Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ZA POZNÁNÍM TOSKÁNSKA

TOSKÁNSKO OD SEVERU K JIHU

UBYTOVÁNÍ V HOTELU U MOŘE S VÝLETY

Kód zájezdu: IT597-19 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Bonus za včasné přihlášení Oblíbené

Toto je naše pozvání do malebného Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. Formou výletů se seznámíme se vším, co tato jedinečná krajina plná historie, umění, a krásné krajiny nabízí. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček, vinice, olivové háje, etruské archeologické památky a poznáme ty největší poklady Toskánska – Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, ostrov Elba nebo na samém jihu Toskánska Monte Argentario a provincii Grosseto. Zájezd provází Mgr. Dana KelblováSan Gimignano -… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IT597-19-1 od: 14.06.2019
do: 23.06.2019
zobrazit 7 15 690 Kč Odjeto
KódIT597-19-1
Termínod: 14.06.2019 do: 23.06.2019
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Hranice, Náchod, Havířov, Česká Třebová, Jaroměř, Zábřeh na Moravě, Lanškroun, Ústí nad Orlicí
Počet nocí7
dospělá osoba - snídaně15 690 Kč
Odjeto

Toto je naše pozvání do malebného Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. Formou výletů se seznámíme se vším, co tato jedinečná krajina plná historie, umění, a krásné krajiny nabízí. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček, vinice, olivové háje, etruské archeologické památky a poznáme ty největší poklady Toskánska – Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, ostrov Elba nebo na samém jihu Toskánska Monte Argentario a provincii Grosseto.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano - Voltera - Vila Garzoni - Lucca - Pitigliano - Sovana - Saturnia - Pisa - ostrov Elba: Portoferraio - Poggio - Marciana - Monte Capanne - Procchio - Grosseto - Monte Argentario - Siena - Florencie


1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, klenot Toskánska, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd k moři do přímořského letoviska Tirrenia, kde budeme po 7 nocí ubytováni v hotelu.

3. den zájezdu  
Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Starobylé a podmanivé město LUCCA s renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.

4. den zájezdu  
Celodenní fakult. výlet na ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini. Půvabné vesničky v horách - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. MARCIANA ALTE s patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v středisku PROCCHIO.

5. den zájezdu  
Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.

6. den zájezdu
Celodenní výlet za etruskými sídly. Městečko s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů.

7. den zájezdu  
Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí, socha Canapone Monument, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.

8. den zájezdu
Polodenní výlet do kouzelné SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra, náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Návrat na hotel, pobyt u moře.

9. den zájezdu  
Po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO), prohlídka, Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Tirrenia
 • 7x snídani
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu
 • fakult. výlety 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 7x večeře 1790 Kč
 • 4. den výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Nástupní místa

14.06. - 23.06. Odjezd A, B, G, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • BONUS cestovní pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.2.2019

Orientační ceny vstupného

San Gimignano:
katedrála 4€
Torre Grossa, radnice, muzeum 9€
kompletní vstup s katedrálou 13€

Lucca:
dóm 3€
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, S. Giovanni) 9€
věž Guinigi 4€

Elba:
lanovka Monte Capanne 15€
Napoleonova vila 5€
pevnost Stella 2€

Pisa:
šikmá věž 18€
bapristerium 5€

Pitigliano:
palác 3,50€
židovské centrum se synagogou 4€
etruská hrobka 4€

Siena:
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, krypta) 13€
radnice 9€
zvonice Torre del Mangia 10€

Florencie:
kostely 7-8€
jízdné 3€
baptisterium, kupole 18€
Palazzo Vecchio 10€

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 100€

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací