Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

VÝCHODNÍ TURECKO

OD HORY NERMUT AŽ K BIBLICKÉMU ARARATU

Kód zájezdu: TR623-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip Bonus za včasné přihlášení

Zažijeme východ slunce na hoře Nermut s hrobkou krále Antiochy. Navštívíme oblasti starověké Mezopotámie mezi řekami Tigris a Eufrat, města s biblickými příběhy i nejstarší posvátné místo světa. Uvidíme vody slaného jezera Van, posvátný Ararat s pozůstatky Noemovy archy a na závěr osmanský palác Ishak Pasha, jehož poloha v horách s nádherným výhledem je nezapomenutelná. Zájezd provází Lenka Unzeitigová, garance skupiny do 12 osob Gaziantep - hora Nermut - Sanliurfa – Göbeklitepe - Atatürkova… Celý popis


Anotace

Zažijeme východ slunce na hoře Nermut s hrobkou krále Antiochy. Navštívíme oblasti starověké Mezopotámie mezi řekami Tigris a Eufrat, města s biblickými příběhy i nejstarší posvátné místo světa. Uvidíme vody slaného jezera Van, posvátný Ararat s pozůstatky Noemovy archy a na závěr osmanský palác Ishak Pasha, jehož poloha v horách s nádherným výhledem je nezapomenutelná.

Zájezd provází Lenka Unzeitigová, garance skupiny do 12 osob

Gaziantep - hora Nermut - Sanliurfa – Göbeklitepe - Atatürkova přehrada - Halfeti - Mardin – Diayarbakir - ostrov Akdamar – Van – jezero Van - palác Ishak Pasha – Istanbul

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy přes Istanbul do města GAZIANTEP, které se nachází nedaleko řeky Eufrat, jedno z největších tureckých měst. Dle časových možností ubytování, večeře.

2. den zájezdu
GAZIANTEP, navštívíme Muzeum Zeugma - největší muzeum mozaik na světě, Bakircilar carsisi, známý měděný bazar, dřívější zastávka na hedvábné stezce Gümrük han. K večeru příjezd do oblasti Adiyamanu, nejrychleji rostoucí turecké město, nedaleko hory Nermut, večeře, nocleh.

3. den zájezdu
Brzy ráno výjezd na vrchol HORY NEMRUT, kde vyčkáme východu slunce. Díky odlehlosti místa, přetrvali památky na této hoře opuštěné a nepovšimnuté po dlouhá staletí. Místo bylo znovu objeveno teprve před sto lety, kdy německý inženýr odhalil tajemnou kulturu a památky sahající až do roku 163 př. n. l., do doby vlády království Kommagene. Co nás na této dvou tisícové hoře ohromí, jsou kolosální sochy řeckých, arménských a íránských bohů před hrobkou krále Antiocha I., které měli zajistit panovníkovi nesmrtelnost. Vrchol hory stále skrývá i neotevřenou hrobku, která nebyla poškozena vykradači hrobů. Hrobka by se po otevření zhroutila. Díky moderní technice je však možné částečně prozkoumat hrobku bez porušení. Návrat na hotel a přejezd do tradičního poutního a spirituálního města Sanliurfa, jehož plní množství mešit a posvátných lokalit.

4. den zájezdu 
Město SANLIURFA, domnělé rodiště Abrahámovo. Navštívíme bazar a historické centrum města, čtvrť Gölbasi, park, kde leží známé jezero Balikli göl s posvátnými rybami. Krmení těchto ryb není jen podporováno, ale vyžadováno, jelikož masy těchto ryb závisí na poutnících a návštěvních. Na západní straně jezera se nachází mešita Rizvaniye Vakfi, komplex Medrese a mešita Halilur Rahman. Urfa, jak se městu zkráceně říká, má mnoho biblických příběhů, které jsou s tímto jménem spojené. Nejznámějším z nich je ale o Prorokovi Abrahamovi. Při naší cestě nesmíme vynechat Göbeklitepe, které je od počátku archeologických prací v r. 1995, pokládáno za nejstarší posvátné místo světa datované do let 11 000BC, je tedy daleko starší než Stonehenge v Anglii nebo Egyptské pyramidy. Ani dnes stále nevíme přesný význam této lokality, která byla jistě místem náboženských rituálů. Zde budeme moci pochopit část rané lidské historie. Večeře a nocleh v Urfě.

5. den zájezdu
Po snídani zamíříme k ohromnému dílu, ATATÜRKOVĚ PŘEHRADĚ. Uměle vytvořená nádrž na řece Eufrat k výrobě elektřiny a zároveň k zavlažování, pojmenovaná na památku největšího muže Turecké republiky, jejího stvořitele, Mustafy Kamala Atatürka, otce Turků. S rozlohou 817 km2 a obsahem vody 49 km3 je třetí největší vodní plochou v Turecku, po sladkovodním jezeře Van a solném jezeře Tuz. Dokončená byla v r. 1990 v rekordním čase 50 měsíců. Po krátké zastávce pokračujeme do jednoho z nejpozoruhodnějších míst v Turecku, do HALFETI. Historie města sahá do roku 855 př. n. l., kdy Asyrijský král Ahalmaneser II. založil toto město. Usedlost je rozdělena do Starého a Nového Halfeti. Část Starého města je ponořená ve vodě z důvodu stavby přehrady a vytváří tak téměř podvodní muzeum, kde je stále co objevovat. Plavba lodí v místech starého města, z vody vykukující části domů, minaretů, stromů a jiných historických památek je ohromující. Město má také svoji ojedinělou černou růži známou jako „Plačící Arabská Dívka“. Přejezd do pohádkového MARDINU, města v nadmořské výšce 1083 m, ležícího na úpatí hory a shlížejícího dolů na pláně Mezopotámie. Mardin leží při železniční i dálniční trase spojující Turecko se Sýrií a Irákem. Město bylo známé jako „Marde“ v době vlády peršanů, „Mardia“ za nadvlády Byzanců a „Maridin“ za Arabů, než přišli Turci a pojmenovali ho dnešním jménem. Město bylo v rukou Asyrijců, Arabů, Seldžuků, Kurdů, Peršanů, Mongolů a Osmanů a všichni zde sehrály důležitou roli. Dnes je město plné starých kamenných domů s dramatickým zasazením. Mnohé historické červené budovy se přeměnily na pěkné butikové hotýlky poskytující romantickou atmosféru.

6. den zájezdu

Prohlídka zajímavostí MARDINU a odjezd do hrdého symbolu kurské identity DIAYARBAKIRU. Návštěva starých městských hradeb, za kterými jsou doslova „nacpané“ historické budovy a mešity v arabském stylu, zajímavá stavba Ulu Mešita, ceněná pro svoji originální architekturu a starověký materiál, užitý pro opravách stavby v průběhu její existence. Diyarbakir na březích řeky Tigris z dob vlády Hittitu a Asyrijců byl svého času hlavním městem Království Arami. Později okupovaný Peršany, Makedonci, Římany a Seldžuky označované jménem jako Amidi. V Arabských dokumentech bylo nabýváno jako „Diyar-i Berk“ a tak se mu také začalo v době Republiky říkat. Večeře a nocleh

7. den zájezdu
Cesta do Van, kolem stejnojmenného JEZERA VAN, které je největší tureckou vodní plochou. Lodí po slaném jezeře na OSTROV AKDAMAR s jedinečným arménským kostelem sv. Kříže z 10.stol., který dnes slouží jako muzeum a jeho stěny jsou bohatě zdobeny výjevy ze Starého Zákona. Den zakončíme večeří a ubytováním ve městě Van, které je vzdáleno 40 km od ostrova.

8. den zájezdu 
Prohlídka města VAN, citadela, shlížející na Staré i Nové město, návštěva staré pevnosti, která ukrývá několik královských hrobek a nabízí pěkný výhled na jezero. Ve Starém městě, jehož historie sahá do období 5000 př.n.l. najdeme množství mešit a dvojité mauzoleum Ikiz Kümbet, reflektující seldžuckou i osmanskou architekturu. Na jednom okraji města je jezero Van, na druhé straně města jde vidět nejvyšší turecká hora ARARAT, na jejímž svahu se nachází pozůstatek Noemovi archy. Podél Iránských hranic se dostaneme k PALÁCI ISHAK PASHA ze 17.stol., který je jednou z nejdůležitějších památek oblasti. Je to jeden z mála dochovaných osmanských paláců, jehož poloha v horách s nádherným výhledem je nezapomenutelná. Stavba byla zahájena v roce 1685, ale dokončena byla až za dlouhých 99 let Osmanským správcem Ishak Pashem a jeho synem. Palác měl původně 116 pokojů. Byl mnohokrát renovován a stal se tak směsicí rozdílné architektury. Večeře a nocleh ve Van.

9. den zájezdu
Dnes přeletíme do Istanbulu, kde přenocujeme.

10. den zájezdu 
Největší turecké město ISTANBUL, bohatá historie, velké množství památek. To vše nabízí Istanbul, kterému budeme dnešní den věnovat. Během naší procházky nesmí chybět návštěva paláce Topkapi, Muzea Hagia Sofia, Egyptský a Velký bazar. Večer můžeme zakončit fakult. večerní plavbou po Bosporu s tureckými tanci a večeří.

11. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Sleva

  • BONUS 1000 Kč sleva při zakoupení zájezdu do 10.2.2020

Nástupní místa

21.05. - 31.05. Odjezd L2, L3 Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací