Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ČESKÁ KANADA - DOVOLENÁ PLNÁ ZÁŽITKŮ

S VÝLETY DO ÚDOLÍ WACHAU A WALDVIERTELU

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ČESKÁ KANADA, DOVOLENÁ V ČESKU 2023

Kód zájezdu: CZ710-23 Počet nocí: Strava: Ubytování:

Autokarem
Cena na vyžádání

Náš tip

Poznávací zájezd Česká Kanada vás zavede do tajemné krajiny na pomezí jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska, na jihozápad Českomoravské vrchoviny. Zvlněná krajina s hustými lesy, rybníky a pasoucími se stády bizonů evokuje zemi na severu amerického kontinentu. Z řídce osídlené krajiny vystupují kláštery, hrady, zámky a malebná historická města, která jsou na seznamu UNESCO. Projedeme se i úzkokolejkou a navštívíme sousední Rakousko, kde poplujeme údolím Dunaje v oblasti Wachau, kterou… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CZ710-23-1 od: 06.08.2023
do: 12.08.2023
zobrazit 6 9 590 Kč Odjeto
KódCZ710-23-1
Termínod: 06.08.2023 do: 12.08.2023
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc
Počet nocí6
Dospělá osoba - polopenze9 590 Kč
Odjeto

Anotace

Poznávací zájezd Česká Kanada vás zavede do tajemné krajiny na pomezí jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska, na jihozápad Českomoravské vrchoviny. Zvlněná krajina s hustými lesy, rybníky a pasoucími se stády bizonů evokuje zemi na severu amerického kontinentu. Z řídce osídlené krajiny vystupují kláštery, hrady, zámky a malebná historická města, která jsou na seznamu UNESCO. Projedeme se i úzkokolejkou a navštívíme sousední Rakousko, kde poplujeme údolím Dunaje v oblasti Wachau, kterou prestižní časopis označil za nejkrásnější historické místo na světě. Vykoupeme se ve slané vodě stylového aquaparku v rakouském Gmündu. Zážitkem je i ubytování v penzionu na ranči, kde se každý den můžeme vídat s osly nebo koňmi.

Poznávací zájezd Česká Kanada provází Mgr. Michal Hrazdil

zámek Červená Lhota – Slavonice – hrad Landštejn – Klášter – Nová Bystřice – údolí Wachau – Melk – Dürnstein – Kremže – Kaproun – Havlova hora - Bizoní ranč -  Litschau – Gmünd – Blockheide - Sole Felsen - Heidenreichstein - Dačice – Nová Říše - Telč – hrad Roštejn – Jindřichův Hradec

Program zájezdu

1.den zájezdu:
Odjezd v dopoledních hodinách dle míst nástupů. Prohlídka zámku ČERVENÁ LHOTA, který hostil filmaře nejedné české pohádky. Vodní palác, jehož architektura se zrcadlí v hladině Zámeckého rybníka, nejvíce proslavila princezna Zlatovláska. Přejezd na ubytování, večeře ve stylové restauraci.

2.den zájezdu:
Dopoledne návštěva SLAVONIC, historického městečka, kde se zastavil čas v éře renesance. Prohlídka domů se sgrafitovou výzdobou i působivou síťovou klenbou. Možnost sestoupit do slavonického podzemí nebo vystoupit na věž kostela Panny Marie. Putování krajinou České Kanady, kde se toulal loupežník Grasel, zastávka u prvorepublikového opevnění. Prohlídka zřícenin hradu LANDŠTEJN, jedné z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Po cestě zpět na ubytování zastavíme v obci KLÁŠTER u barokního kostela Nejsvětější Trojice a poté v centru historického městečka NOVÁ BYSTŘICE.

3.den zájezdu:
Brzy ráno odjezd na celodenní výlet do rakouského údolí WACHAU (UNESCO), které časopis National Geographic vyhodnotil jako nejkrásnější historické místo na světě. Údolí láká na vinice, excelentní meruňkové knedlíky, impozantní kláštery, středověké hradní zříceniny a historická městečka. Návštěva největšího rakouského barokního kláštera MELK. Možnost vyhlídkové plavby po Dunaji. Následuje prohlídka malebného městečka DÜRNSTEIN. Zájemci mohou vystoupit ke zřícenině hradu, kde byl po návratu z křížové výpravy vězněn anglický král Richard Lví srdce. Prohlídka historického města KREMŽE, které dalo jméno hořčici. Putování po stopách českého krále Přemysla Otakara II. Návrat na hotel.

4.den zájezdu:
Cesta úzkokolejkou napříč hlubokými lesy do KAPROUNU, kde je památník Járy Cimrmana, který tu měl být vyhozen z vlaku. Výstup na HAVLOVU HORU s rozhlednou, jež je nejvyšší stavbou svého druhu u nás, a nabízí ucelený výhled na scenérii České Kanady. Procházka atraktivní krajinou a výstup k bizarnímu skalnímu útvaru, jenž nese příznačné jméno "Ďáblova prdel". Návštěva BIZONÍHO RANČE v Rožnově, kde je možné sledovat stáda bizonů a dát si k jídlu bizoní steak, vývar nebo klobásu. Návrat na hotel.

5.den zájezdu:
Celodenní výlet do rakouského WALDVIERTELU. Zastavíme se u nejhezčího rakouského vodního hradu HEIDENREICHSTEIN, který patří českému rodu Kinských. Prohlédneme si historická městečka LITSCHAU a GMÜND. Možnost vykoupání v aquaparku se slanou vodou, vnějšími i vnitřními bazény SOLE FELSEN, nebo procházka v přírodní rezervaci BLOCKHEIDE, kde se nachází obrovité žulové balvany a potemnělé viklany. Krajina tu připomíná Skandinávii. Návrat na hotel.

6.den zájezdu:
Dopoledne prohlídka městečka DAČICE, které roku 1843 dalo světu první kostku cukru. Možnost výstupu na renesanční věž kostela svatého Vavřince, zastávka u světového památníku kostky cukru a prohlídka empírového zámku, zasazeného v areálu anglického parku. Prohlédneme si působivý barokní premonstrátský klášter v NOVÉ ŘÍŠI. Navštívíme město TELČ (UNESCO), které má jedinečně zachovalé renesanční náměstí a již 70x se proměnilo ve filmovou kulisu. Možnost výstupu na jednu z věží. Návštěva hradu ROŠTEJN, který se vypíná na skalním ostrohu v romantické krajině. Návrat na ubytování.

7.den zájezdu:
Prohlídka metropole České Kanady, JINDŘICHOVA HRADCE, který svou architekturou oživuje slávu časů, kdy patřil k významným městům království. Návštěva jednoho z největších českých zámků s působivým renesančním Rondelem. Procházka historickým centrem a balancování po vyznačeném 15. poledníku. Představení Krýzových jesliček – největšího lidového mechanického betlému na světě. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Orientační ceny vstupného

- zámek Červená Lhota 160 Kč, děti do 18 let a senioři nad 65 let 110 Kč
- slavonické podzemí kratší trasa 70 Kč, delší trasa 90 Kč
- věž kostela Panny Marie Slavonice 20 Kč
- hrad Landštejn vstupné základní okruh (bez průvodce) 100 Kč, děti do 18 let a senioři nad 65 let 70 Kč
- klášter Melk 14,5 €
- plavba po Dunaji cca 27 €
- rozhledna U Jakuba na Havlově hoře 50 Kč
- přírodní rezervace Blockheide, vstupné na rozhlednu a do muzea 3,5 €
- bazény Sole Felsen - svět koupání celodenní 22,5 €, na 4 hodiny 17,9 €, na 2 hodiny 12,5 €
- renesanční věž kostela svatého Vavřince, Dačice 25 Kč
- zámek Dačice 140 Kč, děti do 18 let a senioři nad 65 let 100 Kč
- věž sv. Jakuba, Telč 30 Kč dospělí, senioři 25 Kč
- hrad Roštejn, trasa A 120 Kč/ senioři 80 Kč, trasa B 80 Kč / senioři 60 Kč
- zámek Jindřichův Hradec:
Vstupné Adamovo stavení 140 Kč, do 18 a od 65 let 110 Kč
Vstupné Gotický palác 120 Kč, do 18 a od 65 let 80 Kč
Vstupné Interiéry 18. a 19. století 120 Kč, do 18 a od 65 let 80 Kč
- Krýzovy jesličky 60 Kč

Na vstupné a prohlídky doporučujeme cca 1000 Kč + 60 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny vstupy absolvovat.

Ubytování

Ubytování: pensionHospodářský dvůrs vlastní atmosférou a stylovou restaurací, romantika vesnického statku s knihami místo televize, s možností přímého kontaktu s domácími zvířaty, včetně koní nebo oslů. Na místě můžete ochutnat místní pálenku nebo pivo.

Nástupní místa

06.08. – 12.08. Odjezd A + Jihlava
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění


Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací