Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

UZBEKISTÁN

POKLADY HEDVÁBNÉ STEZKY, ARALSKÉ MOŘE A POHOŘÍ CHIMGAN

POZNÁVACÍ ZÁJEZD UZBEKISTÁN 2022

Kód zájezdu: UZ316-22 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotely***, jurty

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip

Poznejte s námi jedinečný Uzbekistán. Země, která je mimořádně svázaná se slavnou Hedvábnou stezkou, nám nabídne skvělé památky bývalé středověké euroasijské obchodní tepny. Obdivovat budeme nejen Samarkand, Chivu, Bucharu ale i Kokand – hlavní křižovatku obchodních cest, Margilan – proslavený výrobou hedvábí, přejedeme pouští Kyzlykum, podnikneme výlety u Aralského moře, terénními vozy se vydáme ke starověké nekropoli Mizdakhan a jednu noc přespíme v tradičních jurtách, kde povečeříme u ohně… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
13x snídaně, 1x večeře, 3x oběd
UZ316-22-1 od: 13.05.2022
do: 27.05.2022
zobrazit 12 61 390 Kč Odjeto
KódUZ316-22-1
Termínod: 13.05.2022 do: 27.05.2022
Nástupní místa Praha
Počet nocí12
Dospělá osoba - 13x snídaně, 1x večeře, 3x oběd61 390 Kč
Odjeto

Anotace

Poznejte s námi jedinečný Uzbekistán. Země, která je mimořádně svázaná se slavnou Hedvábnou stezkou, nám nabídne skvělé památky bývalé středověké euroasijské obchodní tepny. Obdivovat budeme nejen Samarkand, Chivu, Bucharu ale i Kokand – hlavní křižovatku obchodních cest, Margilan – proslavený výrobou hedvábí, přejedeme pouští Kyzlykum, podnikneme výlety u Aralského moře, terénními vozy se vydáme ke starověké nekropoli Mizdakhan a jednu noc přespíme v tradičních jurtách, kde povečeříme u ohně pod hvězdami. Východ slunce u břehů Aralského moře bude mimořádným zážitkem.
V závěru zájezdu nás čeká pohoří Chimgan. Za krásnými výhledy vyjedeme lanovkou na horu Kumbel. Jezero Charvak nás ohromí krásnou modrou barvou, která kontrastuje s okolními vrcholy a poobědváme ve vyhlídkové restauraci Cinara´s, v jejíž blízkosti je možné vidět i pravěké malby.
Jedinečný zájezd do srdce Asie se všemi vstupy, lanovkami a výlety uvedenými v programu již v ceně zájezdu.


Taškent - údolí Fergana - Kokand – Fergana - Margilan - Rištan - Samarkand - Shahrisabz - Buchara - poušť Kyzylkum - Khiva – Ichan-Kala - Nukus - Aralské moře – Mizdakhan – Maynak - planina Ustyurt – Urga – jezero Sudochie - pohoří Chimgan - jezero Charvak – vyhlídka Cinara´s - Taškent

Zájezd provází Ing. Jana Křížová, garance skupiny max. 12 osob

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do Taškentu v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno přílet do TAŠKENTU, transfer na hotel, ubytování a snídaně. Po snídani se vydáme na prohlídku hlavního města Uzbekistánu. Navštívíme náměstí Khast Imam Square, které je po staletí duchovním centrem města s dominantou mešity Hazrat Imam, ke které patří malá knihovna uchovávající nejstarší korán na světě. Prohlédneme si i madrasu Baraka Khana z 16. století, mauzoleum Abu Bakra Mohammeda Kaffala Shashiho i další historické památky vč. nejstaršího bazaru ve městě. V odpoledních hodinách přejedeme do nové části města, kde se projdeme po náměstí Nezávislosti s krásnými fontánami a několika památníky. Náš program uzavřeme na náměstí Amir Timur s obrovskou jezdeckou sochou slavného dobyvatele Tamerlána. Návrat na hotel a nocleh.

3. den zájezdu
Po snídani přejezd vlakem do nádherného ÚDOLÍ FERGANA v blízkosti hranice s Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Během jízdy budeme projíždět horskými průsmyky i horským sedlem KAMCHIK (2267 m n. m.). Po příjezdu prohlídka města KOKAND, které bylo v minulosti hlavní křižovatkou obchodních cest v údolí. Uvidíme tzv. „perlu Kokandu“ – palác Khudayara Khana z 19. stol., dále velkou páteční mešitu nebo madrasu Nurbut Biya. Dále pokračujeme do města FERGANA. Procházka po hlavním náměstí Central Park, ubytování a nocleh.

4. den zájezdu
Po snídani přejezd do MARGILANU, více jak 2000 let starého města, které se proslavilo výrobou hedvábí. Jedno z důležitých obchodních center Hedvábné stezky ukrývá řadu zajímavostí, např. madrasu Said Akhmad-Khoja, která představuje zajímavou ukázku tradiční architektury, či tradiční tržnici s koberci a hedvábím. Návštěva výrobny hedvábí Yodgorlik a ukázka výroby látek s tradičními vzory „Ikat“. Odpoledne přejezd do RIŠTANU, návštěva ateliéru slavného výtvarníka Rustama Usmanova, jehož keramické výrobky se prodávají po celém světě. V případě času návštěva tradičního obydlí a ukázka tkaní látek a koberců. V pozdním odpoledne přejezd vlakem zpět do Taškentu. Ubytování a nocleh.

5. den zájezdu
Po snídani přejezd do SAMARKANDU (UNESCO), příjezd v poledne. Prohlídka druhého největšího města Uzbekistánu a jednoho z nejkrásnějších historických měst na Hedvábné stezce. Prohlídku začneme na náměstí Registan – údajně jedno z nejkrásnějších na světě – které je ze 3 stran obklopeno nádhernými madrasami z 15.-17. století. Nevynecháme ani monumentální mešitu Bibi-Khanum nebo tradiční bazar Siab s mnoha obchůdky s ovocem, tradičními pokrmy nebo kořením. Ubytování a nocleh.

6. den zájezdu
Po snídani pokračování v prohlídce Samarkandu. Návštěva mauzolea Gur-Emir z 15. století, které uchovává ostatky velkého Tamerlána a jeho potomků. Stavba se stala vzorem pro mnoho mughalských staveb, vč. slavného indického Tádž Mahalu. Zastávka na nekropoli Shakhi-Zinda s celkem 11 krásně zdobenými středověkými mauzolei a s tzv. „imaginární hrobkou“ proroka Mohameda. Nevynecháme ani unikátní astronomickou observatoř Ulugbek z 15. století nebo údajnou hrobku starozákonního proroka Daniela, kterého zde uctívají muslimové, židé i křesťané společně. Odpolední přejezd do města Shahrisabz, ubytování a nocleh.

7. den zájezdu
Snídaně. Prohlídka města SHAHRISABZ (UNESCO), které bylo v minulosti hlavním centrem celé Střední Asie. Město je proslavené i jako rodiště Tamerlána a zároveň patří mezi nejstarší města celého regionu. Během procházky uvidíme Jehangirovo mauzoleum, zbytky Tamerlánova letního paláce Ak-Saray, komplex Dorut Tilovat s mešitou Kok Gumbaz z 15. století a hrobem Tamerlánova otce. Odpoledne přejezd do města Buchara. Ubytování a nocleh.

8. den zájezdu
Po snídani celodenní prohlídka BUCHARY (UNESCO), obchodní stanice založená už v 5. století př. n. l. a později důležité obchodní centrum na Hedvábné stezce. Mezi symboly města patří minaret Kalyan z 12. stol., hned vedle něho stojí stejnojmenná krásně zdobená mešita, která je druhou největší ve Střední Asii. Ve městě opět najdeme několik krásných madras – náboženských škol, např. Ulugbekovu, Abdulazizhanovu či Chor-Minor. Zajímavou zastávkou bude jistě i mauzoleum Chasma-Ayub, které schovává pramen, který údajně vytryskl poté, co místo navštívil starozákonní Jób. Naopak mauzoleum Samanid z 10. stol. je krásnou ukázkou raně islámské architektury. Nevynecháme ani unikátní mešitu Bolo Hauz z 18. století., staré vodní nádrže Lyabi-Khauz nebo tzv. „kupecké domy“. Nocleh.

9. den zájezdu
Po snídani dokončení prohlídky BUCHARY. Přímo v centru se tyčí obrovská pevnost Ark, jejíž historie sahá až do 4. stol. př. n.l. Pevnost byla po století symbolem královské moci i oficiální rezidencí místního emíra. Po skončení prohlídky města přejezd pouští KYZYLKUM do KHIVY (cca 7 hod.). Dnešní dálnice přesně kopíruje starou Hedvábnou stezku a během jízdy budeme mít výhledy na poušť, okolo nás i řeku Amudarja. Volno ve městě, odpočinek a nocleh.

10. den zájezdu
Po snídani nás bude čekat prohlídka historického centra města KHIVA – ICHAN-KALA (UNESCO), které dnes celé slouží jako muzeum pod otevřeným nebem. Město je obehnáno hradbami, chráněno pevností a dochovalo se tu přes 60 historických budov. Navštívíme madrasu Muhammada Aminhana z 19. století s unikátním modrým minaretem, která je největší v celé centrální Asii. Samotný minaret se měl stát největším na světě, projekt ovšem nebyl nikdy dokončen. Dále se podíváme do Velké páteční mešity, paláce Tash-Hovli, který byl rezidencí vládce Khivy nebo mauzolea Pahlavana Mahmuda s typickými modrými dómy. Prohlídku završíme výstupem na vyhlídkovou věž Kunya Ark s krásným výhledem na město. Nocleh.

11. den zájezdu
Snídaně. V brzkých ranních hodinách přejezd do města NUKUS. Dvoudenní výlet k ARALSKÉMU MOŘI, které už pomalu takřka zmizelo z povrchu zemského. Terénními vozidly se nejprve vydáme ke starověké nekropoli MIZDAKHAN, která patří k nejstarším poutním místům celé oblasti. Prohlídka několika historických mauzoleí a středověkého karavanseráje. Přejezd podél bývalého dna Aralského moře do vesnice MAYNAK a prohlídka slavného „hřbitova lodí“ a muzea Aralského moře. Oběd. Dále přejezd přes planinu Ustyurt až k posledním zbytkům Aralského moře. Cestou výhledy na hluboké kaňony i starověká pohřebiště nomádských kmenů. Večer příjezd do jurtového kempu, večeře u ohně, nocleh v jurtě.

12. den zájezdu
Východ slunce u břehu Aralského moře. Návrat do kempu a snídaně. Přejezd zpět přes planinu Ustyurt směrem na město Kungrad a návštěva opuštěné rybářské vesnice URGA. Krátká procházka k solnému jezeru Sudochie. Oběd. V odpoledních hodinách návrat do Nukusu, návštěva Savitského muzea umění vystavující díla sovětských avantgardních umělců. Ubytování a nocleh.

13. den zájezdu
Po snídani odjezd na letiště a přelet zpět do Taškentu. Volné odpoledne v Taškentu, dokončení prohlídky města, nákupy aj. Nocleh.

14. den zájezdu
Snídaně. Celodenní výlet do pohoří CHIMGAN. Nenáročná procházka v horách, výjezd lanovkou na horu Kumbel (2400 m n. m.) s krásnými výhledy po okolí a nejdelší sjezdovkou v Uzbekistánu. Přejezd k JEZERU CHARVAK s nádherně modrou vodou, která kontrastuje s okolními vrcholky. Přejezd horskou cestou plnou serpentýn k vyhlídkové restauraci CINARA´S v jejíž blízkosti je možné vidět pravěké skalní malby. Návrat do Taškentu, večerní procházka městem a večerní transfer na letiště.

15. den zájezdu
Odlet do Prahy v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

13.05. – 27.05. Odjezd L2
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací