Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

EGYPT – POZNÁVACÍ OKRUH PRO POKROČILÉ

ZA POZNÁNÍM STARÉHO EGYPTA, OÁZA FAJJÚM + RUDÉ MOŘE

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO EGYPTA 2022

Kód zájezdu: ET313-22 Počet nocí: Strava: Ubytování: hotel

Letecky
Cena na vyžádání

Možnost doobsazení

ZMĚNA TERMÍNU:14.10. - 24.10.2022Káhira - Sakkára - Serapeum - Dahšúr - oáza Fajjúm - vodopády El Rayan - Údolí velryb - Qasr Qarun - Karnak - Luxor - Údolí královen - Ramesseum - Madinat Habú - Abydos - Dendera – HurghadaPokračování úspěšného a oblíbeného zájezdu Egypt – tajemství faraonů s Janou Křížovou. Tentokrát se vypravíme nejen do stálých turistických cílů jako je Káhira, Sakkára, Karnak, Luxor, ale i za poznáním méně navštěvovaných, přesto stejně významných míst starého Egypta. Čeká… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
plná penze
ET313-22-1 od: 15.10.2022
do: 25.10.2022
zobrazit 10 42 990 Kč Odjeto
KódET313-22-1
Termínod: 15.10.2022 do: 25.10.2022
Nástupní místa Praha/Vídeň
Počet nocí10
Dospělá osoba - plná penze42 990 Kč
Odjeto

Anotace


ZMĚNA TERMÍNU:

14.10. - 24.10.2022

Káhira - Sakkára - Serapeum - Dahšúr - oáza Fajjúm - vodopády El Rayan - Údolí velryb - Qasr Qarun - Karnak - Luxor - Údolí královen - Ramesseum - Madinat Habú - Abydos - Dendera – Hurghada


Pokračování úspěšného a oblíbeného zájezdu Egypt – tajemství faraonů s Janou Křížovou. Tentokrát se vypravíme nejen do stálých turistických cílů jako je Káhira, Sakkára, Karnak, Luxor, ale i za poznáním méně navštěvovaných, přesto stejně významných míst starého Egypta. Čeká nás tajemné Serapeum, královské pohřebiště v Dahšúru, chrám Qasr Qarun, na západním pobřeží Nilu Údolí královen, starobylá Dendera s komplexem chrámů bohyně Hathor, náboženské centrum starého Egypta Abydos. Užijeme si výlet do oázy Fajjúm – jeep safari po písečných dunách až k vodopádům El Rayen, výhledy na pohoří El Moudara, navštívíme světovou raritu Údolí velryb a nezapomenutelným zážitkem bude i let balónem nad Luxorem a Údolím králů za úsvitu. Na závěr zájezdu si odpočineme na plážích Rudého moře v Hurghadě.

Poznávací zájezd do Egypta provází Ing. Jana Křížová, garance skupiny max. 20 osob.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy/Vídně s českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, večeře a nocleh.

2. den zájezdu
Celodenní program v egyptské metropoli v KÁHIŘE, návštěva nově otevřeného Velkého egyptského muzea (GEM)*, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a další zajímavé artefakty. Oběd, přejezd na nilský ostrov Rhoda a návštěva paláce Mohameda Aliho (Manial Palace) z poč. 20. století, jehož interiér je nádhernou ukázkou persko-marockého umění. Prohlídka zachovalého Nilometru z 9. století. Na závěr výjezd na Káhirskou věž ve tvaru lotosu vysokou 186 m, ze které se nám naskytne nádherný výhled na celé město. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
* V případě, že bude Velké egyptské museum stále uzavřeno, bude navštíveno nové Muzeum egyptské civilizace s výstavou královských mumií.

3. den zájezdu
Dopoledne návštěva SAKKÁRY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do tajemného SERAPEA, podzemního pohřebiště posvátných býků s mnoha obrovskými sarkofágy. Krátká zastávka u „filozofického kroužku“ se sochami antických filozofů a literátů, návštěva Tiovy mastaby, která patří mezi nejkrásnější v celém Egyptě, prohlídka Imhotepovo muzea. Po obědě přejezd na královské pohřebiště 4., 12. a 13. dynastie v DAHŠÚRU a prohlídka interiéru unikátní „lomené pyramidy“ a také sousední „červené pyramidy“ s pohřební komorou faraóna Snofrua. Návrat na hotel, večere, nocleh.

4. den zájezdu
Celodenní výlet do největší egyptské oázy FAJJÚM. Zastávka ve vesnici Tunis proslavené keramickými a slaměnými výrobky, jeep safari po písečných dunách až k vodopádům El Rayan s výhledem na okolní slaná jezera. Tradiční beduínský oběd. Průjezd pouštní krajinou Národního parku Wadi El Rayan s mnoha skalními útvary, výhledy na pohoří El Moudara, zastávka u „magického jezera“. Návštěva světové rarity "ÚDOLÍ VELRYB", pod ochranou UNESCO. Následuje prohlídka staroegyptského chrámu QASR QARUN. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.

5. den zájezdu
Po snídani přelet do LUXORU, který pod jménem Véset sloužil po více než 500 let jako hlavní město starověkého Egypta. Díky množství svých památek je nazýván „muzeem pod otevřeným nebem“. Návštěva největšího starověkého chrámového komplexu v KARNAKU, průchod chrámem boha Amona, posvátné jezero, Hatšepsutina červená kaple, alabastrové svatostánky. Po obědě návštěva Luxorského muzea, které mimo jiné uchovává sbírku 26 nádherných soch z nové říše objevených ve skrýši nedaleko Luxorského chrámu. Ubytování, večeře a nocleh.

6. den zájezdu
Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Luxorem a Údolím králů, což patří mezi nezapomenutelné zážitky. Po snídani program na západním břehu Nilu a návštěva ÚDOLÍ KRÁLOVEN s hrobkami manželek faraónů a královských dětí 18. - 20. dynastie. Fakult. návštěva interiéru hrobky královny Nefertari, manželky mocného Ramesse II., která je považována za nejkrásnější v celém Egyptě. Prohlídka Ramessea, zádušního komplexu Ramesse II. a chrámu v Medinet Habú s řadou krásně dochovaných reliéfů i původních barev. Po obědě návštěva „vesnice dělníků“ Dér el Medína, kde nahlédneme do života elitních dělníků a řemeslníků pracujících na hrobkách v Údolí králů. V případě času návštěva dílny na zpracování alabastru. Návrat na hotel, večeře a nocleh.

7. den zájezdu
Po snídani přejezd do ABYDU, jednoho z nejdůležitějších náboženských center starého Egypta spojovaného s kultem boha Usira. Návštěva chrámu Sethiho I. s nádherně dochovanými barevnými reliéfy i slavným seznamem se jmény 76 egyptských vládců. Po obědě přejezd do města Kena, v jehož blízkosti stálo starobylé město DENDERA s chrámovým komplexem bohyně Hathor, který patří k nejzachovalejším v zemi. Prohlídka Hathořiny svatyně s původní barevnou výzdobou, denderský zvěrokruh. Odpolední přejezd do HURGHADY, večeře a nocleh.

8. den zájezdu
Pobyt u moře. Celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.

9. den zájezdu
Pobyt u moře
. Celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova GIFTUN - fakultativně. Návrat na ubytování..

10. den zájezdu
Pobyt u moře
.

11. den zájezdu
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet. 

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa


Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VYBRANÝCH VSTUPŮ (PLATBA NA MÍSTĚ)
- nitro Cheopsovy pyramidy 13 USD
- královské mumie v Káhirském muzeu 3,40 USD
- Chrám v Luxoru 20 LE
- Tutanchamonova hrobka 40 LE
- Muzeum mumifikace 20 LE
- Egyptské muzeum 50 LE, vstup do sálu s mumiemi je za 100 LE
- Vstup do údolí králů 340 LE
- Hrobka královny Nefertari 1400 LE

BAKŠIŠNÉ
v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 140 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu

MĚNA A KURZ
1 USD (americký dolar) = 23.411 CZK (česká koruna)
1 EGP (egyptská libra) = 1.439 CZK (česká koruna)
1 USD (americký dolar) = 16.273 EGP (egyptská libra)
Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin.

DOLARY, NEBO EURA?

Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti
POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Listopad až březen: o jednu hodinu více než v ČR
květen až září: o jednu hodinu více než v ČR
duben a říjen: shodný čas jako v ČR

PODNEBÍ
Egypt leží v subtropickém pásmu severní Afriky, takže zde vládne velmi suché pouštní počasí s mírnou zimou a velmi teplým létem. Mimo středomořské pobřeží a oblast delty Nilu panuje v Egyptě suché a horké klima téměř po celý rok. V Egyptě se rozeznávají tři roční období. Jednak je to zima, která trvá od 15. listopadu do 15. března, dále pak první léto od 15. března do poloviny července a posledním
ročním obdobím je druhé léto, které přichází v polovině července a trvá až do 15. listopadu.
Nejvhodnější doba pro výlety po Egyptě je období zimy, kdy jsou teploty mírnější, a tak tu není tak sucho a vedro. V období prvního léta jsou teploty ještě snesitelné, takže do poloviny července vřele doporučujeme navštívit Egyptská letoviska. Nejteplejším obdobím je druhé léto, kdy se do Egypta vydávají jen opravdoví milovníci parných slunečních dnů. Optimální doba k návštěvě Egypta za účelem cestování a poznávání je mezi říjnem a dubnem, kdy průměrné denní teploty dosahují v Káhiře 24 °C, v Hurghadě 26 °C a voda Rudého moře má okolo 23 °C.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Redukci do zásuvek nebudete v hotelu potřebovat. Místní systém je 220 V / 50 Hz, zásuvky jsou tedy stejné jako v České republice.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
Velvyslanectví Káhira - Embassy of the Czech Republic
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Telefon: +20 2 3333 9700 (hlasový strom), +20 2 3333 9701 (operátor), +20 2 3333 9702 (sekretariát velvyslance)
Fax: +202/37485892
Nouzová linka: +20122/742 7513
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny: úřadu neděle - čtvrtek 08.00 - 16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +20
Stálá služba policie: 122
První pomoc: 123
Turistická policie: 126
Hasiči v Káhiře: 125
Hasiči v Alexandrii: 180
V Káhiře možno volit pro ambulanci ještě 5770406, 5770365, 5770123, v Gize 5615551

JAZYK
Oficiálním jazykem je arabština. V turistických střediscích, v hotelích a s mladšími lidmi se dorozumíte anglicky, francouzsky, německy a rusky.

FOTOGRAFOVÁNÍ
Fotografování v Egyptě je zakázáno uvnitř staroegyptských hrobek. Kromě toho je zakázáno fotit objekty strategického významu, tedy především vojenská a policejní zařízení, mosty či železnice. Fotografujete-li místní lidi, vždy je požádejte o souhlas.
VODA
Vodu pouze balenou. Myslete na neustálý přísun vody. V Egyptě je velmi suché a horké počasí a bezpočet cestovatelů každý rok na vlastní kůži okusí útrapy a rizika spojená s dehydratací. Noste proto láhev balené vody stále s sebou a dostatečně pijte. Vodu z vodovodu k pití nikdy nepoužívejte. Vyvarujte se také ledu v nápojích.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotnický systém EAR se opírá o síť státních a soukromých ambulantních zařízení a nemocnic. Oba druhy zdravotnických zařízení poskytují všeobecnou, odbornou a stomatologickou péči, včetně první pomoci. Zdravotnická zařízení (bez ohledu na druh vlastnictví) mají nejméně dva ceníky služeb. Ten pro domácí klientelu je přizpůsoben příjmům průměrné egyptské rodiny. Ceník pro cizince vychází z jejich předpokládaných příjmů. Další ceníky zohledňují dlouhodobé dohody o poskytování péče jednotlivými zařízeními.
Zdravotnické služby ve státních nemocnicích mají, z pohledu evropského standardu, nízkou úroveň. Poskytovanou péči navíc znehodnocují pobyty příbuzných na pokoji a chodbách. Proto jsou cizincům doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je zajištěna například pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. Nicméně ani v soukromých zařízeních nedosahuje hygienická úroveň, ošetřovatelská péče a mnohdy i odborné služby standardu běžného v ČR.
Orgány místní hygienické služby nevyžadují pro pobyt v Egyptě žádné závazné očkování. Mezinárodní očkovací průkaz není proto při vstupu do země požadován. Nicméně dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) patří k ochraně každého cestovatele do této oblasti očkování proti hepatitis A, B a břišnímu tyfu.
Střevní potíže a co s tím?
Faraónova pomsta postihne 80 % turistů. Zapomeňte na české prášky a raději si dojděte do místní lékárny pro Antinal nebo Drotazide. Ty vám zaberou určitě.

OSOBNÍ VĚCI
Doporučujeme: Vezměte s sebou kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované, doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz uloženou odděleně.
Plavky, dále klobouk a brýle proti slunci, repelent (je možné zakoupit na místě, bývají účinnější), krém na opalování, šátek pro ženy při vstupu do svatyní a mešit. Je dobré mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či toaletní papír. Celkově doporučujeme přiměřené, decentní oblečení jak pro muže, tak pro ženy (ženy delší sukně nebo volné kalhoty či „tříčtvrťáky“, muži bermudy aspoň ke kolenům nebo raději tříčtvrteční kalhoty).
Vezměte s sebou jedny pohodlné boty na chození při prohlídkách – ideální jsou trekové sandály.
!!! Praktické může být pohodlné teplejší oblečení na večer (tepláky+triko s dlouhým rukávem, mikina, teplé ponožky)
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…). Léky na žaludeční potíže lze v případě nutnosti koupit na místě a bývají účinnější, ostatní (Ibalgin, antibiotika, naplásti, atd.) je lepší si přivézt.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Do EAR je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti.
Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta.
Turista přijíždějící do EAR má právo na nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité kumulované výši (na aktuální částku se doporučuje v případě zájmu zeptat pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do Egypta) za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin po příletu.
Institut povinné směny valut v EAR neexistuje. Nedoporučuje se měnit peníze na černém trhu vzhledem k možným postihům ze strany místních orgánů a také vzhledem k bezpečnostním rizikům pro cizince. Finanční prostředky je lépe směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních hotelů, soukromé směnárny).
převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
DOPORUČENÍ PRO TURISTY
•Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím.
•Vzhledem k tomu, že Egypťané mají zcela odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich země nabité památkami.
•Zejména pojetí času nám může někdy působit potíže.
• Egypťané jsou značně spontánní, přátelští a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a pochopení.

DOPORUČENÍ PRO TURISTY - DROZD
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.
Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.

Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací