Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ZÁPADNÍ ČECHY

A SLAVKOVSKÝ LES

Kód zájezdu: CZ700-20 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel***

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip Možnost doobsazení

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v Mariánských lázních a odtud budeme vyjíždět za poznáním zdejšího kraje. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket, bizardní… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CZ700-20-1 od: 26.07.2020
do: 31.07.2020
zobrazit 5 7 890 Kč Odjeto
CZ700-20-2 od: 23.08.2020
do: 28.08.2020
zobrazit 5 7 890 Kč Odjeto
KódCZ700-20-1
Termínod: 26.07.2020 do: 31.07.2020
Nástupní místa Praha, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Brno
Počet nocí5
Dospělá osoba - polopenze7 890 Kč
Odjeto
KódCZ700-20-2
Termínod: 23.08.2020 do: 28.08.2020
Nástupní místa Praha, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Poděbrady, Chrudim, Holice, Brno
Počet nocí5
Dospělá osoba - polopenze7 890 Kč
Odjeto

Anotace

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v Mariánských lázních a odtud budeme vyjíždět za poznáním zdejšího kraje. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket, bizardní Svatošovské skály nebo perla baroka zámek Valeč.

hrad Loket – Mariánské Lázně – Svatošovské skály – Karlovy Vary – Bečov nad Teplou – Krásno – Horní Slavkov – Kynžvart – Kladské rašeliny – Smraďoch – Cheb – Františkovy Lázně – přírodní rezervace Soos – Nový Drahov – Valeč

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno (Brno cca 6.00 hod) a dále dle míst nástupů odjedeme do západních Čech – Mariánských Lázní. Před příjezdem na ubytování navštívíme v hluboce zaříznutém údolí Ohře romanticky položený královský hrad LOKET. Jako malý chlapec zde byl vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu tento mohutný hrad sloužil, zjistíme během prohlídky. Ubytování v hotelu v Mariánských Lázních, večeře.

2. den zájezdu:
Celodenní výlet do Karlových Varů. Cestou navštívíme pověstmi opředené SVATOŠOVSKÉ SKÁLY – krátká procházka podél skalních stěn o výšce několik desítek metrů s pilíři a skalními jehlami. Zbytek dne KARLOVY VARY, historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser. Lanovkou vyjedeme na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu, zpět lanovkou do centra, prohlídka města s průvodcem, osobní volno. K večeru návrat do Mariánských Lázní.

3. den zájezdu:
Výlet do oblasti SLAVKOVSKÉHO LESA. Navštívíme BEČOV NAD TEPLOU, středověký hrad a barokní zámek, který skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů relikviář sv. Maura, který je po našich korunovačních klenotech to nejcennější co máme. Zastavíme v městečku KRÁSNO, bývalé královské horní město s hornickým muzeem – důl Vilém (v 16. stol. byly v okolí jedny z předních cínových dolů v Evropě). HORNÍ SLAVKOV s řadou památek, cenný soubor gotických a renesančních domů, Pluhův dům, kostel sv. Jiří, barokní špitál, bývalý rudný mlýn. Unikátní zajímavostí je také opravené popraviště z 16. stol. nad městem na Šibeničním vrchu. Návrat do Mariánských Lázní, osobní volno.

4. den zájezdu:
Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART, které byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty a především kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s rybníky, romantickými stavbami a pavilony. Odpoledne příroda SLAVKOVSKÉHO LESA. Přírodní rezervace KLADSKÉ RAŠELINY, procházka po dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, návštěva jedno z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa SMRAĎOCHU s probublávajícími vývěvami plynů. Návrat do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána.

5. den zájezdu:
Město CHEB, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra je komplex středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše. Výlet zakončíme procházkou a prohlídkou FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH, individuální volno, odpočinek v lázních. Pro aktivní zájemce je připraveno pokračování výletu našim busem do nedaleké Přírodní rezervace SOOS, evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V nedaleké obci NOVÝ DRAHOV krátká prohlídka typické chebské lidové architektury hrázděných domů.

6. den zájezdu:
Po snídani odjezd domů. Cestou na úpatí zalesněných Doupovských hor navštívíme barokní perlu - zámek VALEČ s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice a zámecký areál s jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

Hrad Loket 130 Kč

Karlovy Vary
Vřídelní podzemí 90 Kč
Sklárna Moser – huť i muzeum 180 Kč
Lanovka Diana 60 Kč/zpáteční 90 Kč
Motýlí dům 90 Kč

Zámek Bečov Relikviář sv. Maura 150 Kč
Hornické muzeum Krásno - 50 Kč
Zámek Kynžvart 150 Kč, muzeum a kabinet kuriozit 150 Kč
Mariánské Lázně - park Boheminium 160 Kč
Hrad Cheb 100 Kč
Přírodní rezervace SOOS - 90 Kč
zámek Valeč - 90 Kč

Nástupní místa

26.07. – 31.07. odjezd A, Ostrava (+500)
23.08. - 28.08. odjezd A, Ostrava (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací