškeré dovážené potraviny je nutné uvést na formuláři – celní deklarace (modrobílá kartička). Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny. Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. Je přísně zakázán dovoz jakýchkoliv narkotik.
Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň.
Do USA lze bezcelně přivézt na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Osoby mladší 21let nesmí dovážet alkohol ani jako dárek. Dovoz předmětů osobní potřeby je osvobozen od cla. Bezcelně je možné dovážet dárky v hodnotě do 100 USD.
Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících 10.000 USD je třeba deklarovat při vstupu do USA.
Není dovoleno dovážet bez povolení rostliny a neupravená semena.
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY - DROZD
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací