Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ

S VÝLETY NA EGADSKÉ A LIPARSKÉ OSTROVY

DVĚ MOŘE, VÝZNAMNÉ PAMÁTKY, NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ SOPKA

Kód zájezdu: IT610-19 Počet nocí: 8 Strava: snídaně Ubytování: hotel***

Kombinovaná Letecky
Cena od 23 990 Kč

55+

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.Tràpani - Egadské ostrovy – ostrov Favignana -… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IT610-19-1 od: 28.09.2019
do: 07.10.2019
zobrazit 8 23 990 Kč Rezervovat místa
KódIT610-19-1
Termínod: 28.09.2019 do: 07.10.2019
Nástupní místa Praha
Počet nocí8
dospělá osoba - snídaně23 990 Kč
Rezervovat místa

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Tràpani - Egadské ostrovy – ostrov Favignana - Saline di Tràpani - Èrice - Segesta - Agrigento (Údolí chrámů) - Noto - Syrakusy - Etna - Taormina - Liparské ostrovy – Tyndaris – Cefalu - Palermo - Monreale


1. den zájezdu
V odpoledních hod. odlet z Prahy do Trapani/Palerma. Transfer z letiště na hotel.

2. den zájezdu
Dopolední připojení ke skupině. TRÀPANI – centrum města, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA, díky svému tvaru nazýván také La Farfalla (Motýlí ostrov), proslulý krásou svého pobřeží, nádherné bílé pláže s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Vláčkem přejedeme na druhý konec ostrova na jednu z vyhlášených pláží s bílým pískem a navštívíme Muzeum lovu tuňáků. (V případě nepříznivého počasí náhradní program na ostrově Mózia, Marsala). Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli.

3. den zájezdu
Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů
, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh. 

4. den zájezdu 
Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.

5. den zájezdu 
Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. Odpoledne půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

6. den zájezdu 
Výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem – fakultativně. Pro ty z vás, kdo nechtějí na výlet, pobyt u moře, osobní volno.

7.den zájezdu
Cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ, které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.

8. den zájezdu 
Prohlídka hl. města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. 

9. den zájezdu
Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI (UNESCO). Prohlídka historického centra města – Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia, barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. V odpoledních hodinách odjezd z Neapole. 

10. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.


Tento zájezd nabízíme i s autobusovou nebo leteckou dopravou
Velký okruh Sicílií - autobusovou dopravou
Velký okruh Sicílií - leteckou dopravou


Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Trapani vč. let. tax
 • transfery z letiště
 • trajekt Palermo – Neapol - kajuty
 • dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování (7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu - 4lůžk. kajuty)
 • 7x snídani 
 • průvodce   

Cena nezahrnuje

 • vstupné
  pobytovou taxu
  fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 6x večeře v hotelu 2400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 350 Kč
 • Na vyžádání je možné v omezeném počtu zajistit 2lůžk. kajutu na trajektu při cestě zpět 1400 Kč/os.

Nástupní místa

28.09. - 07.10. Odjezd tam L2, zpět A, B, G
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Další doporučené kategorie
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získáte
akční nabídky jako první

Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů