Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

ČESKÁ KANADA - DOVOLENÁ PLNÁ ZÁŽITKŮ

S VÝLETY DO ÚDOLÍ WACHAU A WALDVIERTELU

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ČESKÁ KANADA, DOVOLENÁ V ČESKU 2024

Kód zájezdu: CZ710-24 Počet nocí: 6 Strava: polopenze Ubytování: penzion

Autokarem
Cena od 10 490 Kč

Náš tip Možnost doobsazení

Zájezd vás zavede do tajemné krajiny na pomezí jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska, na jihozápad Českomoravské vrchoviny. Zvlněná krajina s hustými lesy, rybníky a pasoucími se stády bizonů evokuje zemi na severu amerického kontinentu. Z řídce osídlené krajiny vystupují kláštery, hrady, zámky a malebná historická města, která jsou na seznamu UNESCO. Navštívíme i sousední Rakousko, kde poplujeme údolím Dunaje v oblasti Wachau, kterou prestižní časopis označil za nejkrásnější historické místo… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
polopenze
CZ710-24-1 od: 04.08.2024
do: 10.08.2024
zobrazit 6 10 490 Kč Vyprodáno
KódCZ710-24-1
Termínod: 04.08.2024 do: 10.08.2024
Nástupní místa Praha, Svitavy, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc
Počet nocí6
Dospělá osoba - polopenze10 490 Kč
Vyprodáno

Anotace

Zájezd vás zavede do tajemné krajiny na pomezí jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska, na jihozápad Českomoravské vrchoviny. Zvlněná krajina s hustými lesy, rybníky a pasoucími se stády bizonů evokuje zemi na severu amerického kontinentu. Z řídce osídlené krajiny vystupují kláštery, hrady, zámky a malebná historická města, která jsou na seznamu UNESCO. Navštívíme i sousední Rakousko, kde poplujeme údolím Dunaje v oblasti Wachau, kterou prestižní časopis označil za nejkrásnější historické místo na světě. Vykoupeme se ve slané vodě stylového aquaparku v rakouském Gmündu. Zážitkem je i ubytování v penzionu na ranči, kde se každý den můžete vídat s osly nebo koňmi.

zámek Červená Lhota – Slavonice – hrad Landštejn – Klášter – Nová Bystřice – údolí Wachau – Melk – Dürnstein – Kremže – Havlova hora – Bizoní ranč – Litschau – Gmünd – Blockheide - Sole Felsen – Heidenreichstein - Dačice – Nová Říše - Telč – hrad Roštejn – Jindřichův Hradec

Program zájezdu

1.den zájezdu:
Odjezd v dopoledních hodinách dle míst nástupů. Prohlídka zámku ČERVENÁ LHOTA, který hostil filmaře nejedné české pohádky. Vodní palác, jehož architektura se zrcadlí v hladině Zámeckého rybníka, nejvíce proslavila princezna Zlatovláska. Přejezd na ubytování, večeře ve stylové restauraci.

2.den zájezdu:
Dopoledne návštěva SLAVONIC, historického městečka, kde se zastavil čas v éře renesance. Prohlídka domů se sgrafitovou výzdobou i působivou síťovou klenbou. Možnost sestoupit do slavonického podzemí nebo vystoupit na věž kostela Panny Marie. Putování krajinou České Kanady, kde se toulal loupežník Grasel, zastávka u prvorepublikového opevnění. Prohlídka zřícenin hradu LANDŠTEJN, jedné z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Po cestě zpět na ubytování zastavíme v obci KLÁŠTER u barokního kostela Nejsvětější Trojice a poté v centru historického městečka NOVÁ BYSTŘICE.

3.den zájezdu:
Dopoledne výstup na HAVLOVU HORU s rozhlednou, jež je nejvyšší stavbou svého druhu u nás, a nabízí ucelený výhled na scenérii České Kanady. Procházka atraktivní krajinou a výstup k bizarnímu skalnímu útvaru, jenž nese příznačné jméno „Ďáblova prdel“. Návštěva BIZONÍHO RANČE v Rožnově, kde je možné sledovat stáda bizonů a dát si k jídlu bizoní steak, vývar nebo klobásu. Odpoledne prohlídka městečka DAČICE, které roku 1843 dalo světu první kostku cukru. Možnost výstupu na renesanční věž kostela svatého Vavřince, zastávka u světového památníku kostky cukru a prohlídka empírového zámku, zasazeného v areálu anglického parku. Návrat na hotel.

4.den zájezdu:
Brzy ráno odjezd na celodenní výlet do rakouského údolí WACHAU (UNESCO), které časopis National Geographic vyhodnotil jako nejkrásnější historické místo na světě. Údolí láká na vinice, excelentní meruňkové knedlíky, impozantní kláštery, středověké hradní zříceniny a historická městečka. Návštěva největšího rakouského barokního kláštera MELK. Možnost vyhlídkové plavby po Dunaji. Následuje prohlídka malebného městečka DÜRNSTEIN. Zájemci mohou vystoupit ke zřícenině hradu, kde byl po návratu z křížové výpravy vězněn anglický král Richard Lví srdce. Prohlídka historického města KREMŽE, které dalo jméno hořčici. Putování po stopách českého krále Přemysla Otakara II. Návrat na hotel.

5.den zájezdu:
Prohlédneme si působivý barokní premonstrátský klášter v NOVÉ ŘÍŠI. Navštívíme město TELČ (UNESCO), které má jedinečně zachovalé renesanční náměstí a již 70x se proměnilo ve filmovou kulisu. Prohlídka nově zrekonstruovaných renesančních komnat zámku a zámeckého parku. Možnost výstupu na jednu z věží. Na závěr návštěva hradu ROŠTEJN, který se vypíná na skalním ostrohu. Návrat na ubytování.

6.den zájezdu:
Celodenní výlet do rakouského WALDVIERTELU. Zastavíme se u nejhezčího rakouského vodního hradu HEIDENREICHSTEIN, který patří českému rodu Kinských. Prohlédneme si historická městečka LITSCHAU a GMÜND. Možnost vykoupání v akvaparku se slanou vodou, vnějšími i vnitřními bazény SOLE FELSEN nebo procházka v přírodní rezervaci BLOCKHEIDE, kde se nachází obrovité žulové balvany a potemnělé viklany. Krajina tu připomíná Skandinávii. Návrat na hotel.

7.den zájezdu:
Prohlídka metropole České Kanady, JINDŘICHOVA HRADCE, který svou architekturou oživuje slávu časů, kdy patřil k významným městům království. Návštěva jednoho z největších českých zámků s působivým renesančním Rondelem. Procházka historickým centrem a balancování po vyznačeném 15. poledníku. Představení Krýzových jesliček – největšího lidového mechanického betlému na světě. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Ubytování

  • penzion Hospodářský dvůr s vlastní atmosférou a stylovou restaurací, romantika vesnického statku s knihami místo televize, s možností přímého kontaktu s domácími zvířaty, včetně koní nebo oslů. Na místě můžete ochutnat místní pálenku nebo pivo.

Nástupní místa

04.08. – 10.08. Odjezd A + Jihlava
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování ubytování v penzionu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v Kč a EUR
Červená Lhota - zámek  180,- Kč
Slavonice – podzemí 90,- Kč
Slavonice – opevnění 100,- Kč
Slavonice - městská věž 50,- Kč
Slavonice - kostel Nanebevzetí Panny Marie - volný
Klášter - kostel Nejsvětější Trojice - 50,- Kč
Havlova Hora - rozhledna u Jakuba 50,- Kč
Landštějn - Hrad 120,- Kč, hrad + kaple 200,- Kč
Nová Říše - Klášter - všechny trasy  200,- Kč
Dačice - Zámek 180,- Kč
Dačice - renesanční věž kostela sv. Vavřince - 40,- Kč
Telč - Zámek 220,- Kč
Roštejn - Hrad  150,- Kč, hradní věž 50,- Kč
Jindřichův Hradec - Zámek  200,- Kč, Krýzovy jesličky 120,- Kč
Wachau - loď 33 EUR
Melk - Klášter 13 EUR
Koupaliště Sole Felsen 23 EUR (4 hodiny)

Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.

DOPORUČENÍ KAPESNÉ
Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 900 Kč + cca 70 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Není podmínkou všechny vstupy absolvovat. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Doplňující info k zájezdu

Důležitá telefonní čísla České republiky
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Tísňová linka: 112

Důležitá upozornění
  • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
  • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
  • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
  • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
  • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
  • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
  • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
  • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
  • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Ohlasy klientů

30.8.2023
Dobrý den, v srpnu 6.8-12.8. jsem již podruhé absolvovala s Vaší cestovní kanceláří poznávací zájezd tentokrát Česká Kanada a Dolní Rakousko. Průvodce na tomto zájezdu byl pan Mgr. Michal Hrazdil, chtěla bych touto cestou poděkovat za naprosto profesionální přístup pana Hrazdila .Díky jeho výkladu během zájezdu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tomto překrásném koutu naší republiky a také mnoho o památkách v údolí Wachau. Již dnes přemýšlím o další dovolené s Vaší CK.
Marta T.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací